• NOWY TERMIN SZKOLENIA ONLINE. RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli -najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich. Nowy termin 05.05.2020 r. godz. 12.30
     • NOWY TERMIN SZKOLENIA ONLINE. RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli -najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich. Nowy termin 05.05.2020 r. godz. 12.30

     •  

      RUCH SŁUŻBOWY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

      - problematyka i zasady rozwiązania i zmiany treści stosunku pracy nauczycieli

      -najnowsze orzecznictwo w sprawach nauczycielskich.

       

      1.         Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela

      a.         Ograniczenie etatu

      b.         Uzupełnianie etatu

      c.         Przeniesienie do innej szkoły

      d.         Zmiana stanowiska pracy

      2.         Procedura postępowania w razie konieczności wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych.

      a.         Współdziałanie ze związkiem zawodowym (zasady, terminy)

      b.         Forma wypowiedzenia (doręczenie wypowiedzenia w czasie nieobecności nauczycielaw szkole związanej z pandemią koronawirusa)

      c.         Przyczyna wypowiedzenia, kryteria doboru nauczycieli do zwolnienia, problem zmniejszenia liczby godzin w związku z kształceniem na odległość

      d.         Szczególna ochrona stosunku pracy nauczycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego

      3.         Zasady postępowania w razie odwołania się od wypowiedzenia.

      a.         Postępowanie sądowe

      b.         Postępowanie w razie przywrócenia nauczyciela do pracy przez sąd

      c.         Kwestia zwrotu odprawy

      4.         Odpowiedzi na pytania uczestników.

      Adresaci: kadra zarządzająca oraz zainteresowani nauczyciele

      Prowadzący:  Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

      Czas trwania szkolenia: 2  godziny

      Data i godzina realizacji szkolenia:   05.05.2020 r. godz. 12.30 (wtorek).

      Miejsce szkolenia: ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail

       zostanie wysłany link do platformy LiveWebinar (prosimy o sprawdzenie SPAM-u)

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Zaświadczenie zostanie wysłane pocztą tradycyjną po zakończeniu stanu epidemii w Polsce lub zostanie przekazane do placówki (w przypadku placówek z Sosnowca).

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 04.05.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne

    • NOWY TERMIN SZKOLENIA ONLINE. JAK PYTAĆ i AKTYWNIE SŁUCHAĆ, ABY UCZNIOWIE CHCIELI Z NAMI ROZMAWIAĆ?
     • NOWY TERMIN SZKOLENIA ONLINE. JAK PYTAĆ i AKTYWNIE SŁUCHAĆ, ABY UCZNIOWIE CHCIELI Z NAMI ROZMAWIAĆ?

     • Termin 29.04.2020 r. godz. 16:00 (środa).

      Zapraszamy do udziału

      SZKOLENIE ONLINE

      Zapraszamy na szkolenie:

      JAK PYTAĆ i AKTYWNIE SŁUCHAĆ, ABY UCZNIOWIE CHCIELI Z NAMI ROZMAWIAĆ?

      Umiejętność aktywnego słuchania i stawianie pytań, które zmieniają nasze patrzenie na świat to dwie bardzo ważne kompetencje każdego dydaktyka. Słuchanie i pytania mają ogromną moc w procesie uczenia się. Oczywiście jeśli świadomie ich używamy. Mogą się stać, w dobrych rękach, 'agentami' optymalnej zmiany dla konkretnej osoby, która poszukuje odpowiedzi, informacji, wiedzy. Mogą stać się potężnymi narzędziami motywacyjnymi. Właściwie większość technik, ćwiczeń, modeli motywacyjnych, które znam (a trochę tego jest) bazują właśnie na pytaniach i uważnym słuchaniu. Podczas szkolenia on-line będziemy rozmawiać i rozwijać w sobie te dwie kompetencje..

      Program:

      • Jak słuchać, aby usłyszeć? Wprowadzenie do sztuki aktywnego słuchania
      • Aktywne słuchanie - trening praktyczny
      • Czynniki dobrego pytania w procesie uczenia się (także on-line)
      • Jakie pytania nam nie służą i dlaczego?
      • Trening – ćwiczenia praktyczne
      • Paleta pytań, które mogą wesprzeć Cię w roli edukatora

      Adresaci: wszyscy zainteresowani nauczyciele  

      Prowadząca: dr Beata Master - doktor nauk społecznych, tutor, superwizor procesów tutorskich, coach, trener kompetencji interpersonalnych, autorka książki pt. „Edukacja spersonalizowana. Tutoring. Coaching. Mentoring. Edukacja domowa”. Szkoli się w zakresie psychoterapii. Przeprowadziła ponad 500 godzin procesów indywidualnych, ma na swoim koncie prawie 3000 godzin trenerskich, prowadzi zajęcia na wyższych uczelniach. Stworzyła i zarządza marką BE-MASTER, jest wiceprezesem zarządu Fundacji Pracowania Jutr. Beata Master pomogła setkom ludzi odkryć ich uśpione talenty i zrealizować marzenia. Mówi o sobie: „Jestem nauczycielką drugiego kroku. Pierwszy zawsze należy do osoby, która rozpoczyna przygodę z rozwojem”. W edukacji ceni sobie wolność myślenia, bycia i działania.

      Więcej: https://be-master.pl/o-mnie

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 21.04.2020 r. godz. 16:00 (wtorek)Miejsce – adres realizacji szkolenia: Online – platforma ZOOM.USKoszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony do wiadomości należy przesłać do 20.04.2020 r.

      na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

      Formularz zgłoszeniowy - dla placówek

      Formularz zgłoszeniowy - zgłoszenie indywidualne