• Bezpłatne warsztaty nt.: Jak wdrożyć druk 3D w Twojej szkole ponadpodstawowej. Termin: 13.03.2023 r., godz. 16.30
     • Bezpłatne warsztaty nt.: Jak wdrożyć druk 3D w Twojej szkole ponadpodstawowej. Termin: 13.03.2023 r., godz. 16.30

     • EiSystem oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają
      na
       bezpłatne warsztaty nt.:  Jak wdrożyć druk 3D w Twojej szkole ponadpodstawowej

       

      Termin: 13.03.2023 r., godz. 16.30 - 18.30

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

      Adresaci:  dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych, nauczyciele informatyki,
      zainteresowani nauczyciele

       

      Program:

      Długopisy 3D -  warsztat STEAM

      Ekosystem

      Jak przygotować projekt do druku z STL na Gcode

      Wykorzystanie druku 3D na lekcjach w oparciu o Projekty - przykłady 

       

      zapisy: https://forms.gle/RVUZcgCBWWgkW7er6

       

    • Spotkanie dla dyrektorów/psychologów/pedagogów pn."Reagujemy na przemoc w przestrzeni publicznej i nie zgadzamy się na nią”. Termin: 28.03.2023 r., godz. 10.00 -12.00. UM w Sosnowcu
     • Spotkanie dla dyrektorów/psychologów/pedagogów pn."Reagujemy na przemoc w przestrzeni publicznej i nie zgadzamy się na nią”. Termin: 28.03.2023 r., godz. 10.00 -12.00. UM w Sosnowcu

     • Zapraszamy na spotkanie pn.: "Reagujemy na przemoc w przestrzeni publicznej i nie zgadzamy się na nią”

      Termin: 28.03.2023 r., godz.  10.00 - 12.00

      Miejsce: Sala Sesyjna w UM w Sosnowcu

       

      Prelegenci:

      1. Agnieszka Sekunda - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu
      2. podkomisarz Mateusz Ciszewski - Komenda Miejska Policji w Sosnowcu
      3. Katarzyna Chabrzyńska - Prokuratura Rejonowa Sosnowiec- Południe
      4. Paweł Kartasiński - Sąd Rejonowy w Sosnowcu
      5. Bożena Kowalska - Sąd Okręgowy w Sosnowcu

      Zapisy: https://forms.gle/KrewGGEe8WkEjmLt8

       

      Organizatorzy projektu:

      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu,

      Komenda Miejska Policji w Sosnowcu,

      Teatr Zagłębia,

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,

      Parkrun – Park Miejski

       

      Spotkanie odbywa się w ramach programu "Ludzie ludziom…-budowanie systemu wartości młodego człowieka we współczesnym świecie." który finansowany jest ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani.

       

    • Szkolenie online: Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach. Termin 26.10.2022 godz. 17.00
     • Szkolenie online: Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach. Termin 26.10.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online:


      Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach

      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023


      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Główne treści szkolenia:

      • Trudności uczniów dotyczące uczenia się.
      • Strategie i sposoby uczenia się modelowane w szkole a skuteczne strategie i sposoby uczenia się modelowane przez nauczycieli.
      • Jak rozwijać świadomość uczniów na temat uczenia się: kiedy się uczę, po czym poznam, że się nauczyłem.
      • Mechanizmy uczenia się potwierdzone badaniami.
      • Style uczenia się.
      • Warunki pomagające w lepszym i skutecznym uczeniu się.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.10.2022 godz. 17.00

      Miejsce szkolenia: ONLINE - platforma LIVE WEBINAR

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl


    • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie
     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.: Pozytywna Dyscyplina w klasie

     • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie stacjonarne nt.:
      Pozytywna Dyscyplina w klasie

       

      Program:
      1. Pozytywne podejście. Jak być nauczycielem uprzejmym i stanowczym jednocześnie.
      Czym jest Pozytywna Dyscyplina?
      Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci, a z jakimi wyzwaniami spotykamy się w placówkach?
      Pozytywna Dyscyplina jako program rozwijania umiejętności społeczno-emocjonalnych u dzieci

      2. Dlaczego dzieci się źle zachowują?
      Co to jest mózg gadzi i jak wpływa na nasze zachowanie?
      Metafora góry lodowej, czyli co kryje się za zachowaniem?
      Czym jest poczucie przynależności i znaczenia?

      3. Skutki kar i ich wpływ na długofalowe rezultaty pracy wychowawczej?
      Konsekwencja naturalna
      Konsekwencja logiczna
      Skupienie na rozwiązaniu jako jedyna alternatywa do kar.

      4. Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
      Jak motywować by nie zniechęcać?
      Czym różni się zachęta od pochwał?
      Pytania pełne ciekawości - elementy coachingu w nauczaniu.

      Adresaci: nauczyciele  i pedagodzy pracujący w sosnowieckiej szkole podstawowej
      i/ lub sosnowieckiej szkole ponadpodstawowej.

      Liczba godzin: 16 godzin dydaktycznych

      Forma: warsztatowa

      Miejsce: Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu, ul. Piłsudskiego 114

      Prowadzące: Aleksandra Elmrych i Marta Miklasińska – PPP nr 1 w Sosnowcu

      Zapisy:

      Link do zapisu: https://forms.gle/NKiqDLVQz4H13b2Z6

       

      Terminy:

      Cześć I – 14 lutego 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Cześć II – 21 lutego 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Część III – 28 lutego 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Część IV – 7 marca 2023 r. , godz. 16.00 – 19.00 WTOREK

      Szkolenie jest prowadzone w oparciu o Pozytywną Dyscyplinę, więcej informacji www.pozytywnadyscyplina.pl

    • Szkolenie ONLINE: Nowe uprawnienia rodzicielskie i inne zmiany w prawie pracy. Termin 13.03.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00
     • Szkolenie ONLINE: Nowe uprawnienia rodzicielskie i inne zmiany w prawie pracy. Termin 13.03.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Nowe uprawnienia rodzicielskie i inne zmiany w prawie pracy.

       

      Adresaci: dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni,                 jednostki samorządowe obsługujące szkoły

      Prowadzący szkolenie:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach

      i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program szkolenia:

      1. Nowa treść umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia
       1. Siedziba pracodawcy, miejsce wykonywania pracy, sposób ustalenia okresu obowiązywania umów terminowych
      2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy i uprawnienia pracownicze
      3. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony
      4. Nowe uprawnienia rodzicielskie
       1. Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej
       2. Urlop opiekuńczy
       3. Wydłużenie okresu ochronnego i rozszerzenie zakresu ochrony
      5. Zmiany w urlopach rodzicielskich
       1. Likwidacja tzw. „długiego wniosku o urlop rodzicielski"
       2. Możliwość korzystania z urlopu w częściach i większa swoboda podziału
       3. Nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego
      6. Urlopy ojcowskie – obniżenie wieku dziecka
      7. Elastyczna organizacja czasu pracy
       1. Rodzaje elastycznej organizacji czasu pracy
       2. Wymagania formalne wniosku
       3. Obowiązki pracodawcy
      8. Zmiany w Karcie Nauczyciela
       1. Możliwość obniżenia etatu na dziecko bez zmiany podstawy zatrudnienia
       2. Zwolnienie z powodu siły wyższej nauczyciela
       3. Nauczycielskie urlopy opiekuńcze
      9. Przepisy przejściowe
       1. Uzupełnienie informacji o warunkach zatrudnienia u pracowników zatrudnionych w momencie wejścia w życie ustawy
       2. Dodatkowy urlop rodzicielski

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.03.2023 r. (poniedziałek) godz. 9.00-11.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • WORD w Katowicach oraz CDN w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne szkolenie szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową. Termin: 25.03.2023 r., godz. 9.00. Miejsce: CDN w Sosnowcu
     • WORD w Katowicach oraz CDN w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne szkolenie szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową. Termin: 25.03.2023 r., godz. 9.00. Miejsce: CDN w Sosnowcu

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu oraz  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach
      zapraszają na bezpłatne szkolenie doskonalące


      dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

       

      Bloki tematyczne:

      1. Pierwsza pomoc 
      2. Metodyka nauczania
      3. Przepisy ruchu drogowego
      4. BRD – profilaktyka

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele prowadzący zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową.

      Czas trwania warsztatu: 10 godzin

      Data i godziny realizacji szkolenia:  25 marca 2023 (sobota), godz. 9:00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:
      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      ul. Białostocka 17
       (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47)
      tel./fax +48 32 292 72 50;  

      Formularz zgłoszeniowy (online): https://forms.gle/v7j23ELSBbfu2Ndx8

      Liczba miejsc ograniczona.

       

      Szkolenie odbywa się na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151). Celem szkolenia jest zapewnienie koniecznych kwalifikacji osób prowadzących zajęcia szkolne, a tym samym wzbogacenie wiedzy nauczycieli z zakresu przepisów ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu rowerowego, zapoznanie
      z zasadami przygotowania ucznia do egzaminu oraz przypomnienie kryteriów egzaminowania kandydatów na rowerzystów.      Art. 65.  1.  Sprawdzenia niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje:

      1)  nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego organizowane nieodpłatnie w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego;

      2)  policjant lub policjant w stanie spoczynku, posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego;

      3) egzaminator;

      4) instruktor.

       

    • Szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko. Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę).
     • Szkolenie stacjonarne: Sprawna ręka, bystre oko. Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Sprawna ręka, bystre oko

       

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      Program:                                                                                                                                             

      • Anatomia i funkcja ręki oraz czynniki ją zaburzające.
      • Kształtowanie chwytu, manipulacji i koordynacji oko-ręka.
      • Rozwój chwytu pisarskiego. Wpływ dominacji oka i ręki na funkcjonowanie dziecka.
      • Prawidłowa postawa przy stoliku, biurku, właściwe oświetlenie.
      • Praktyczne ćwiczenia: terapia ręki, doskonalenie percepcji wzrokowej, koordynacji oko-ręka i koordynacji bilateralnej.

       

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący w klasach             4-8, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie stacjonarne dotyczące gry - Dorastanie. Termin: 09.03.2023 r., godz. 10.00 (w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów).
     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie stacjonarne dotyczące gry - Dorastanie. Termin: 09.03.2023 r., godz. 10.00 (w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów i Pedagogów).

     • Przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkowe wydarzenie

      Zapraszamy do bycia uczestnikiem grupy eksperckiej, która będzie grać w grę moonka: Dorastanie

       

      Termin: 9 marzec 2023 r., godz. 10.00

      koszt: bezpłatne

       

      Podczas szkolenia gramy i zbieramy feedback od uczestników:

      • czy i do czego mogliby wykorzystać tę grę w działaniach wychowawczych oraz pracy dydaktycznej,
      • jak nią grać z klasą/ grupą uczniów/uczennic,
      • co w niej absolutnie trzeba zmieć, żeby można ją było używać w szkole,
      • jak to zrobić, żeby trafiała do szkół.

       

      Będzie grać z Państwem Ewa Pietruszczak - współtwórczyni moonki, strateżka, która odpowiada także za plan działania, marketing, sprzedaż i finanse – Pani z Zarządu J - jak napisano o niej na stronie internetowej moonka.pl.

      Miejsce szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Adresaci:

      nauczyciele, wychowawcy klas IV-VIII szkół podstawowych, pedagodzy i psycholodzy szkolni

      Zapisy: https://forms.gle/X7JEfmLZAXk48sgt5

       

      moonka: Dorastanie to gra dla rodzin z dziećmi wchodzącymi w okres dojrzewania:

      • stanie się dla Was pretekstem do swobodnej rozmowy przy okazji rozgrywki
      • pozwoli Wam poznać i oswoić proces dojrzewania
      • ułatwi dorosłym swobodne używanie słów, które do tej pory mogły krępować oraz wesprze w tłumaczeniu procesu dojrzewania
      • wesprze całą rodzinę w przełamaniu tabu.

      Jej magia polega na tym, że w domowej, rodzinnej atmosferze otwiera się przestrzeń do szczerej rozmowy.

      Grę stworzyli Igor Widawski oraz Maciej Smrokowski - eksperci w projektowaniu gier. Teksty napisała Barbara Pietruszczak – autorka książki moonka: Twoje ciałopozytywne dojrzewanie. Ilustracje przygotowała Anna Rudak.

       

      Jaka jest moc gry?

      Rodzina otrzymuje dużo więcej niż rozrywkę - gra jest wsparciem i inspiracją dla wszystkich do rozmowy i oswajania tematu dorastania. Wspólne rozmowy rodziców i dzieci przy grze przyczynią się do poszerzenia wiedzy, budowania zdrowej samoakceptacji i wzmocnienia więzi rodzinnych.

      Moonka: Dorastanie, to tzw serious game, gra do gadania – narzędzie dla całej rodziny.

      Serious game ma zastosowanie w rozmaitych tematach, m.in. medycznych, biznesowych, wojskowych, politycznych, marketingowych czy rekrutacyjnych. Najczęściej są to gry o walorach edukacyjnych lub uświadamiających. Największa wartość jaka płynie z tego rodzaju narzędzi, to to, że zapewniają one możliwość uczenia się na własnym doświadczeniu. Gracze przyjmują nie tylko wiedzę teoretyczną, ale mogą zastosować zdobyte informacje w praktyce. To zdecydowanie podnosi zaangażowanie i utrwala wiedzę na dłużej, co zostało poparte licznymi badaniami.

      Moonka: Dorastanie to gra, w której uczymy się o hormonach, o kolejnych zmianach, a także o konkretnych działaniach, które możemy podjąć zarówno indywidualnie, jak i jako rodzina, by przez cały ten okres dbać o swój stan fizyczny i psychiczny.” – mówi Igor Widawski, współautor projektu.

      Moonka: Dorastanie naturalnie wyzwala ważne pytania, stwarzając okazję do rozmowy.

       

      moonka Dorastanie to gra, w którą dorośli grają razem z dziećmi. Najważniejszym celem gry jest stworzenie okazji do rozmowy i wspólnego spędzania czasu.

       

      O co chodzi w grze?

      Podczas gry poznacie etapy dorastania dziewczyn i chłopców i zrozumiecie, jakie zmiany czekają Was i bliskie Wam osoby (siostrę, brata, przyjaciółkę czy przyjaciela). Dowiecie się również, jak rozwiązać trudności.

       

       

       

      o moonce

      moonka to oddolna inicjatywa ze społecznym wsparciem. Pomaga dojrzewającym dzieciom i ich rodzicom w budowaniu pozytywnej relacji z ciałem, opartej na rzetelnej wiedzy, szacunku i czułości. Dzięki wsparciu MagoVox, przygotowała w tym roku szkolną edycję ciałopozytywnych przewodników po dojrzewaniu, autorstwa Barbary Pietruszczak z ilustracjami Anny Rudak.

       

      link do filmu o graniu https://youtu.be/03yISE7FS5k

       

      Zapisy: https://forms.gle/X7JEfmLZAXk48sgt5

       

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 05.04.2023 r. (środa) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. Termin 05.04.2023 r. (środa) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego.

       

      Adresaci: nauczyciele kończący staż na stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego NA NOWYCH ZASADACH

      Prowadząca:  ks. kan. dr Michał Borda

      Program:                                                                                                                                             

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja
      • Konsultacje

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.04.2023 r. (środa) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

    • Szkolenie ONLINE: Pedagogika zabawy. Termin 28.03.2023 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Pedagogika zabawy. Termin 28.03.2023 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Pedagogika zabawy.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, psychologowie, pedagodzy

      Prowadzący szkolenie: Natalia Kamińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest pedagogika zabawy? Teoria.
      •  Edukacja muzyczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – elementy metodyki.
      • Edukacja plastyczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej – elementy metodyki.
      • Metody i formy wykorzystywane w pedagogice zabawy.
      •  Klanza, Sala Doświadczania Świata, Stare i nowe zabawy dywanowe... i wiele innych – ćwiczenia praktyczne.
      • Projektowanie scenariuszy zajęć z pedagogiki zabawy.
      • Relaksacja i mindfullness.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.03.2023 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                      

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • VI REGIONALNY (XIX MIEJSKI) KONKURS RECYTATORSKI ORGANIZOWANY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA”
     • VI REGIONALNY (XIX MIEJSKI) KONKURS RECYTATORSKI ORGANIZOWANY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA”

     • VI REGIONALNY (XIX MIEJSKI)  KONKURS RECYTATORSKI

      ORGANIZOWANY Z OKAZJI  ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI

      „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA”

       

      Konkurs odbędzie się dnia 21.03.2023 o godzinie 10:00 w Szkole Podstawowej nr 29

      w Dąbrowie Górniczej .

       

      ADRESACI KONKURSU :

      - uczniowie szkół podstawowych klasy VI-VIII

      - nauczyciele bibliotekarze,

      - nauczyciele języka polskiego

       

      CELE KONKURSU:

      - rozwijanie wrażliwości na piękno literatury,

      - popularyzacja poezji wśród młodzieży,

      - umożliwienie uczniom prezentowania swoich umiejętności i zdolności,

      - integracja środowiska uczniowskiego naszego regionu,

      - promowanie lokalnych twórców kultury,

      - zapoznanie uczniów z mniej znanymi i mniej popularnymi utworami W.Szymborskiej,

      - upamiętnienie postaci i twórczości W. Szymborskiej - literackiej patronki roku 2023.

       

      REGULAMIN KONKURSU:

      1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych z
       Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sosnowca, Czeladzi, Mysłowic, Katowic, Częstochowy.
      2. Szkoła może zgłosić od 1 do 3 uczniów.
      3. Uczniowie recytują jeden wiersz związany z tematem konkursu.
      4. Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację, ogólny wyraz artystyczny.
      5. Recytacja tekstu nie może przekroczyć 4 minut.
      6. Przystąpienie ucznia do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego
       i jego rodzica/prawnego opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych.
      7. Zgłoszenia prosimy przesyłać na załączonej karcie do dnia 17.03.2023r. na adres:

      Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego                                  w Dąbrowie Górniczej, ul. Morcinka, tel. 032 268 86 02 lub mailem na adres: sp29kp@interia.pl z dopiskiem VI REGIONALNY (XIX MIEJSKI)  KONKURS RECYTATORSKI

      PROSIMY O WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIA W FORMIE WYDRUKU  KOMPUTEROWEGO  LUB WYPEŁNIENIE  DRUKOWANYMI  LITERAMI.

      Dodatkowych informacji udzielają:

      mgr Katarzyna Paliga, mgr Anna Baczyńska, mgr Monika Smolnik

       

      Zgłoszenie do udziału w :

       VI REGIONALNYM  (XIX MIEJSKIM)

      KONKURSIE RECYTATORSKIM

       

      ORGANIZOWANYM Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI

       

       

       

      „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA”

       

       

      Szkoła Podstawowa  nr …………………………….…. w

       

      ………………….…………………………………………………….

      zgłasza do udziału w konkursie uczniów:

       

       

      1. …………………………………………………………….

      Wiersz:

       

       

       

      1. …………………………………………………………….

                Wiersz:

       

       

       

      1. ………………………………………………………… ….

                Wiersz:

       

       

       

      Opiekun/owie :  …………………………………………………………

       

                                                                                                    

                                                                                                   ……………………...

         Podpis zgłaszającego

       

       

      …………………….., dn. …………………………..

       

       

       

      OŚWIADCZENIE

      zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku

       

            Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych oraz wizerunku przez organizatorów VI REGIONALNEGO (XIX MIEJSKI)  KONKURSU RECYTATORSKIEGO ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI  ŚWIATOWEGO DNIA POEZJI  „WISŁAWA SZYMBORSKA MAŁO ZNANA” dla celów postępowania konkursowego, a także na publikowanie wyników konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

       

       

      …………………………………                     …………………………………………

      Miejscowość i data                                                                         Podpis ucznia

       

       

       

       

      POTWIERDZENIE OŚWIADCZENIA PRZEZ RODZICÓW UCZNIA

       

      Ja………………………………………………………………………………….. potwierdzam zgodę mojego syna/córki *

       

      …………………………………………………………………………………………. na przetwarzanie jego/jej* danych osobowych przez organizatorów konkursu zgodnie z powyższym oświadczeniem.

       

       

      ………………………………….                           …………………………………

      Miejscowość i data                                                                         Podpis rodzica

       

      *  Niepotrzebne skreślić

       

      Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

       

    • Szkolenie ONLINE: Gry i zabawy przeciwko agresji. Termin 28.02.2023 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Gry i zabawy przeciwko agresji. Termin 28.02.2023 r.(wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Gry i zabawy przeciwko agresji

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, psychologowie, pedagodzy

      Prowadzący szkolenie: Natalia Kamińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym są emocje?
      • Dostrzeganie agresywnych uczuć i ich wyrażanie.
      • Rozpoznawanie przyczyn złości i agresji.
      •  Rozumienie siebie samych i innych ludzi.
      • Opanowanie złości i agresji, a także ich przezwyciężanie.
      • Budowanie poczucia własnej wartości.
      • Gry i zabawy przeciwko agresji w grupie rówieśniczej – ćwiczenia praktyczne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.02.2023 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Zaburzenia funkcjonowania u dzieci zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji. Termin 09.02.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46
     • Szkolenie stacjonarne: Zaburzenia funkcjonowania u dzieci zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji. Termin 09.02.2023 r. (czwartek) godz. 16.00 Miejsce: ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Zaburzenia funkcjonowania u dzieci zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji

      Prowadząca:  Agata Hesse-Szymonowicz

      Program:                                                                                                                                             

      • Objawy dysfunkcji zmysłu wzroku, dotyku i propriocepcji.
      • Ćwiczenia, gry i zabawy rozwijające w/w zmysły.
      • Wskazówki do pracy z dziećmi.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący w klasach             4-8, pedagodzy, psycholodzy

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.02.2023 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      ZSO 5 w Sosnowcu, ul. Bohaterów Monte Cassino 46 (wejście przez szkołę)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole. Termin 01.03.2023 r.(środa) godz. 17:00
     • Szkolenie ONLINE: Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole. Termin 01.03.2023 r.(środa) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia

      • Organizacja turkusowa w szkole i przedszkolu – nowa perspektywa jakości w edukacji  w oparciu              o bezpieczeństwo, autentyczność, odpowiedzialność, jakość, współpracę, empatię, wsparcie oraz przestrzeń do rozwoju osobistego i zawodowego dla każdego.
      • Zasady i wartości turkusu. Jak wprowadzić turkus w edukacji

      Data i godzina realizacji szkolenia: 01.03.2023 r.(środa) godz. 17:00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: „Słyszeć świat”- rozwój percepcji słuchowej u dzieci" Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).
     • ODWOŁANE Szkolenie stacjonarne: „Słyszeć świat”- rozwój percepcji słuchowej u dzieci" Termin 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 17.00 Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły).

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      „Słyszeć świat”- rozwój percepcji słuchowej u dzieci"

       

      Prowadząca:  Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Program:                                                                                                                                             

      • Ucho – jak to działa? Czy dziecko dobrze słyszy?
      • Zabawy stymulujące rozwój percepcji słuchowej u dzieci

      .Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, logopedzi, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.04.2023 r. (czwartek) godz. 17.00

       

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Fundacja Uniwersytet Dzieci w Krakowie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z wykorzystania Metody Pytań i Doświadczeń. Termin: 14.03.2023 r., godz. 17.15
     • Fundacja Uniwersytet Dzieci w Krakowie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z wykorzystania Metody Pytań i Doświadczeń. Termin: 14.03.2023 r., godz. 17.15

     • Fundacja Uniwersytet Dzieci w Krakowie oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zapraszają na

       

      bezpłatne warsztaty dla nauczycieli z wykorzystania
      Metody Pytań i Doświadczeń

       

       

      Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych

      Prowadzenie szkolenia: ekspert fundacji Uniwersytet Dzieci w Klasie

      Czas trwania szkolenia: 90 minut

       

      Przebieg warsztatów:

      1. Ile trwa podróż na Wenus? Znaczenie dziecięcych pytań i rozbudzania ciekawości w dzieciach w procesie poznawczym.

      2. Dlaczego doświadczanie jest ważne? Istota procesu badawczego. Prowadzenie doświadczeń w oparciu o schemat: hipoteza-doświadczenia-wnioski.

      3. Zaprojektowanie lekcji w oparciu o Metodę Pytań i Doświadczeń.

      4. Przegląd projektów i narzędzi wspierających nauczyciela w rozwijaniu dziecięcej ciekawości, rozwijaniu naukowego myślenia i kompetencji społecznych.

       

      Podczas warsztatów nauczyciel:

      • wzmacnia swoje kompetencje dydaktyczne i metodyczne,
      • rozumie istotę wzbudzania ciekawości w dzieciach w procesie poznawczym,
      • dowie się, na czym polega proces badawczy,
      • dowie się, jak zaprojektować lekcję według Metody Pytań i Doświadczeń.

       

      Czym jest Metoda Pytań i Doświadczeń?
      Wypracowana przez Fundację i naukowców, metoda pracy z dziećmi oparta o naturalną ciekawość. Składa się z 5 kluczowych elementów: pomysł, plan, przebieg, wyciąganie wniosków, podsumowanie. Lekcje projektowane w oparciu o metodę uczą stawiania pytań, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, rozwijają ciekawość i umożliwiają trening kompetencji społecznych.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14 marca 2023 godzina 17.15

       

      Miejsce szkolenia: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły SP 47)

       

      Zapisy poprzez link: https://forms.gle/MDfvNqTKxzcbBAFk6

    • Serdecznie zapraszamy Dyrektorów sosnowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z doradcami zawodowymi na bezpłatną konferencję edukacyjną pt. "Kompetencje i umiejętności kluczowe dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy", która odbędzie się 6 marca 2023 r. / godz. 9.00-12.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20
     • Serdecznie zapraszamy Dyrektorów sosnowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych wraz z doradcami zawodowymi na bezpłatną konferencję edukacyjną pt. "Kompetencje i umiejętności kluczowe dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy", która odbędzie się 6 marca 2023 r. / godz. 9.00-12.00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20

     • Serdecznie zapraszamy
      dyrektorów sosnowieckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych
      wraz z doradcami zawodowymi
      na bezpłatną konferencję edukacyjną pt.
      "Kompetencje i umiejętności kluczowe
      dla sprawnego funkcjonowania na rynku pracy"
      ,
      która odbędzie się 6 marca 2023 r. / godz. 9.00-12.00

      w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu,Al. Zwycięstwa 20

      Program

      8:40-9:00
      Rejestracja uczestników.

      9.00 - 9.20
      Powitanie zaproszonych gości i uczestników konferencji. Odpowiedzialny dorosły.
      Jolanta Pazdan, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu.

      9.20 - 9.40
      Doradztwo zawodowe z perspektywy dyrektora szkoły podstawowej.
      Aneta Frugalska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu.

      9.40-10.00
      Konieczność zmiany uczniowskiego "nie wiem" na "mam pomysł na siebie" -rozważania na temat spostrzeżeń doradców zawodowych ze szkół podstawowychzwiązanych z umiejętnością wyznaczania ścieżki kariery zawodowej uczniów szkółpodstawowych, konsekwencji decyzji uczniów szkół podstawowychna kolejnych etapach kształcenia.
      Barbara Dudzicz, doradca zawodowy w Szkole Podstawowej nr 47 w Sosnowcu,nauczyciel w CKZiU ul. Kilińskiego 25 w Sosnowcu,nauczyciel konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu.


      10.00-10.20
      Osobowość kluczem satysfakcji zawodowej.
      Marta Miklasińska, psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu

      10.20-10.40
      Przerwa

      10.40-11.00
      Rynek pracy przyszłości, a nowoczesne doradztwo zawodowe.
      Elżbieta Czernik, dyrektor CKZiU ul. Grota Roweckiego 64 w Sosnowcu.


      11.00-11.20
      Zwinny pracownik, czyli jaki?
      Dorota Szewczyk, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.


      11.20-11.40
      Poradnictwo zawodowe wobec wyzwań czwartej rewolucji przemysłowej.
      Magdalena Gątkiewicz, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sosnowcu.
       

      11.40-11.50

      Podsumowanie konferencji. Pożegnanie zaproszonych gości i uczestników.

       

      Organizatorzy:

      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

       

      Formularz zapisu:https://forms.gle/umEAXa15E8P16EzF8