• Szkolenie ONLINE: Urlopy wypoczynkowe nauczycieli. Termin 26.05.2023 r. (piątek) godz. 9.00- 11.00
     • Szkolenie ONLINE: Urlopy wypoczynkowe nauczycieli. Termin 26.05.2023 r. (piątek) godz. 9.00- 11.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Urlopy wypoczynkowe nauczycieli

       

      Adresaci: dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, jednostki samorządowe                obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach

      i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      1. Urlop wypoczynkowy w placówkach feryjnych
       1. Nabycie prawa do pierwszego urlopu
       2. Urlop proporcjonalny z Karty Nauczyciela
       3. Urlop proporcjonalny do zatrudnienia w roku kalendarzowym
      2. Urlop uzupełniający nauczycieli za ferie zimowe i letnie 
       1. Zasady udzielania
       2. Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy
       3. Zmiana stanowiska w trakcie roku a urlop
      3. Urlop dyrektora i kadry kierowniczej
       1. Urlop przy powierzeniu stanowiska kierowniczego lub odwołania ze stanowiska
        w trakcie roku
      4. Urlopy wypoczynkowe w placówkach nieferyjnych
       1. Wymiar urlopu
       2. Zasady udzielania urlopu nauczycielom
       3. Obliczanie wymiaru urlopu dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć
       4. Ustalanie planów urlopu
       5. Urlop „na żądanie"
       6. Urlop wypoczynkowy a urlop dla poratowania zdrowia
      5. Udzielanie zaległych urlopów w placówkach nieferyjnych
       1. Rozliczanie urlopów wypoczynkowych
       2. Ustalanie wymiaru urlopu
       3. Urlop proporcjonalny – w jakich przypadkach
       4. Zasady udzielania urlopów (przeliczanie urlopu na godziny, plany urlopów, urlop niewykorzystany w terminie)
      6. Wynagrodzenie urlop nauczycieli
       1. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego
       2. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy (dodatki do wynagrodzenia, godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa)
       3. Wynagrodzenie za urlop przy ograniczeniu wymiaru w roku szkolnym
       4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.05.2023 r. (piątek) godz. 9.00 - 11.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2022
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2022

      • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na  LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2022

      • Szanowni Państwo,

       udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

       na LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2022

      • Oferta jest opracowana na podstawie zgłoszeń głównych przesłanych przez placówki.

      • Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      •  

       Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie formularza rezygnacji do nas na maila na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

       W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

      • W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

       cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  oraz cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Szkolenie ONLINE: Praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole. Termin 09.05.2023 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole. Termin 09.05.2023 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Praca z uczniem z zespołem Aspergera w szkole

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Sabina Müller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Formy pomocy w szkole, w tym organizacja kształcenia specjalnego i dostosowanie wymagań edukacyjnych.
      • Napady złości – sposoby postępowania w warunkach szkolnych.
      • Zasady pracy z uczniem ze spektrum w szkole.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.05.2023 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Sieć współpracy Laboratoria Przyszłości - 18.05.2023 r. o godz. 17.00. Stacjonarnie w CDN w Sosnowcu.
     • Sieć współpracy Laboratoria Przyszłości - 18.05.2023 r. o godz. 17.00. Stacjonarnie w CDN w Sosnowcu.

     • Zapraszamy na spotkanie sieci współpracy dla koordynatorów programu "Laboratoria Przyszłości" oraz nauczycieli realizujących program.

      Spotkanie odbędzie się dnia 18.05.2023 r. o godz. 17.00 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu i będzie podsumowaniem pracy w roku szkolnym 2022/2023. 

       

      Poniżej znajduje się link do formularza zapisu: https://forms.gle/vrsNtENBM7ZPDK8s5

    • Szkolenie ONLINE: Ruch służbowy w oświacie. Termin 08.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 09.00
     • Szkolenie ONLINE: Ruch służbowy w oświacie. Termin 08.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 09.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Ruch służbowy w oświacie

      Adresaci: zainteresowani  dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Obniżenie wymiaru zajęć i zmiana stanowiska nauczyciela
       1. Podstawa zatrudnienia i tryb postępowania
       2. Pojęcie stanowiska pracy w przypadku nauczycieli
       3. Terminy i zasady wręczania pism
      2. Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
       1. Współdziałanie ze związkiem zawodowym
      • Ustalenie przynależności związkowej
      • Konsultacja zamiaru rozwiązania stosunku pracy – zasady
       1. Forma wypowiedzenia
      • Forma pisemna a forma elektroniczna
       1. Określanie przyczyny wypowiedzenia
      • Przyczyna organizacyjna
      • Kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia
      • Tryb ustalania kryteriów
       1. Doręczenie wypowiedzenia
      •  Odmowa odbioru wypowiedzenia przez nauczyciela
      • Doręczenie w czasie nieobecności nauczyciela w pracy
      • Termin na doręczenie  wypowiedzenia w szkołach
      • Skrócenie okresu wypowiedzenia i jego skutki
       1. Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego
      • Ochrona związana z usprawiedliwioną nieobecnością
      • Ochrona przedemerytalna
      • Ochrona związana z rodzicielstwem
      • Ochrona związkowa i SIP
      1. Uprawnienia wynikające z rozwiązania stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych
       1. Odprawa pieniężna
      • Sposób ustalania wysokości odprawy w zależności od podstawy zatrudnienia nauczyciela
      • Podstawa rozwiązania stosunku pracy nauczyciela z przyczyn organizacyjnych a zakres uprawnień
      • Odprawa za rozwiązanie stosunku pracy a odprawa emerytalna i inne świadczenia
       1. Stan nieczynny
      • Termin na wniosek
      • Korzyści stanu nieczynnego
      • Przywrócenie do pracy ze stanu nieczynnego a dodatkowe zatrudnienie w tym okresie
      • Stan nieczynny a odwołanie od wypowiedzenia

       

      Data i godzina realizacji szkolenia:  08.05.2023 r. (poniedziałek) godz. 09.00                                                                                                                     

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 04.04.2023 r. (wtorek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 04.04.2023 r. (wtorek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?!  Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

       

      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego NA STARYCH ZASADACH

      Prowadzący:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                                             

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.04.2023 r. (wtorek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • "W logopedach Siła" spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 19.04.2023 r., godz. 16.30 STACJONARNIE PPP nr 2
     • "W logopedach Siła" spotkanie dla wszystkich logopedów z Sosnowca. Termin 19.04.2023 r., godz. 16.30 STACJONARNIE PPP nr 2

     • "W logopedach Siła".
      Zapraszamy wszystkich logopedów z Sosnowca do grupy "W logopedach Siła", gdzie będziemy mogli uczyć się od siebie wzajemnie, wymieniać się doświadczeniami i darmowymi kartami pracy. Będziemy dla siebie wsparciem i inspiracją .

       

      Termin kolejnego spotkania: 19.04.2023 r. godz. 16.30

       

      Miejsce: STACJONARNIE PPP nr 2 w Sosnowcu (Białostocka 17)

       

       

      Koszt: bezpłatne.

      Link do zapisu:

      https://forms.gle/1y3mRhRKYRpvVqfJ8

       

      Organizator:

      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu
      • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Sosnowcu
      • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

       

    • Szkolenie ONLINE: Ekoinspiracje, czyli jak kształtować w dzieciach szacunek do otaczającego świata. Termin 17.05.2023 r.(środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Ekoinspiracje, czyli jak kształtować w dzieciach szacunek do otaczającego świata. Termin 17.05.2023 r.(środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Ekoinspiracje, czyli jak kształtować w dzieciach szacunek do otaczającego świata


      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Edukacja ekologiczna – moda czy obowiązek?
      • Kształtowanie świadomości ekologicznej.
      • Cele edukacyjne, czyli jak pokazywać przyrodę.
      • Ekoinspiracje – pomysły na zajęcia, zadania, prace plastyczne, wykorzystanie TIK, zabawy terenowe.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 17.05.2023 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                            

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • Kurs na kierownika wypoczynku. Termin cz.1. 24.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-19.00 cz. 2. 28.03.2023 r. (wtorek) godz. 16.00-19.30 Miejsce szkolenia: CDN Sosnowiec, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu).
     • Kurs na kierownika wypoczynku. Termin cz.1. 24.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-19.00 cz. 2. 28.03.2023 r. (wtorek) godz. 16.00-19.30 Miejsce szkolenia: CDN Sosnowiec, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu).

     •  Zapraszamy na

      Kurs na kierownika wypoczynku.

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele, spełniający warunki wymienione w Art. 92p. – USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz.U.2022.2230), a więc są osobami pełnoletnimi, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadają odpowiednie warunki zdrowotne i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą, posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej uzyskane w okresie ostatnich 15 lat

       

      Prowadzący szkolenie:

      Sebastian Szymanek - ratownik medyczny,

      Barbara Dudzicz - nauczyciel konsultant CDN w Sosnowcu

       

      Czas trwania szkolenia: 10 godzin + egzamin sprawdzający wiedzę i umiejętności zdobyte        podczas kursu

      Program szkolenia:

      1. Planowanie pracy wychowawczej
      2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
      3. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku w zakresie:
       1. zdrowia i higieny
       2. przejazdu na miejsce wypoczynku
       3. trwania wypoczynku
       4. przeciwpożarowym
       5. korzystania z obszarów wodnych
       6. poruszania się po drogach
       7. wycieczek i turystyki kwalifikowanej (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych)
       8. norm żywienia
       9. zasad obsługi urządzeń elektrycznych
       10. zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów
      4. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą wypoczynku oraz
       z pracownikami administracyjnymi, elementy zarządzania kryzysowego
      5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku (przepisy obowiązujące)
      6. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku, w zakresie pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (m.in. fantom, defibrylator).

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: cz.1.   24.03.2023 r. (piątek) godz. 16.00-19.00

                                                            cz. 2.  28.03.2023 r. (wtorek) godz.16.00-19.30

                                                            cz. 3.  29.03.2023 r. (środa) godz. 16.00-19.30

      Miejsce szkolenia:
      CDN Sosnowiec, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu)

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 200 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 22 marca 2023

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Szkolenie ONLINE: Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji w przedszkolu. Termin 18.04.2023 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji w przedszkolu. Termin 18.04.2023 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Wczesne rozpoznawanie u dzieci dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji

      w przedszkolu.

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Sabina Müller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Najczęściej występujące dysharmonie i zaburzenia rozwojowe okresu przedszkolnego.
      • Współpraca z rodzicami w zakresie diagnozowania i planowania dla dziecka form wsparcia.
      • Możliwości wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.04.2023 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 27.03.2023 r.(poniedziałek) godz. 17:00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 27.03.2023 r.(poniedziałek) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przydzielenie mentora – jakimi kompetencjami nauczyciela się kierować?
      •  Zadania mentora wg ustawy Karta Nauczyciela.
      •  Definicja mentoringu w odniesieniu do tutoringu i coachingu.
      • Tutoring, mentoring, coaching – w czym podobne, a w czym różne?
      •  Kim jest i co robi tutor, coach i mentor?
      • Etapy procesu w mentoringu.
      •  Co powinien umieć mentor?
      • Narzędzia mentoringu.
      • Możliwe trudności w mentoringu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: ODWOŁANE                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Termin 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30
     • Szkolenie ONLINE: Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. Termin 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pomoc psychologiczno- pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Jakie potrzeby ucznia wymagają objęcia go pomocą pp i z czyjej inicjatywy pomoc jest udzielana?
      • Na czym polega pomoc pp i komu jest udzielana oraz na jakich zasadach się z niej korzysta?
      • Jakie zadania dyrektor, wychowawca klasy, nauczyciele i specjaliści w zakresie organizowania i udzielania pomocy pp mają do wypełnienia?
      • Co to jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia (nowe rozwiązanie dla ucznia ze względu na jego stan zdrowia)?
      • Jak wygląda organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w myśl idei edukacji włączającej?
      •  Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny – praca nad programem w zespole.
      • Jak współpracować z rodzicami niepełnosprawnego ucznia?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 16.30                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 26.04.2023 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 26.04.2023 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?!

      Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

       

      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego NA STARYCH ZASADACH

      Prowadzący:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                                             

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.04.2023 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie STACJONARNE dla DYREKTORÓW: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00
     • Szkolenie STACJONARNE dla DYREKTORÓW: Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela. Termin 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00

     • Zapraszamy na szkolenie STACJONARNE:

      Funkcja mentora w awansie zawodowym nauczyciela.

       

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Przydzielenie mentora – jakimi kompetencjami nauczyciela się kierować?
      •  Zadania mentora wg ustawy Karta Nauczyciela.
      •  Definicja mentoringu w odniesieniu do tutoringu i coachingu.
      • Tutoring, mentoring, coaching – w czym podobne, a w czym różne?
      •  Kim jest i co robi tutor, coach i mentor?
      • Etapy procesu w mentoringu.
      •  Co powinien umieć mentor?
      • Narzędzia mentoringu.
      • Możliwe trudności w mentoringu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 30.03.2023 r.(czwartek) godz. 12:00            

      koszt: 60 zł

       

      Formularz zapisu:https://forms.gle/v3Qy9j5rqx73h86t5                                

    • Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej. Termin cz. II 29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej. Termin cz. II 29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Trening umiejętności społecznych w starszych klasach szkoły podstawowej.

       

      Prowadzący:  Tomasz Kuta

      Program:                                                                                                                                             

      • Diagnoza umiejętności społecznych i ról grupowych.
      • Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
      • Model kształtowania umiejętności wg Arnolda Goldsteina.
      • Modele i zasady komunikacji.
      • Planowanie i organizowanie TUS.
      • Zasady doboru grupy.
      • Praca z emocjami.
      •  Praca z konfliktem.
      • Generalizacja i transfer umiejętności.
      • Prowadzenie TUS.
      • Kompetencje nauczyciela prowadzącego trening

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4–8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 2 x 4 godziny dydaktyczne

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

                                                            29.03.2023 r. (środa) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Miejski projekt dotyczący zmian klimatycznych. Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30
     • Miejski projekt dotyczący zmian klimatycznych. Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30

     • Sosnowiec, 11.01.2023

      Szanowni Państwo,

      serdecznie zapraszamy do udziału w miejskim projekcie dotyczącym zmian klimatycznych.

      Celem projektu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych uczniów. Projekt cechuje duża elastyczność oraz zakłada on wymianę doświadczeń miedzy nauczycielami.

      Projekt kierowany jest do uczniów klas II - V szkół podstawowych.

      Zadania w projekcie:

      • udział szkolnego koordynatora w 2 spotkaniach w formule online.
       Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 lutego 2023 r. w godzinach 17.30 – 18.30  (czwartek);
      • udział w konkursie na plakat (szczegóły wkrótce);
      • wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej  w czerwcu 2023 po zakończeniu projektu;
      • udział w spotkaniu podsumowującym działania podjęte w celu realizacji projektu;
      • realizacja wydarzeń/zajęć z uczniami w okresie luty - maj 2023 r. według możliwości szkoły, realizacja wybranych przez nauczyciela (z katalogu dostępnych) scenariuszy na godzinie wychowawczej, przyrodzie, geografii, itp.  z następujących zagadnień:

      Tematyka dla poszczególnych szkół

       

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – powietrze

      Szkoła Podstawowa nr 9
      Szkoła Podstawowa nr 16
      Szkoła Podstawowa nr 23
      Szkoła Podstawowa nr 25
      Szkoła Podstawowa nr 38
      Szkoła Podstawowa nr 39
      Szkoła Podstawowa nr 40
      Szkoła Podstawowa nr 42
      Szkoła Podstawowa nr 46
      Szkoła Podstawowa nr 47

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – woda

      Szkoła Podstawowa nr 1
      Szkoła Podstawowa nr 3
      Szkoła Podstawowa nr 10
      Szkoła Podstawowa nr 12
      Szkoła Podstawowa nr 19
      Szkoła Podstawowa nr 27
      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30
      Szkoła Podstawowa nr 45
      Szkoła Podstawowa nr 48

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – bioróżnorodność biologiczna

      Szkoła Podstawowa nr 13
      Szkoła Podstawowa nr 15
      Szkoła Podstawowa nr 20
      Szkoła Podstawowa nr 21
      Szkoła Podstawowa nr 29

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – gospodarka odpadami

      Szkoła Podstawowa nr 4
      Szkoła Podstawowa nr 6
      Szkoła Podstawowa nr 8
      Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17
      Szkoła Podstawowa nr 18
      Szkoła Podstawowa nr 22
      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44

      Tematyka projektu: Edukacja klimatyczna – las

      Szkoła Podstawowa nr 32
      Szkoła Podstawowa nr 33
      Szkoła Podstawowa nr 35
      Szkoła Podstawowa nr 36
      Szkoła Podstawowa nr 37

      W ramach projektu zachęcamy do planowania wspólnych działań szkół np. realizacji Dnia Ziemi/ Dnia Wody/ Dnia Światowego Recyklingu. Jak już zostało wspomniane, projekt cechuje duża elastyczność również w kwestii dodatkowych zadań, które  zostaną dostosowane do kalendarza roku szkolnego. 

      Termin zgłoszenia do projektu: do 3 lutego 2023  

      Termin spotkania: 09 lutego 2023 r., godz. 17.30 – 18.30  

      Formularz zgłoszenia do udziału w projekcie oraz na spotkanie dla szkolnego koordynatora projektu: https://forms.gle/xLEsguNuZsn8Dn9Y9

      Projekt został przygotowany we współpracy z Wydziałem Edukacji UM w Sosnowcu.

      W razie pytań jestem do dyspozycji:

      Dorota Szewczyk

      dyrektor CDN w Sosnowcu

      tel. +48 32 292 72 50

      cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl

       

              

    • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 03.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Termin 03.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

       

      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego NA STARYCH ZASADACH

      Prowadzący:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                                             

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 03.04.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 04.11.2022 r.-02.12.2022 r.
     • Bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie. Termin: 04.11.2022 r.-02.12.2022 r.

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza
      na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele, dyrektorzy, wicedyrektorzy pracujący w sosnowieckich szkołach

      Liczba godzin: 16

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Prowadzący: edukatorzy Pozytywnej Dyscypliny w klasie z CDN w Sosnowcu

      Zapisy:

      Link do zapisu: https://forms.gle/QkriqC5X3MX4mBqy8

      Terminy:

      Cześć I – 4 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

      Cześć II – 18 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

      Część III – 25 listopada 2022 r. , godz. 16.30 – 19.30 PIĄTEK

       

       

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • Szkolenie stacjonarne: Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. Termin 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu. Termin 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczejw przedszkolu

      Prowadząca:  Elżbieta Brol

      Program:                                                                                                                                             

      • Plan pracy - konieczność czy wybór?
      • Korzyści wynikające z planowania
      • Rodzaje i cechy dobrego planu
      • Praktyczne wskazówki dla nauczyciela dotyczące konstruowania planów pracy

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.02.2023 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl