• Szkolenie online na 08.12.2020 godz. 17.00 Wczesna nauka czytania metodą sylabową.
     • Szkolenie online na 08.12.2020 godz. 17.00 Wczesna nauka czytania metodą sylabową.

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wczesna nauka czytania metodą sylabową.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: Radosław Szymański

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Podstawy naukowe wczesnej nauki czytania metodą sylabową.
      • Wskazania do wczesnej nauki czytania.
      • Kiedy zacząć? Rozmowa o wieku dziecka.
      • Schemat uczenia czytania.
      • Przedstawienie pomocy naukowych, osób, wydawnictw, projektów pomocnych w stosowaniu metody sylabowej.
      • Przedstawienie pseudometody sylabowej i materiałów dostępnych na rynku

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.12.2020 r. godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Jak nie przeszkadzać dziecku w rozwoju? Wady postawy ciała oraz najczęściej występujące zaburzenia rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich przyczyny. Profilaktyka, zabezpieczenie prawidłowych warunków do rozwoju ruchowego w przedszkolu/ szkole i w domu. Termin: 26.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Jak nie przeszkadzać dziecku w rozwoju? Wady postawy ciała oraz najczęściej występujące zaburzenia rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich przyczyny. Profilaktyka, zabezpieczenie prawidłowych warunków do rozwoju ruchowego w przedszkolu/ szkole i w domu. Termin: 26.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak nie przeszkadzać dziecku w rozwoju? Wady postawy ciała
      oraz najczęściej występujące zaburzenia rozwoju ruchowego dzieci
      w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich przyczyny.
       Profilaktyka, zabezpieczenie prawidłowych warunków do rozwoju ruchowego
      w przedszkolu/ szkole i w domu.

      Adresaci: nauczyciele przeszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, rodzice, studenci

      Prowadzący szkolenie: Agata Hesse-Szymonowicz

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Rozwój sensomotoryczny dziecka- podstawowe wiadomości.
      • Czynniki wpływające na rozwój prawidłowej postawy ciała.
      • Najczęściej występujące wady postawy ciała u dzieci i zaburzenia ich rozwoju ruchowego.
      • Niepokojące objawy.
      • Profilaktyka wad postawy.
      • Tryb życia dziecka (formy aktywności, odpoczynek, prawidłowy sen, sport profesjonalny- od kiedy?).
      • Wpływ urządzeń elektronicznych na rozwój sensomotoryczny dziecka.
      • Zabezpieczenie prawidłowych warunków do rozwoju w domu i przedszkolu (czynności samoobsługowe i higieniczne, dobór krzesła, stolika, właściwego materaca do łóżka, obuwia, wkładek do butów, korzystanie z zabawek, pomocy dydaktycznych, placów zabaw itp.)

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.11.2020 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Archiwizacja dokumentacji w oświacie. Zmiana terminu na 04.11.2020 godz. 9:00-14:00
     • Szkolenie online. Archiwizacja dokumentacji w oświacie. Zmiana terminu na 04.11.2020 godz. 9:00-14:00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.: Archiwizacja dokumentacji w oświacie.

      Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych

      Główne treści szkolenia:

      1. Podstawowe przepisy prawne dotyczące zarządzania dokumentacją w podmiocie:
       1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego, kadr, ochrony danych osobowych .
       2. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie archiwizacji, kadr, ochrony danych osobowych.
      2. Przekazywanie akt powstałych w podmiocie:
       1. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
       2. Klasyfikacja i kwalifikacja archiwalna dokumentacji (kat. A, B, BE, BC).
       3. Postępowanie z dokumentacją elektroniczną.
       4. Przekazywanie akt do składnicy akt.
       5. Porządkowanie wewnętrzne jednostek aktowych.
       6. Opisywanie teczek.
       7. Sporządzanie ewidencji.
      3. Instrukcja archiwalna:
       1. Organizacja i zadania archiwum zakładowego/składnicy akt.
       2. Lokal archiwum zakładowego/składnicy akt.
       3. Przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji (spis zdawczoodbiorczy, wykaz spisów).
       1. Przeprowadzanie skontrum dokumentacji w archiwum zakładowym oraz porządkowanie dokumentacji w archiwum zakładowym.
       1. Przekwalifikowanie dokumentacji zastanej w podmiocie.
       2. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym/składnicy akt.
       3. Wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego/składnicy akt.
       4. Zasady przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
       5. Sprawozdawczość składnicy akt.
       6. Postępowanie z dokumentacja w przypadku reorganizacji lub likwidacji jednostki.
      4. Zmiany w procedurze brakowania dokumentacji:
      5. Analiza procesu brakowania dokumentacji w świetle obowiązujących procedur.
      6. Niszczenie akt a brakowanie dokumentacji.
      7. Jak długo należy przechowywać akta w podmiocie (aspekt służbowy, kontrolny, socjalny i historyczny)?
      8. Kto odpowiada za brakowanie akt w podmiocie i jak często należy je przeprowadzać?
      9. Zniesienie wzorów formularzy dot. brakowania i co z tego wynika?
      10. Typowanie dokumentacji do zniszczenia.
      11. Sporządzanie wniosku na brakowanie.

       

      1. Porządkowanie dokumentacji wytwarzanej w Podmiocie:
       1. Zakres i formy dokumentacji księgowej.
       2. kwalifikacja dokumentacji księgowej.
       3. Przechowywanie dokumentacji księgowej.
       4. Brakowanie dokumentacji księgowej.
       5. Postępowanie z dokumentacją kadrowo- płacową.
       6. Kwalifikowanie, przechowywanie i brakowanie dokumentacji kadrowo- płacowej.
       7. Dokumentacja elektroniczna- postępowanie, przechowywanie i brakowanie.
       8. Postępowanie z dokumentacją oświatową.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.11.2020 r., godz. 9:00-14:00

      Wykładowca:

      Adam Parysz – dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją  Współczesną. Właściciel AMP Trainers’ Hub, czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe
      w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych, sekretarze szkół
      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ZMIANA terminu na II semestr w roku szkolnym 2020/2021 Laboratorium Pedagogiki Teatru kurs online rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej.
     • ZMIANA terminu na II semestr w roku szkolnym 2020/2021 Laboratorium Pedagogiki Teatru kurs online rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej.

     • Laboratorium Pedagogiki Teatru

      kurs online rozwijający umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji teatralnej.

      TEMAT

      W tym roku tematem przewodnim kursu jest edukacja regionalna, którą od 2017 roku sosnowieckie szkoły prowadzą w ramach godzin prezydenckich. Odkrywanie fascynującego oblicza Zagłębia Dąbrowskiego to idea bliska zarówno Teatrowi Zagłębia, jak i Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu. Dlatego chcemy pokazać, że teatr jest doskonałym narzędziem do opowiadania
      o regionie, nawet jeśli żaden uczestnik grupy – ani prowadzący, ani uczeń – nie miał wcześniej do czynienia z teatrem. Poznawanie własnej kultury może okazać się naprawdę niezwykłą przygodą, kiedy uruchamiamy pracę wyobraźni i potencjał twórczy, który tkwi w każdym uczniu i uczennicy, w każdym nauczycielu i nauczycielce!

      FORMA KURSU

      Kurs składa się z czterech spotkań – trzech w formie online oraz jednego na żywo w Teatrze Zagłębia, które będzie połączone z obejrzeniem spektaklu. Podstawą do przeprowadzenia każdego warsztatu będą filmowe wersje sosnowieckich pocztówek archiwalnych, które stanowią efekt projektu „Na tropie tajemnicy – ożywianie archiwalnych pocztówek”, realizowanego w 2020 roku przez Teatr Zagłębia, Pałac Schoena i Zamek Sielecki. Filmy te budują atrakcyjną opowieść historyczną na temat dziejów zabytkowych budynków Sosnowca.

      Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, jak poprzez wykorzystywanie materiałów historycznych
      w nowoczesny i zajmujący sposób nauczać o regionie, odwołując się do wiedzy z obszaru pedagogiki teatru. Zastanowimy się również, w jaki sposób zadania teatralne można wykorzystywać na lekcjach w szkole, nawet tych, które odbywają się w warunkach społecznej izolacji. Efektem każdego spotkania będzie szkic scenariusza lekcji, który dzięki wykorzystaniu narzędzi teatralnych – techniki dramy czy umiejętności z zakresu dramaturgii – zaangażuje uczniów nie tylko na poziomie intelektualnym, ale także na poziomie cielesnym i emocjonalnym. 

       

      TERMINY SPOTKAŃ

      1. Temat: Teatr Zagłębia 
      2. Temat: Pałac Schoena    
      3. Temat: Zamek Sielecki   
      4. „Teoria w praktyce”  Spotkanie warsztatowe na żywo w Teatrze Zagłębia + obejrzenie spektaklu
       Data oraz godzina spotkania zostaną podane w późniejszym terminie.

      Koszt:

      150 zł (w tym bilet do teatru)

      Zapisy obowiązują na wszystkie spotkania. Nie istnieje możliwość udziału tylko w jednym spotkaniu.

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE Szkolenie online. Stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie - jak wspierać ucznia w zmieniających się warunkach kształcenia. Potrzeby psychologiczne, rozwojowe i edukacyjne uczniów w okresie pandemii. Termin 24.11.2020 godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie online. Stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie - jak wspierać ucznia w zmieniających się warunkach kształcenia. Potrzeby psychologiczne, rozwojowe i edukacyjne uczniów w okresie pandemii. Termin 24.11.2020 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Stacjonarnie, hybrydowo, zdalnie

      - jak wspierać ucznia w zmieniających się warunkach kształcenia. Potrzeby psychologiczne, rozwojowe i edukacyjne uczniów
      w okresie pandemii.


      Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

      Prowadzący szkolenie: Sabina Muller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Scharakteryzowanie sytuacji związanej z epidemią, izolacją i kształceniem na odległość – dotychczasowe doświadczenia.
      • Określenie zagrożeń i trudności, jakie mogą towarzyszyć uczniom, w związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną i możliwą czasową zmianą trybu kształcenia. 
      • Sposoby na rozpoznanie sytuacji oraz udzielanie pomocy.
      • Interwencja w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ucznia.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 24.11.2020 godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie online. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO. Termin 08.09.2020 r. godz. 16:00
     • Szkolenie online. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO. Termin 08.09.2020 r. godz. 16:00

     • Zapraszamy na szkolenie online.:

      Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej zgodnie z RODO.

       

      Prowadzenie: Mariusz Wilkus

      Adresaci: dyrektorzy, pracownicy administracji oraz wszyscy zainteresowani nauczyciele

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Program:

      Moduł I: Najważniejsze dane osobowe przetwarzane w placówce oświatowej

      1. Dane osobowe przetwarzane w placówce oświatowej,

      1.1.  dane ucznia, rodzica - pobieranie, przechowywanie, klauzula informacyjna, zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnianie, powierzanie,.

      1.2.  dane nauczycieli i innych pracowników - pobieranie, przechowywanie, klauzula informacyjna, zgody na przetwarzanie danych osobowych, udostępnianie, powierzanie,

      Moduł II: Szczególne zabezpieczenie danych wrażliwych

      1. Różnica pomiędzy danymi sensytywnymi, a zwykłymi?

      2. Zasady przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej (bezpieczeństwo fizyczne i bezpieczeństwo dokumentacji elektronicznej).

      Moduł III: Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych

      1. Rejestr czynności przetwarzania danych

      2. Polityki bezpieczeństwa

      3. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym

      4. Rejestr incydentów bezpieczeństwa.

      5.  Monitoring wizyjny w placówce oświatowej, a wytyczne RODO i PUODO.

      6.  Realizacja praw osoby której dane dotyczą.

      7. Prawo do bycia zapomnianym a wizerunek dziecka na stronie internetowej, w social media, katalogach i folderach reklamowych.

      Moduł IV: Administrator danych osobowych w placówce oświatowej

      i jego obowiązki w świetle RODO.

       

      1. Dyrektor placówki oświatowej jako ADO,

      2. Procedura nadawania, określania zakresu i ewidencjonowania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

      3.  Obowiązek:

      3.1.  rejestracji czynności przetwarzania danych osobowych,

      3.2.  dopełnienia zachowania nowych elementów przewidzianych w RODO dla umów powierzenia i podpowierzenia, zmiana w odpowiedzialności procesora – kontrahenta,

      3.3.  powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w jednostce (dawnego ABI) w publicznej placówce

      3.4.  oceny skutków w zakresie ochrony danych osobowych

      3.5.  uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania

      3.6.  w zakresie wdrożenia procedur bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i ich przestrzegania w placówce oświatowej

      3.7.  w zakresie szkoleń pracowniczych z zakresu ochrony danych osobowych - dokumentacja szkoleń

      4. Obowiązek informacyjny, a udostępnianie danych osobowych dzieci, nauczycieli pozostałych pracowników, współpraca z rodzicami, innymi uprawnionymi organami (Sądy, organ prowadzący, kuratorzy itd.).

      Moduł V: Sankcje

      1. Kryteria nakładania kar pieniężnych

      2. Kary PUODO nałożone na placówki oświatowe

      Moduł VI: Case study przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej

      1.  Jak zabezpieczyć na co dzień dokumentację danej grupy: dzienniki, karty obserwacji, dokumentację placówki oświatowej w sytuacjach, gdy nauczyciel musi wyjść z sali?

      2.  Gdzie przechowywać wyżej wymienione dokumenty – w placówce oświatowej nie ma pokoju nauczycielskiego lub jest nieczynny?

      3.  Czy potrzebne są zgody osób trzecich odbierających dziecko, na umieszczanie i przetwarzanie ich danych na upoważnieniu?

      4.  Czy szafki w szatni można podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka?

      5.  Czy listy zapisów na ferie itp. posiadające imię i nazwisko dziecka można wywieszać na tablicach przy grupach?

      6.  Jak przekazywać rodzicom dokumentację dziecka?

      7.  Jakie zbiory danych osobowych powinna mieć dana grupa? Jak mają wyglądać takie dokumenty?

      8.  Jak podpisywać prace dziecięce, itp.?

      9. Kiedy wolno pracownikom placówki oświatowej podać dane dziecka bez zgody opiekunów prawnych, a kiedy musi być ich zgoda?

      Moduł VII: Dyskusja, pytania

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 8 września 2020 r. godz. 16:00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ZMIANA terminu na II semestr w roku szkolnym 2020/2021 szkolenie stacjonarne dla realizatorów PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO UNPLUGGED.
     • ZMIANA terminu na II semestr w roku szkolnym 2020/2021 szkolenie stacjonarne dla realizatorów PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO UNPLUGGED.

     • Zapraszamy na szkolenie dla realizatorów PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO UNPLUGGED.

      Celem głównym programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki) przez młodzież w wieku 12-14 lat. „Unplugged” jest programem profilaktycznym, który oparty jest na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI). Podstawy teoretyczne wywodzą się z teorii uodparniania postaw McGuire, teorii uzasadnionego działania Ajzena i Fishbeina oraz teorii społecznego uczenia się Bandury. Teorie te opierają się na założeniu, że zachowanie człowieka determinowane jest przez wpływ takich czynników, jak: postawy, normy społeczne, modelowanie, presja grupy. W myśl tych teorii ludzie decydując się na określone zachowania kierują się subiektywnymi przekonaniami na temat tego, co myślą i w jaki sposób się zachowują inni członkowie grupy. Subiektywne przekonania o postawach innych ludzi nie odzwierciedlają stanu faktycznego i przybierają postać tzw. błędnych przekonań normatywnych. Według wyżej wymienionych teorii to, czy podjęte zostaną przez jednostkę zachowania prozdrowotne lub ryzykowne w dużej mierze zależy od tego, które z tych zachowań postrzegane są jako powszechne
      i akceptowane społecznie. Postrzeganie zachowań ryzykownych takich, jak np. używanie substancji psychoaktywnych, jako dominujących i akceptowanych społecznie sprzyja nasilaniu się tego rodzaju zachowań problemowych. Natomiast przekonanie o małym rozpowszechnieniu zachowań prozdrowotnych zniechęca jednostki do angażowania się w zachowania korzystne dla ich zdrowia.

      https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

      Prowadzenie: Dorota Szewczyk - certyfikowana trenerka.

       

      Program szkolenia:

       

      1. Podstawy profilaktyki uzależnień w oparciu o model wpływów społecznych.
      2. Założenia teoretyczne programu Unplugged.
      3. Struktura i komponenty programu.
      4. Metodyka wprowadzania interaktywnych zajęć z uczniami oraz z rodzicami.
      5. Zasady wdrażania programu w szkole.

       

      Czas trwania warsztatu: 18 h;

      Data i godzina realizacji szkolenia:  ZMIANA TERMINU NA DRUGI SEMESTR

      Miejsce – adres realizacji szkolenia: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

      Koszt szkolenia: 120 zł

       

       

    • Kurs języka angielskiego online poziom początkujący lub średniozaawansowany.
     • Kurs języka angielskiego online poziom początkujący lub średniozaawansowany.

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      zaprasza do udziału w:  Kursie języka angielskiego.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      POZIOM POCZĄTKUJĄCY

      GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

      Poziom początkujący – przeznaczony jest dla osób, które dopiero rozpoczynają przygodę
      z językiem angielskim. Na zajęciach nacisk położony jest głównie na komunikację werbalną i przełamanie bariery językowej. Kursanci poznają także podstawowe zagadnienia gramatyczne oraz ciekawostki kulturowe krajów anglojęzycznych.

      JA-1a / Język angielski (poziom początkujący).

      I semestr 30 h  (2 h x 15 raz w tygodniu).

      Koszt kursu: grupa:  7-12 osób / 510 zł za semestr.         

      Koszty zakupu podręcznika i ćwiczeń po stronie uczestnika.

       

      POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

      GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA

      Poziom średniozaawansowany – przeznaczony jest dla osób, które znają język angielski na poziomie początkującym. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności swobodnej komunikacji w języku angielskim oraz poszerzanie znajomości słownictwa i gramatyki. Nacisk położony jest na ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych. Zajęcia wzbogacone są o elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz przygotowanie do egzaminu PTE z języka angielskiego.

      JA-2a / Język angielski (poziom średniozaawansowany).

      I semestr 30 h (2 h x 15 raz w tygodniu).

      Koszt kursu: grupa:  7-12 osób / 510 zł za semestr          
      Koszty zakupu podręcznika i ćwiczeń po stronie uczestnika.

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie online. Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek. Termin 23.10.2020 (piątek) godz. 16.00
     • Szkolenie online. Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek. Termin 23.10.2020 (piątek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek.

       

      Adresaci: Logopedzi – zwłaszcza rozpoczynający pracę w zawodzie, osoby będące w trakcie studiów logopedycznych.

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Diagnoza logopedyczna.
      2. Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji
      • samogłosek  
      • spółgłosek wargowych (m, f, w),
      • spółgłosek przedniojęzykowych (t, d, n, l)

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.10.2020 (piątek) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Mosty zamiast murów – komunikacja z trudnym uczniem i trudnym rodzicem – trening komunikacji. Termin 19.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 16.00
     • Szkolenie online. Mosty zamiast murów – komunikacja z trudnym uczniem i trudnym rodzicem – trening komunikacji. Termin 19.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Mosty zamiast murów – komunikacja
      z trudnym uczniem i trudnym rodzicem – trening komunikacji.


      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Prowadzący szkolenie: Żaneta Rachwaniec

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Trening komunikacji, czyli jak znaleźć wspólny język
      • Przyczyny braku porozumienia
      • Asertywność, agresja, uległość
      • Kijem czy marchewką? - o motywowaniu
      • Język szakala i język żyrafy

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie online. Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego? Termin 22.10.2020 r. (czwartek) godz. 16.00
     • Szkolenie online. Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego? Termin 22.10.2020 r. (czwartek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Integracja sensoryczna/przetwarzanie sensoryczne - co to takiego?

       

      Adresaci: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, terapeuci WWR, psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, rodzice, studenci

      Prowadzący szkolenie: Agata Hesse-Szymonowicz

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Ogólne wiadomości nt. przetwarzania sensorycznego (nomenklatura, klasyfikacja, diagnostyka).
      • Funkcjonowanie poszczególnych zmysłów oraz ich dysfunkcje (dotyk, wzrok, słuch, układ przedsionkowy, propriocepcja,  układ interoceptywny, węch, smak).
      • Przyczyny zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
      • Proces terapii - najważniejsze aspekty.
      • Współpraca w prowadzeniu terapii dziecka przez zespół specjalistów, nauczyciela-wychowawcę, rodziców.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 22.10.2020 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Jak pytać, żeby uczyć? Termin 20.10.2020 r. (wtorek) godz. 16.00
     • Szkolenie online. Jak pytać, żeby uczyć? Termin 20.10.2020 r. (wtorek) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak pytać, żeby uczyć?

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Jak uczy się człowiek dzięki pytaniom?
      • Jak zadawać pytania i jakich nie zadawać pytań?
      • Jak stosować pytania otwarte i kluczowe?
      • Jak i po co formułować pytania kluczowe
      • Jak pytając, angażować, inspirować i pobudzać do myślenia uczniów?
      • Jak skłaniać uczniów do zadawania pytań?
      • Jak używać metod nauczania opartych na zadawaniu pytań?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 20.10.2020 r. (wtorek) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE szkolenie online. Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych. Termin 20.10.2020 godz. 10:00 - 14:00
     • ODWOŁANE szkolenie online. Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych. Termin 20.10.2020 godz. 10:00 - 14:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych.
       

      Uczestnicy szkolenia: dyrektorzy placówek oświatowych.

      Prowadząca: Grażyna Nowicka – akredytowany coach ICF PCC, trener biznesu, certyfikowany trenere metody Points of You i absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego - kierunku finanse specjalizacja rachunkowość. Pracowała w różnych przedsiębiorstwach prywatnych i jednostkach samorządu terytorialnego, przeszła długą drogę edukacyjną od stanowiska sekretarki a zakończywszy na stanowisku głównego księgowego i dyrektora operacyjnego.

      Przebieg szkolenia:

      Moduł I. Kontrola zarządcza według przepisów prawa:

      1. Czym jest kontrola zarządcza w świetle ustawy o finansach publicznych?
      2. Definicja i cel kontroli zarządczej.
      3. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą.
      4. Obowiązki dyrektorów.
      5. Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej.
      6. Standardy kontroli zarządczej wydane przez Ministra Finansów.

      Moduł II. Budowanie i wdrożenie systemu kontroli w placówkach oświatowych:

      1. Określenie obszarów objętych kontrolą zarządczą.
      2. Analiza standardów, wytycznych i wskazówek pod kątem realizacji kontroli zarządczej                       w placówkach oświatowych:
       • środowisko wewnętrzne kontroli zarządczej,
       • wyznaczanie celów i zadań oraz monitorowanie ich realizacji,
       • zarządzanie ryzykiem (szerzej o ryzyku w Module III),
       • dokumentowanie procesu kontroli zarządczej,
       • mechanizmy kontroli zarządczej,
       • rola efektywnego systemu komunikowania w kontroli zarządczej,
       • samoocena procesu kontroli zarządczej i wskazówki do sporządzenia oświadczenia              o stanie kontroli zarządczej (szerzej w Module IV).
      3. Regulamin kontroli zarządczej. Prezentacja przykładowych regulaminów.
      4. Indywidualne spojrzenie na kontrolę zarządczą w poszczególnych placówkach oświatowych - adekwatność kontroli zarządczej.
      5. W jakim zakresie procedury istniejące w placówkach oświatowych wpisują się w system kontroli zarządczej?
      6. Prezentacja przykładowych procedur, regulaminów, zarządzeń, itd. dotyczących kontroli zarządczej.

      Moduł III. Zarządzanie ryzykiem:

      1. Definicja pojęcia: ryzyko i zarządzanie ryzkiem.
      1. Identyfikacja ryzyka.
      2. Analiza ryzyka.
      3. Punktowa ocena ryzyka.
      4. Hierarchizacja ryzyka.
      5. Rejestr ryzyka.
      6. Zarządzanie ryzkiem.
      7. Przykładowa dokumentacja zarządzania ryzykiem - wzory, przykłady i gotowe rozwiązania.

      Moduł IV. Monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej:

      1. Monitorowanie i doskonalenie systemu kontroli zarządczej.
      2. Samoocena kontroli zarządczej.
      3. Audyt wewnętrzny.
      4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
      5. Omówienie najczęściej pojawiających się błędów.

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      20.10.2020 (wtorek) godz. 10:00 - 14:00

      Max. 20 uczestników w każdej grupie.

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE. Szkolenie online. Nauczyciel na starcie – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Termin 12.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • ODWOŁANE. Szkolenie online. Nauczyciel na starcie – wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Termin 12.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Nauczyciel na starcie – wychowanie przedszkolne
       i edukacja wczesnoszkolna.

      Adresaci: Nauczyciele przedszkoli i klas I – III szkoły podstawowej.

      Prowadzący szkolenie: Radosław Szymański

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Czym różni się edukacja wczesnoszkolna od nauczania początkowego?
      • Jak nazywa się nauczyciel pracujący w przedszkolu?
      • Czy ważny jest program nauczania i który jest lepszy, spiralny czy koncentryczny?
      • Jak pracować z rodzicem i jak wybierać pomoce dydaktyczne dla dzieci?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 12.10.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie stacjonarne: Farbą malowane – nie tylko pędzel i nie tylko na papierze. Termin 23.09.2020 r. godz. 16:00
     • Szkolenie stacjonarne: Farbą malowane – nie tylko pędzel i nie tylko na papierze. Termin 23.09.2020 r. godz. 16:00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Farbą malowane – nie tylko pędzel i nie tylko na papierze.

      Program:                                                                                                                                             

      • Rodzaje farb i ich zastosowanie.
      •  Czym zastąpić pędzel?
      • Nie tylko na papierze – malowanie na różnorodnych powierzchniach z wykorzystaniem ich faktury.
      • I co by tu jeszcze…

      Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy świetlic szkolnych i placówek wychowawczych.

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 23.09.2020 r. godz. 16:00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:  Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)                                                                     

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Matematyczne łamanie głowy - matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach (Klasy IV-VIII). Termin 01.10.2020 r. (czwartek) godz. 16.00
     • Szkolenie online. Matematyczne łamanie głowy - matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach (Klasy IV-VIII). Termin 01.10.2020 r. (czwartek) godz. 16.00


     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyczne łamanie głowy - matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach (Klasy IV-VIII).


      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele matematyki szkół podstawowych

      Prowadzący szkolenie:  Magdalena Marekwia

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Rola łamigłówek, zagadek i zadań nietypowych w edukacji matematycznej.
      • Przegląd zagadek i łamigłówek.
      • Przegląd szyfrów dla dzieci.
      • Podstawy kodowania.
      • Nowe technologie w ed. matematycznej.
      • Włączanie zagadek, łamigłówek i kodowania do edukacji matematycznej.
      • Tworzenie gier terenowych, escape roomów, aplikacji/gier matematycznych dla uczniów


      Data i godzina realizacji szkolenia: 01.10.2020 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.


      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie online. Mutyzm wybiórczy. Lęk, który odbiera głos. Termin 09.10.2020 r. godz. 16:00
     • Szkolenie online. Mutyzm wybiórczy. Lęk, który odbiera głos. Termin 09.10.2020 r. godz. 16:00

     • Zapraszamy na szkolenie online.: Mutyzm wybiórczy. Lęk, który odbiera głos.

       

      Prowadzenie: Małgorzata Worytko - logopeda z ponad 25-letnim doświadczeniem

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół, przedszkoli i placówek, logopedzi, rodzice

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Analiza zaburzenia.
      • Sposoby postępowania.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 9 października 2020 r. godz. 16:00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Lekcja dla każdego – uwzględnienie zróżnicowania i potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów na każdym etapie rozwoju. Termin 07.10.2020 r. (środa) godz. 16.00
     • Szkolenie online. Lekcja dla każdego – uwzględnienie zróżnicowania i potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów na każdym etapie rozwoju. Termin 07.10.2020 r. (środa) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Lekcja dla każdego – uwzględnienie zróżnicowania i potrzeb rozwojowych

       i edukacyjnych uczniów na każdym etapie rozwoju.

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych.

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Modrzewska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Prawo oświatowe a indywidualizacja nauczania, czego nie wolno zlekceważyć nauczycielom
      • Indywidualizacja dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – jak zapewnić właściwe standardy?
      • Uczeń zdolny,  uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
      • Budowanie skutecznych strategii indywidualizowania procesu uczenia
      • Strategie pracy

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.10.2020 r. (środa) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Matematyczne łamanie głowy - matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna). Termin 17.09.2020 r. godz. 16.00
     • Szkolenie online. Matematyczne łamanie głowy - matematyka w zagadkach, szyfrach i kodach (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna). Termin 17.09.2020 r. godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyczne łamanie głowy - matematyka w zagadkach, szyfrach
      i kodach (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna).

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie:  Magdalena Marekwia

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Rola łamigłówek, zagadek i zadań nietypowych w edukacji matematycznej.
      • Przegląd zagadek i łamigłówek.
      • Przegląd szyfrów dla dzieci.
      • Podstawy kodowania.
      • Nowe technologie w ed. Matematycznej.
      • Włączanie zagadek, łamigłówek i kodowania do edukacji matematycznej.
      • Tworzenie gier terenowych, escape roomów, aplikacji/gier matematycznych dla uczniów.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 17.09.2020 r. (czwartek) godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online. Inwentaryzacja w placówkach oświatowych. Termin 13.10.2020 godz. 10:00 - 14:00
     • Szkolenie online. Inwentaryzacja w placówkach oświatowych. Termin 13.10.2020 godz. 10:00 - 14:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Inwentaryzacja w placówkach oświatowych.
       

      Uczestnicy szkolenia: dyrektorzy szkół, księgowi, przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej, zespoły spisowe jak również pracownicy JST.

      Prowadząca: Grażyna Nowicka – akredytowany coach ICF PCC, trener biznesu, certyfikowany trenere metody Points of You i absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego - kierunku finanse specjalizacja rachunkowość. Pracowała w różnych przedsiębiorstwach prywatnych i jednostkach samorządu terytorialnego, przeszła długą drogę edukacyjną od stanowiska sekretarki a zakończywszy na stanowisku głównego księgowego i dyrektora operacyjnego.

      Opis szkolenia: Szkolenie będzie obejmowało w swoim zakresie cały majątek placówki rzeczowy                i niematerialny. Inwentaryzacja wiąże się ze sporym wysiłkiem organizacyjnym ze strony dyrektora szkoły i pracowników. Niewłaściwe przeprowadzenie inwentaryzacji może skutkować ogromnymi karami. Sprawna inwentaryzacja jest jednocześnie elementem prawidłowo wdrażanych standardów kontroli zarządczej.

      Na tym szkoleniu przeanalizujemy krok po kroku każdą sytuację, omówimy dokumenty i zapoznamy dokładnie ze wszystkimi aspektami prawnymi, przybliżymy Państwu zagadnienia związane
      z aspektem obowiązkowej inwentaryzacji.  Zaprezentujemy jak ustalić zakresy czynności osób pracujących przy inwentaryzacji, w jaki sposób nadzorować proces inwentaryzacji i  jak ułatwić sobie pracę podczas inwentaryzacji.

      Korzyści ze szkolenia:

      Na szkoleniu uczestnicy:
      -poznają podstawowe zasady przeprowadzania inwentaryzacji,
      -poznają podstawowe metody przeprowadzania inwentaryzacji,
      -poznają prawidłową klasyfikację środków trwałych
      -dowiedzą się, jak przeprowadzić inwentaryzację zgodnie z ustawą o rachunkowości
      -dowiedzą się jak prawidłowo rozliczyć inwentaryzację - aspekt księgowy

      Program szkolenia:

      1. Aspekty prawne przeprowadzenia inwentaryzacji.
      2. Zakres odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych.
      3. Rola inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele i zadania.
      4. Istota inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele.
      5. Metody - rodzaje inwentaryzacji.
      6. Jak często należy przeprowadzić inwentaryzacji – druki, decyzje, wyjaśnienia.
      7. Ewidencja majątku.
      8. Zasady prowadzenia inwentaryzacji w szkole/placówce oświatowej.
      9. Uproszczenia dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji.
      10. Poszczególne etapy prac rozwojowych w procesie inwentaryzacji – zadania dyrektora, głównego księgowego na poszczególnych etapach.
      11. Metody przeprowadzenia inwentaryzacji
      • inwentaryzacja w formie potwierdzenia sald i weryfikacji zapisów księgowych
      • inwentaryzacja w formie spisu z natury.
      1. Zadania i rola prac komisji spisowych (zespołów spisowych). 
      2. Rozliczenie inwentaryzacji.
      3. Typowe błędy i nieprawidłowości popełniane podczas inwentaryzacji.
      4.  Instrukcja inwentaryzacyjna a polityka rachunkowości w aspekcie wyceny i klasyfikacji majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.
      5. Pytania
        

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      13.10.2020 (wtorek) godz. 10:00 - 14:00 - 1 grupa

      Max. 20 uczestników w każdej grupie

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 140 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE szkolenie online. Zatrudnianie pracowników w szkole – zasady, warunki i rodzaje stosunków pracy. Termin 05.10.2020 r., godz. 10:00-12:00
     • ODWOŁANE szkolenie online. Zatrudnianie pracowników w szkole – zasady, warunki i rodzaje stosunków pracy. Termin 05.10.2020 r., godz. 10:00-12:00

     • Zapraszamy na szkolenie online.:

      Zatrudnianie pracowników w szkole – zasady, warunki i rodzaje stosunków pracy.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Wymogi dotyczące zatrudnienia na stanowisku nauczyciela
       1. obywatelstwo
       2. zdolność do czynności prawnych i korzystanie z praw publicznych
       3. postępowanie karne i dyscyplinarne 
       4. niekaralność za przestępstwo umyślne
       5. niekaralność karami dyscyplinarnymi i dokumentacja
       6. posiadanie wymaganych kwalifikacji do pracy na określonym stanowisku
       7. możliwości organizacyjne jako przesłanka zatrudnienia na podstawie mianowania
      2. Podstawy zatrudnienia nauczycieli
       1. Umowa o pracę z nauczycielem
        1. umowa o pracę na czas określony (limity)
        2. umowa zawierana na czas nieobecności innego nauczyciela
        3. umowa na czas nieokreślony
       2. Mianowanie (odrębności)
      3. Ustalenie treści stosunku pracy nauczycieli
       1. Data zawarcia umowy a data nawiązania stosunku pracy
       2. Stanowisko pracy
       3. Miejsce pracy (w tym problematyka podróży służbowych, nauczania indywidualnego- dojazdy do miejsca zamieszkania ucznia)
       4. Wynagrodzenie (elementy wynagrodzenia, jakie zapisy w umowie są najkorzystniejsze)
       5. Wymiar czasu pracy (problem łączonego pensum, ustalenie niepełnego wymiaru czasu pracy nauczycieli)
       6. Zatrudnianie w zespole szkół
      4. Zatrudnianie pracowników niepedagogicznych (pracowników samorządowych)
       1. Rodzaje umów o pracę
       2. Limity zatrudniania na czas określony
      5. Rekrutacja pracowników
       1. Stanowiska urzędnicze – zasady przeprowadzania naboru
       2. Stanowiska pomocnicze i obsługi
       3. Zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji pracowników

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.10.2020 r., godz. 10:00-12:00

      Wykładowca:

      Dariusz Dwojewski – dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych
      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 110 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie online. Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Termin 22.09.2020 r. godz. 16.00-18.30
     • Szkolenie online. Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Termin 22.09.2020 r. godz. 16.00-18.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.: Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

      Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1.   Przytoczenie i umówienie najistotniejszych zapisów prawnych dotyczących organizacji kształcenia specjalnego.

      2.   Omówienie zasad tworzenia WOPFU i IPE-T.

      3.   Zadania zespołu, w tym modyfikowanie form wsparcia.

      4.   Omówienie zasad objęcia uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

      5.   Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trybie pracy zdalnej.

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      Grupa 22.09.2020 r. godz. 16.00-18.30

      Prowadzenie: Sabina Műller

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • ODWOŁANE szkolenie online. Wpływ wysokich technologii na rozwój młodego mózgu. Termin 28.09.2020 r., godz. 17.00
     • ODWOŁANE szkolenie online. Wpływ wysokich technologii na rozwój młodego mózgu. Termin 28.09.2020 r., godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie online.:
      Wpływ wysokich technologii na rozwój młodego mózgu.
      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Budowa mózgu człowieka: mózg gadzi, ssaczy i ludzki.
      2. Funkcje prawej i lewej półkuli mózgu i płatów czołowych.
      3. Wpływ wysokich technologii na rozwój myślenia lewo i prawopółkulowego.
      4. Dysleksja – brak dominacji lewej półkuli dla przetwarzania języka.
      5. Przykłady stymulacji lewej półkuli mózgu.
      6. Empatia. Co robić, a czego unikać, by wychować empatyczne dziecko?

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      28.09.2020 r., godz. 17.00

      Prowadzenie: Magdalena Wilk-Konieczna

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl