• 	 SZKOLENIE ONLINE. O kryzysach, reakcjach trudnych i kryzysowych oraz poszukiwaniu sposobów budowania porozumienia między nauczycielami a uczniami i ich rodzicami w trakcie zdalnego nauczania. Termin 18 maja 2020 r. godz. 16.00
     • SZKOLENIE ONLINE. O kryzysach, reakcjach trudnych i kryzysowych oraz poszukiwaniu sposobów budowania porozumienia między nauczycielami a uczniami i ich rodzicami w trakcie zdalnego nauczania. Termin 18 maja 2020 r. godz. 16.00

     • O kryzysach, reakcjach trudnych i kryzysowych oraz poszukiwaniu sposobów budowania porozumienia między nauczycielami a uczniami i ich rodzicamiw trakcie zdalnego nauczania.

      Główne treści szkolenia:

      1. Zmiany w zakresie sposobów komunikowania się i prowadzenia lekcji w czasie zdalnego nauczania.
      2. Porozumienie jako podstawa budowania relacji. Potrzeby fizjologiczne, tożsamościowe, społeczne, praktyczne – jak na ich zaspokojenie wpływa sytuacja ograniczenia kontaktów między ludźmi.
      3. Media społeczne a porozumiewanie się między ludźmi. Media społeczne a jakość relacji.
      4. Kompetencja w porozumiewaniu się na gruncie mediów społecznościowych.
      5. Trudne zachowania uczniów i rodziców w trudnych sytuacjach na przykładach dotyczących okresu zdalnego nauczania. Reakcje ludzi w zmianie, źródła oporu i sposoby radzenia sobie z nim.
      6. Komunikacja w sytuacji zmiany i kryzysu.
      7. Powszechne tendencje przejawiające się w spostrzeganiu jako jedno ze źródeł konfliktów.
      8. Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów i rodziców?
      9. Podtrzymywanie i naprawianie relacji. Naprawianie zniszczonych relacji.
      10. Strategia rozwiązywania problemów – MZW (myślenie zorientowane na wynik).
      11. Radzenie sobie w sytuacji kryzysowej – kompetencje rezyliencyjne przydatne nauczycielowi.

      Prowadząca: Joanna Piećko-Szopińska

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18 maja 2020 r. (poniedziałek) godz. 16:00 -19:00

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

       

      Zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub  przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 14.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina w klasie. Termin 14 maja 2020 r. (czwartek) godz. 15:00 -18:00
     • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina w klasie. Termin 14 maja 2020 r. (czwartek) godz. 15:00 -18:00

     • Pozytywna dyscyplina w klasie.

      Jak nie kontrolować zachowania dzieci, a zamiast tego po prostu prowadzić lekcje!?Buduj z uczniami relację opartą na współpracy, umiejętnościach rozwiązywania problemów, oraz obopólnym szacunku. Odczuwaj motywującą satysfakcję z pracy z zaangażowaną klasą.

      Podczas warsztatów otrzymasz  informacje, które pomogą Ci:

      • Budować w klasie klimat, który wzmocni naukę dzieci
      • Zastąpić system kar i nagród, skutecznym wsparciem
      • Zaszczepiać w uczniach ważne umiejętności społeczne i pozytywne zachowania
      • Zaangażowanie uczniów w rozwiązywanie problemów jest bardziej efektywne niż kara
      • Zrozumieć trudne zachowania uczniów, wynikające z czterech błędnych celów i reagować tak,aby z dnia na dzień zmniejszać potrzebę złego zachowania u dzieci
      • Uzyskasz skrzynkę narzędzi do wykorzystania w klasie

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50 zł

      Prowadząca: dr Agnieszka Chęcińska – Kopiec

      Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14 maja 2020 r. (czwartek) godz. 15:00 -18:00

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      •  

      Zaświadczenie w formie papierowej zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub  przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

       

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać  do dnia 13.05.2020r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • SZKOLENIE ONLINE. Edukacja spersonalizowana - praca na zasobach (potencjale, mocnych stronach) uczniów, czyli jak odkryć (także w szkole) w czym jestem dobra/y? Termin 13.05.2020 r. godz. 16:00 (środa).
     • SZKOLENIE ONLINE. Edukacja spersonalizowana - praca na zasobach (potencjale, mocnych stronach) uczniów, czyli jak odkryć (także w szkole) w czym jestem dobra/y? Termin 13.05.2020 r. godz. 16:00 (środa).

     • Edukacja spersonalizowana - praca na zasobach (potencjale, mocnych stronach) uczniów, czyli jak odkryć (także w szkole) w czym jestem dobra/y?

      Podczas tego szkolenia zapraszam uczestników do świata psychologii pozytywnej (dowiemy się co to jest, bo w dużej mierze to ona dokonuje małych i dużych rewolucji w edukacji),  a w  tym, przede wszystkim do pracy na zasobach. Sprawdzimy czemu praca na potencjale ucznia ma znaczenia, zmierzymy się z mitami panującymi w tym zakresie, a także sprawdzimy co zrobić ze słabymi stronami w procesie uczenia się. Uczestnicy szkolenia poznają, doświadczą na sobie sposobów pracy mających na celu wydobywanie potencjału uczniów, a poprzez to wzmacniania poczucia ich wiary w siebie.

      Spróbujemy odpowiedzieć, między innymi na pytanie: Co robisz sprawnie, jednocześnie maszz tego frajdę i jeszcze na dodatek efekty? To prawdopodobnie obszar Twojego FLOW.

       

      PROGRAM:

       

      • Psychologia pozytywna w procesie uczenia się.
      • Rewolucja psychologii pozytywnej i jej skutki (na podstawie badań Martina Seligmana).
      • Stan przepływu, czyli tworzenie warunków FLOW w organizacji (na podstawie badań Mihaly’ego Csikszentmihaly’a).
      • Talenty, zasoby, umiejętności i kompetencje – jak je rozwijać w procesie uczenia, czyliw szkole i poza nią?
      • Słabe strony – czy one są nam potrzebne i jak sobie z nimi poradzić?

       

       Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele  

      Prowadząca: dr Beata Master - doktor nauk społecznych, tutor, superwizor procesów tutorskich, coach, trener kompetencji interpersonalnych, autorka książki pt. „Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja domowa”. Szkoli się w zakresie psychoterapii. Przeprowadziła ponad 500 godzin procesów indywidualnych, ma na swoim koncie prawie 3000 godzin trenerskich, prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach. Stworzyła i zarządza marką BE-MASTER, jest wiceprezesem zarządu Fundacji Pracowania Jutr. Beata Master pomogła setkom ludzi odkryć ich uśpione talenty i zrealizować marzenia. Mówi o sobie: „Jestem nauczycielką drugiego kroku. Pierwszy zawsze należy do osoby, która rozpoczyna przygodę z rozwojem”. W edukacji ceni sobie wolność myślenia, bycia i działania. Więcej: https://be-master.pl/o-mnie

       

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 13.05.2020 r. godz. 16:00 (środa)Miejsce – adres realizacji szkolenia: Online – platforma ZOOM.USKoszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 11.05.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • NOWY TERMIN SZKOLENIA ONLINE. RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli -najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich. Nowy termin 05.05.2020 r. godz. 12.30
     • NOWY TERMIN SZKOLENIA ONLINE. RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli -najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich. Nowy termin 05.05.2020 r. godz. 12.30

     •  

      RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

      - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli

      -najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich.

       

      1.         Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela

      a.         Ograniczenie etatu

      b.         Uzupełnianie etatu

      c.         Przeniesienie do innej szkoły

      d.         Zmiana stanowiska pracy

      2.         Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych.

      a.         Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)

      b.         Forma wypowiedzenia (doręczenie wypowiedzenia w czasie nieobecności nauczycielaw szkole związanej z pandemią koronawirusa)

      c.         Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia, problem zmniejszenia liczby godzin w związku z kształceniem na odległość

      d.         Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego

      3.         Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia.

      a.         Postępowanie sądowe

      b.         Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd

      c.         Kwestia zwrotu odprawy

      4.         Odpowiedzi na pytania uczestników.

      Adresaci: kadra zarządzająca oraz zainteresowani nauczyciele

      Prowadzący:  Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

      Czas trwania szkolenia: 2  godziny

      Data i godzina realizacji szkolenia:   05.05.2020 r. godz. 12.30 (wtorek).

      Miejsce szkolenia: ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail

       zostanie wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u)

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub zostanie przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 04.05.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • 	 Bezpłatny webinar. Zatrzymanie. Krótka rozmowa. Termin 06.05.2020 r. godz. 16.00 - 17.00
     • Bezpłatny webinar. Zatrzymanie. Krótka rozmowa. Termin 06.05.2020 r. godz. 16.00 - 17.00

     • Zapraszamy Państwa do udziału w rozmowie o zatrzymaniu się i refleksji nad stanem pandemii i jej wpływie na nas. Będziemy praktykować uważność i poszukiwać paradoksalnie dobrych stron pandemii dla edukacji i nie tylko. Co można z tej sytuacji wziąć dla siebie, z czego czerpać.

      Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      Prowadzący:

      Dorota Szewczyk (CDN w Sosnowcu)Tomasz Wojtasik (ROM-E Metis w Katowicach)Termin: 06.05.2020 r. godz. 16.00 - 17.00Bezpłatny webinarNie będą wydawane zaświadczeniaZapisy na stronie: https://forms.gle/ro21SKrPkYGfSgN98

       

    • NOWY TERMIN SZKOLENIA ONLINE. JAK PYTAĆ i AKTYWNIE SŁUCHAĆ, ABY UCZNIOWIE CHCIELI Z NAMI ROZMAWIAĆ?
     • NOWY TERMIN SZKOLENIA ONLINE. JAK PYTAĆ i AKTYWNIE SŁUCHAĆ, ABY UCZNIOWIE CHCIELI Z NAMI ROZMAWIAĆ?

     • Termin 29.04.2020 r. godz. 16:00 (środa).

      Zapraszamy do udziału

      SZKOLENIE ONLINE

      Zapraszamy na szkolenie:

      JAK PYTAĆ i AKTYWNIE SŁUCHAĆ, ABY UCZNIOWIE CHCIELI Z NAMI ROZMAWIAĆ?

      Umiejętność aktywnego słuchania i stawianie pytań, które zmieniają nasze patrzenie na świat to dwie bardzo ważne kompetencje każdego dydaktyka. Słuchanie i pytania mają ogromną moc w procesie uczenia się. Oczywiście jeśli świadomie ich używamy. Mogą się stać, w dobrych rękach, 'agentami' optymalnej zmiany dla konkretnej osoby, która poszukuje odpowiedzi, informacji, wiedzy. Mogą stać się potężnymi narzędziami motywacyjnymi. Właściwie większość technik, ćwiczeń, modeli motywacyjnych, które znam (a trochę tego jest) bazują właśnie na pytaniach i uważnym słuchaniu. Podczas szkolenia on-line będziemy rozmawiać i rozwijać w sobie te dwie kompetencje..

      Program:

      • Jak słuchać, aby usłyszeć? Wprowadzenie do sztuki aktywnego słuchania
      • Aktywne słuchanie - trening praktyczny
      • Czynniki dobrego pytania w procesie uczenia się (także on-line)
      • Jakie pytania nam nie służą i dlaczego?
      • Trening – ćwiczenia praktyczne
      • Paleta pytań, które mogą wesprzeć Cię w roli edukatora

      Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele  

      Prowadząca: dr Beata Master - doktor nauk społecznych, tutor, superwizor procesów tutorskich, coach, trener kompetencji interpersonalnych, autorka książki pt. „Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja domowa”. Szkoli się w zakresie psychoterapii. Przeprowadziła ponad 500 godzin procesów indywidualnych, ma na swoim koncie prawie 3000 godzin trenerskich, prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach. Stworzyła i zarządza marką BE-MASTER, jest wiceprezesem zarządu Fundacji Pracowania Jutr. Beata Master pomogła setkom ludzi odkryć ich uśpione talenty i zrealizować marzenia. Mówi o sobie: „Jestem nauczycielką drugiego kroku. Pierwszy zawsze należy do osoby, która rozpoczyna przygodę z rozwojem”. W edukacji ceni sobie wolność myślenia, bycia i działania.

      Więcej: https://be-master.pl/o-mnie

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 21.04.2020 r. godz. 16:00 (wtorek)Miejsce – adres realizacji szkolenia: Online – platforma ZOOM.USKoszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 20.04.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

       

    • OGÓLNOPOLSKA WIRTUALNA KONFERENCJA EDUKACYJNA nt.: JAKOŚ CZY JAKOŚĆ?
     • OGÓLNOPOLSKA WIRTUALNA KONFERENCJA EDUKACYJNA nt.: JAKOŚ CZY JAKOŚĆ?

     • Serdecznie zapraszamy na OGÓLNOPOLSKĄ WIRTUALNĄ KONFERENCJĘ EDUKACYJNĄ nt.: JAKOŚ CZY JAKOŚĆ?

      Termin 09.05.2020

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu jest partnerem wydarzenia.

          "Zapraszamy na pierwszą w Polsce OGÓLNOPOLSKĄ, WIRTUALNĄ KONFERENCJĘ EDUKACYJNĄ, podczas której zajmiemy się JAKOŚCIĄ w zdalnej edukacji, aby skutecznie wspomóc nauczycieli, rodziców i odciążyć dzieci.

         Od połowy marca polska szkoła offline z dnia na dzień musiała się stać online (zdalna). Po kilku tygodniach ciężkiej pracy nauczycieli, a przede wszystkim dzieci i rodziców możemy podsumować, że JAKOŚ to przebiega, JAKOŚ się udaje. Przed nami jeszcze wiele tygodni zdalnej edukacji, prawdopodobnie do końca roku szkolnego. Uważamy, że warto poświęcić ten nadchodzący czas, aby rozwijać JAKOŚĆ.

          Wierzymy, że zdalna edukacja może wiązać się z dobrą JAKOŚCIĄ. Istnieją sprawdzone rozwiązania metodyczne, oparte na badaniach naukowych, praktycznych doświadczeniach, które przez lata były niedostrzegane przez system edukacji w Polsce. Obecna sytuacja zaprasza nas do spojrzenia na NOWE podejście, NOWE rozwiązania, NOWE relacje, dzięki którym edukacja w Polsce podniesie swoją JAKOŚĆ. Stary, pruski, podawczy, oparty na opresji model odchodzi w zapomnienie.

         Jest to pierwsza z serii konferencji wirtualnych, których celem jest przekazanie uniwersalnej (do zdalnej jak i stacjonarnej edukacji) wiedzy o nowoczesnej edukacji."

      Szczegóły znajdują się na stronie:  https://www.landpage.co/jakos-czy-jakosc-konferencja

    • KONFERENCJA „MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE”
     • KONFERENCJA „MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE”

     • KONFERENCJA ZOSTAŁA PRZEŁOŻONA „MAŁY CZŁOWIEK W WIELKIM ŚWIECIE” - o wsparciu dziecka przez rodzica, nauczyciela, terapeutę na kolejnych etapach edukacyjnych edycja III. Miejsce Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu.

      27-02-2020

      Zapraszamy do udziału

    • BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE
     • BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE

     • Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA I WDROŻENIA EFEKTYWNEJ STRUKTURY PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI, RODZICAMI I NAUCZYCIELAMI. Temin 31.03.2020 r. (wtorek), godz. 09.00

      SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA I WDROŻENIA EFEKTYWNEJ STRUKTURY PRACY ZDALNEJ Z UCZNIAMI, RODZICAMI I NAUCZYCIELAMI.

       

      Stowarzyszenia Epsilon Plus oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół do udziału w bezpłatnym szkoleniu webinarowym (prowadzonym on-line) w dn. 31.03.2020 r. (wtorek), godz. 09.00 pt. „Możliwość wdrożenia efektywnej struktury pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami on-line”.  

      Zakres szkolenia:

      1. Przedstawienie najistotniejszych założeń efektywnej pracy zdalnej z uwzględnieniem znaczących odmienności pomiędzy pracą stacjonarną a pracą on-line.
      2. Znaczenie i waga stworzenia ujednoliconej dla całej placówki koncepcji pracy zdalnejz wykorzystanie uwspólnionych narzędzi i platform.
      3. Przedstawienie darmowych i efektywnych narzędzi budowy systemy zdalnego nauczania,w szczególności: Google Classroom – ułatwiające organizację nauki w klasach oraz Zoom – zapewniający pełną interakcję i komunikację z grupą i umożliwiający pracę wychowawczą on-line. 
      4. Omówienie podstawowych zagadnień wpływu izolacji na zdrowie psychiczne uczniów, rodzicówi nauczycieli oraz możliwości wpływania na dobrostan osób korzystających z pracy zdalnej.
      5. Podstawowe zapoznanie się z koncepcją nauczyciela jako lidera w projekcie zdalnej nauki, który koordynuje pracę zespołu klasowego, dba o utrzymanie i jakość relacji w zespole oraz oferuje wsparcie poprzez kontakt on-line.                           

      Uczestnicy: dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół wszystkich poziomów (1 osoba na szkołę).

      Czas i miejsce: Szkolenie odbywać się będzie na platformie LiveWebinar. Czas trwania – 2 godz. dydaktyczne. 

      Aby wziąć udział w szkoleniu:

      1. Prosimy wejść w link do rejestracji (podany poniżej). 
      2. Zostaną Państwo przekierowaniu do formularza rejestracyjnego, gdzie należy uzupełnić dane rejestracyjne. 
      3. Prosimy podać adres email, z którego Państwo korzystacie, ponieważ na niego system wyśle indywidualny link do szkolenia.
      4. W otrzymany link prosimy wejść w planowanym terminie szkolenia.

      Link do rejestracji: https://livewebinar.com/536-118-062/00c47e552faa64345ddee6c224c4073f

      Termin szkolenia: 31.03.2020 r., godz. 09.00

       Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
    • Konta użytkowników
     • Konta użytkowników

     • For some parts of timetable or substitution, you may need to login. If you lost your password, please use the link “I do not know the login name or password” and type in your email. If you haven’t received the password yet, please wait, the school will provide you with one when everything is the ready to go.
    • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina nastolatków. Termin 07.05.2020 r. godz. 16:00 - 19.00
     • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina nastolatków. Termin 07.05.2020 r. godz. 16:00 - 19.00

     • Program:

      • Czym jest Pozytywna Dyscyplina
      • 5 Kryteriów Skutecznej PD
      • 4 P Pomyłek
      • 7 Postaw i Umiejętności
      • Pochwała a zachęta
      • 4 Filary Kary
      • Lodowa Góra „złych" zachowań

      Jeśli chcesz dowiedzieć się:

      Jak funkcjonuje mózg nastolatka

      Jak rozmawiać z nastolatkiem z uważnością i samemu być wysłuchanym?

      Jak budować więź opartą na szacunku i zaufaniu?

      Jak zastąpić kłótnie współpracą?

      Jak poznawać świat nastoletniego dziecka i spędzać razem czas?

      Jak być jednocześnie przystanią, do której może wracać i pasem startowym w dorosłe życie

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy.

      Prowadząca: dr Agnieszka Chęcińska – Kopiec.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.05.2020 r. godz. 16:00 - 19.00  (czwartek).

      Miejsce szkolenia: ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub zostanie przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50zł

       

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 06.05.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina w żłobku i przedszkolu. 05.05.2020
     • SZKOLENIE ONLINE. Pozytywna dyscyplina w żłobku i przedszkolu. 05.05.2020

     • Program:

      • Czym jest Pozytywna Dyscyplina
      • 5 Kryteriów Skutecznej PD
      • 4 P Pomyłek
      • 7 Postaw i Umiejętności
      • Pochwała a zachęta
      • 4 Filary Kary
      • Lodowa Góra „złych" zachowań

      Podczas szkolenia odpowiemy na pytania: 

      ·         jakie i jak wykorzystać narzędzia pozytywnej dyscypliny

      ·         jak być uprzejmym i stanowczym jednocześnie

      ·         jakie mogą być przyczyny „niewłaściwego” zachowania dzieci i jak sobie z nimi   

                radzić

      ·         skąd bierze się złość, dlaczego dzieci tak często reagują złością, jak radzić sobie

                ze złością dziecka

      ·         dlaczego kary i nagrody nie motywują dziecka do pozytywnej zmiany

      ·         jak motywować, a nie szufladkować dzieci

      ·         jak uczyć dziecko samodzielności, odpowiedzialności oraz szacunku

      ·         jakie wyróżniamy osiągnięcia poznawcze na każdym etapie życia

                (w 1’szym, 2’gim i 3’cim r.ż.)

      ·         jakie pojawiają się wyzwania na każdym w tych etapów rozwojowych

      Adresaci: wychowawcy, pedagodzy i opiekunowie żłobków i przedszkoli

      Prowadząca: dr Agnieszka Chęcińska – Kopiec

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.05.2020 r. godz. 16:00 - 19.00 (wtorek)

      Miejsce szkolenia: ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub zostanie przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 50zł

       

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 04.05.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • Szkolenie online. System Informacji Oświatowej w praktyce. Termin: 09.09.2020 r. godz. 9.00 – 14.00 (środa)..
     • Szkolenie online. System Informacji Oświatowej w praktyce. Termin: 09.09.2020 r. godz. 9.00 – 14.00 (środa)..

     • Zapraszamy na szkolenie online:

      SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ W PRAKTYCE – WPROWDZANIE DANYCH DO SIO, POPRAWNOŚĆ DANYCH POD KĄTEM FINANSOWYM
      (DANE DO SUBWENCJI OŚWIATOWEJ)

      Celem szkolenia jest poznanie tzw. nowego systemu informacji oświatowej w praktyce. Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników szkół i dyrektorów wprowadzających dane do systemu. Szkolenie jest także adresowane do pracowników samorządu, którzy potwierdzają prawdziwość danych subwencyjnych.

      Prowadzący szkolenie, na aplikacji nowego SIO pokaże jak poprawnie uzupełnić dane, uwzględniając merytoryczne aspekty wprowadzania danych do SIO pod kątem naliczenia subwencji oświatowej. Osoby wprowadzające dane do SIO przy przekazywaniu danych są zobowiązane stosować merytoryczne wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, tak aby dane wprowadzone do SIO były poprawne i zapewniły właściwe finansowanie oświaty, które MEN przekazuje w postaci subwencji oświatowej. W przypadku błędnie wprowadzonych danych i zawyżenia subwencji samorząd musi zwrócić te środki, a w przypadku zaniżenia subwencji nie może wystąpić o jej zwiększenie z tytułu błędu w SIO.

      Prowadzący przedstawi procedurę potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej. Omówiona zostanie rola dyrektora w weryfikacji danych do subwencji, jak dyrektor może weryfikować dane wprowadzane w raportach oraz jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji. Omówiona zostanie rola samorządu w procesie weryfikacji
      i potwierdzania danych subwencyjnych.

      Program szkolenia:

      1. Aspekty prawne – ustawa o systemie informacji oświatowej.
      2. Udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO (kto może być upoważniony, na jaki okres, przedłużanie upoważnień, cofanie upoważnień, upoważnienia w wersji papierowej i elektronicznej). Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak złożyć wniosek i uzyskać dostęp do bazy danych SIO. Ochrona danych osobowych. Dane osobowe w SIO a RODO.
      3. Terminy przekazywania danych do SIO. Termin ogólny i terminy dla danych zbiorczych. Terminy subwencyjne.
      4. Ustawowe obowiązki dyrektora szkoły w związku z uczniem niezweryfikowanym z rejestrem PESEL (współpraca z urzędem stanu cywilnego). Realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO, a także poprawność przygotowanej dokumentacji papierowej. Konsekwencje braku weryfikacji. 
      5. Prawidłowy sposób rejestrowania orzeczeń i opinii (współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną). Realizacja tego obowiązku w aplikacji SIO. Weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie. Okres obowiązywania orzeczenia w aplikacji SIO.
      6. Terminy przekazywania danych do SIO w kontekście naliczenia subwencji. Przedstawienie terminarza subwencyjnego. Czy można poprawiać dane subwencyjne? Kogo należy powiadomić w przypadku korekty danych subwencyjnych? Do kiedy można poprawić dane subwencyjne? Co w sytuacji błędnie wprowadzonych danych po naliczeniu subwencji? Czy szkoła może zmieniać SIO za poprzednie lata?
      7. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez przedszkole, szkołę lub placówkę w każdym z modułów: Podmiot, Uczeń, Nauczyciel, Dane zbiorcze.
      8. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez jednostkę samorządu terytorialnego w każdym z modułów: RSPO, Dane zbiorcze.
      9. Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO – prezentacja na aplikacji.
      10. Poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach.
      11. Poprawna rejestracja pobytu wychowanka w placówkach oświatowych.
      12. Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią.
      13. Poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego, młodociany pracownik, internat itd.).
      14. Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy).
      15. Prezentacja operacji grupowych usprawniających pracę w nowym SIO: filtry, grupowe operacje
       w module Uczeń i Nauczyciel. Możliwości importu danych z dzienników elektronicznych do SIO.
      16. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji – podejście praktyczne.
      17. Potwierdzanie prawdziwości danych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu: omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej, omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego. Rola dyrektora w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy ustawowe. Jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO? Kogo należy informować o korekcie danych? Okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie. Rola samorządu w weryfikacji i potwierdzaniu danych subwencyjnych – dokumentacja, wyliczenia, sprawdzenie danych w SIO z arkuszami, terminy dla samorządu.
      18. Konsekwencje niewprowadzenia danych subwencyjnych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym – zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli.
      19. Raporty w strefie dla zalogowanych. Weryfikacja poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia dyrektora – omówienie raportu subwencyjnego, liczba uczniów i ich charakterystyki (wagi do subwencji), liczba etatów nauczycieli – na podstawie, których danych wprowadzonych do SIO są generowane raporty subwencyjne i naliczana subwencja oświatowa. Raport subwencyjny SIO a arkusz organizacyjny.
      20. Raporty w strefie dla zalogowanych. Weryfikacja poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia samorządu – omówienie raportu subwencyjnego do potwierdzenia przez samorząd. Kontrola poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości i ograniczenia. Funkcjonalności arkusza kalkulacyjnego uławiające automatyzację weryfikacji. Raport subwencyjny SIO a arkusz organizacyjny.
      21. Praca z instrukcjami do nowego SIO – jak sprawnie i szybko znaleźć odpowiedź na pojawiające się pytania, dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych.

      Prowadząca:
      Daria Pietrzykowska – szkolenie poprowadzi były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, który w MEN był odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako kierownik wydziału i dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      Termin:  09.09.2020 r., godz. 9.00 – 14.00 (środa).

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany dzień przed szkoleniem link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      • Dobry dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do 04.09.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl