• Szkolenie ONLINE: Projektowanie zajęć w stylu escape-room. Termin: 03.02.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Projektowanie zajęć w stylu escape-room. Termin: 03.02.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Projektowanie zajęć  w stylu escape-room.


      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: Agnieszka Bilska

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wstęp.
      • Edukacja oparta na grach – game-based-learning.
      • Tworzenie gier w projektach edukacyjnych.
      • Udział w grze demonstracyjnej – uczenie się przez doświadczenie.
      • Omówienie i przećwiczenie narzędzi interaktywnych wykorzystywanych w „pokojach zagadek” online.
      • Projektowanie „pokoju zagadek”.
      • Prezentacja, testowanie, omówienie.

      Data i godzina realizacji szkolenia:  3.02.2021 (środa) godz. 17.00                                                                                                                      

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 40 zł


      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie

      (po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

    • Szkolenie ONLINE: Czym jest poczucie własnej wartości i jak je wzmacniać u dzieci? Termin: 10.02.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Czym jest poczucie własnej wartości i jak je wzmacniać u dzieci? Termin: 10.02.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Czym jest poczucie własnej wartości i jak je wzmacniać u dzieci?

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: Ewelina Adamczyk  

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest zdrowe poczucie własnej wartości?
      • Na czym polega różnica pomiędzy poczuciem własnej wartości a samooceną?
      • Co to jest wewnątrzsterowność i zewnątrzsterowność u dzieci?
      • Jakie są czynniki wpływające na poczucie własnej wartości u dzieci?
      • Jak wspierać dzieci w rozwijaniu zdrowego poczucia własnej wartości?

      Data i godzina realizacji szkolenia: 10.02.2021 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie

      (po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

       

    • Szkolenie ONLINE: Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej (i nie tylko) pracy logopedy. Termin: 11.02.2021 cz. I godz. 16.30 , 12.02.2021 cz. II godz.16.30
     • Szkolenie ONLINE: Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej (i nie tylko) pracy logopedy. Termin: 11.02.2021 cz. I godz. 16.30 , 12.02.2021 cz. II godz.16.30

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Gry jako narzędzie edukacyjne w zdalnej (i nie tylko) pracy logopedy.

      Adresaci: logopedzi

      Prowadzący szkolenie: dr Kamila Kuros-Kowalska

      Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych (2 x 3 godziny dydaktyczne)

      Główne treści szkolenia

      • Gra a zabawa
      • Mechanika charakterystyczna dla gier
      • Zajęcia logopedyczne a gamifikacja
      • Poznanie różnych aplikacji, które mogą okazać się przydatne w pracy logopedy.
      • Praktyczne ćwiczenia – tworzenie gier w celu wykorzystania ich podczas terapii logopedycznej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 11.02.2021 r.(czwartek) godz. 16.30 cz. I

                                                    12.02.2021 r. (piątek)  godz. 16.30 cz. II                                                                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 120 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie

      (po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

       

    • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 16.02.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 16.02.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE (szkolenie bezpłatne):

      Jak pracować z Elementarzem?

      Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne
      dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

      Prowadzący szkolenie: Beata Szymańska i Radosław Szymański,

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • 30 zasad pracy z wykorzystaniem Elementarza. 
      • Etapy i zasady wprowadzania kolejnych sylab krok po kroku.
      • Zasady wykorzystania gestów artykulacyjnych i korzystania z ilustracji wielofunkcyjnych,
      •  Zasady korzystania z obudowy dydaktycznej oraz tempo pracy w grupie 4, 5 i 6- latków.
      •  Zasady wykorzystania programu słuchowego w grupie przedszkolnej oraz podczas pracy indywidualnej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.02.2021 r. godz.17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Link do zapisu:   https://forms.gle/1dUCeZuf2RLcWntU9

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      •   Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.
    • Szkolenie online: Arkusz organizacji szkoły i przedszkola 2021/2022. Jeden Termin 17.02.2021 r. godz. 9.00 – 14.00 Wszystkie Placówki Oświatowe.
     • Szkolenie online: Arkusz organizacji szkoły i przedszkola 2021/2022. Jeden Termin 17.02.2021 r. godz. 9.00 – 14.00 Wszystkie Placówki Oświatowe.

     • Zapraszamy na szkolenie online.:
      Arkusz organizacji szkoły i przedszkola 2021/2022

       

      Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji. Oprócz prawnych aspektów skupimy się na aspekcie finansowym arkusza. Wytłumaczymy Państwu m.in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły
      a subwencją oświatową: na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji, oraz jak samorząd na podstawie danych
      z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę.

      Arkusze zostały już zatwierdzone przez samorząd, jednakże na szkoleniu skupimy się na możliwości modyfikacji arkusza, tak aby zmniejszyć wydatki na oświatę w samorządzie (bez straty dla uczniów i nauczycieli, wykorzystując system wynagradzania nauczycieli). Ponadto wyjaśnimy jakie zmiany wprowadzić do arkusza we wrześniu, aby otrzymać wyższą subwencję oświatową (poprzez wykorzystanie danych statystycznych na dzień 30 września).

      Szkolenie będzie więc połączniem prawnych aspektów budowy i modyfikacji arkusza
      z uwzględnieniem efektów finansowych. Finanse wytłumaczymy dwutorowo – z jednej strony jak zmniejszyć wydatki, i z drugiej strony jak otrzymać wyższą subwencję oświatową. Wytłumaczymy jak decyzje, które podejmuje dyrektor i samorząd wpływają na finanse, tj. na wydatki i dochody
      z subwencji. Znajomość efektów pomiędzy arkuszem a wydatkami i subwencją jest niezbędna do optymalizacji wydatków na oświatę, zarówno na poziomie szkoły, jak i na poziomie samorządu.

       

      1. Uwarunkowania prawne.
      2. Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
      3. Wzór arkusza organizacji. Informacje wymagane przepisami prawa. Informacje dodatkowe. Przypadek przedszkola i szkoły.
      4. Oddziały i ich wielkość. Przedszkole. Klasy I-III szkół podstawowych. Integracyjne. Specjalne. Sportowe.
      5. Oddziały łączone.
      6. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.
      7. Ramowe plany nauczania: obowiązkowe zajęcia edukacyjne; dodatkowe zajęcia edukacyjne; zajęcia rewalidacyjne; zajęcia w ramach kkz;zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zindywidualizowana ścieżka kształcenia; doradztwo zawodowe; zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.
      8. Nauczanie indywidualne.
      9. Świetlica szkolna.
      10. Internat.
      11. Wynagrodzenia nauczycieli.
      12. Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
      13. Etat przeliczeniowy.
      14. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
      15. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
      16. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora a samorządu. Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Kalkulator.
      17. Kwalifikacje nauczycieli – klucz do oszczędnego budżetu.
      18. Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
      19. Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności: na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji.
      20. Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji, na co należy uważać.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia:

      17.02.2021 r., godz. 9.00 – 14.00 – Przedszkola, Szkoły Podstawowe i Ponadpodstawowe

                                                          oraz inne Placówki Oświatowe: MOS, OPP, PPP.

       

      Wykładowca: Grzegorz Pochopień

      Przez 6 lat pracownik Ministerstwa Finansów, później przez 9 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Ministerstwie Edukacji Narodowej na początku Naczelnik Wydziału Analiz
      w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy
      o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Absolwent Matematyki Finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.

      Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli i placówek oświatowych

      Czas trwania szkolenia: 6  godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 12.02.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie (po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Szkolenie ONLINE: Gamifikacja – metody angażowania i podnoszenia motywacji w edukacji szkolnej. Termin: 17.02.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Gamifikacja – metody angażowania i podnoszenia motywacji w edukacji szkolnej. Termin: 17.02.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Gamifikacja – metody angażowania i podnoszenia motywacji

      w edukacji szkolnej.

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: Agnieszka Bilska

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wprowadzenie do gamifikacji
      • Gra/aktywność grupowa
      • Omówienie narzędzi
      • Quiz

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 17.02.2021 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 40 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie

      (po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

       

    • Szkolenie ONLINE: Teams – podstawy pracy w aplikacji. Termin: 18.02.2021 (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Teams – podstawy pracy w aplikacji. Termin: 18.02.2021 (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Teams – podstawy pracy w aplikacji.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: Iwona Broda

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Rozpoczęcie pracy – wersja przeglądarkowa i instalowanie aplikacji TEAMS.
      • Tworzenie zespołów i kanałów.
      • Zarządzanie zespołami.
      • Uprawnienia członków zespołów.
      • Planowanie i prowadzenie spotkań.
      • Opcje spotkań.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.02.2021  r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                            

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 40 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

      Nota/faktura dla placówki zostanie wystawiona w późniejszym terminie

      (po uruchomieniu środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli).

    • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 09.02.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 09.02.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE (szkolenie bezpłatne):

      Jak pracować z Elementarzem?

      Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne
      dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

      Prowadzący szkolenie: Beata Szymańska i Radosław Szymański,

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • 30 zasad pracy z wykorzystaniem Elementarza. 
      • Etapy i zasady wprowadzania kolejnych sylab krok po kroku.
      • Zasady wykorzystania gestów artykulacyjnych i korzystania z ilustracji wielofunkcyjnych,
      •  Zasady korzystania z obudowy dydaktycznej oraz tempo pracy w grupie 4, 5 i 6- latków.
      •  Zasady wykorzystania programu słuchowego w grupie przedszkolnej oraz podczas pracy indywidualnej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 09.02.2021 r. godz.17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Link do zapisu:   https://forms.gle/jui7SquyCHig8qmR6

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      •   Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.
    • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 14.01.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE (bezpłatne): Jak pracować z Elementarzem? Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego. Termin 14.01.2021 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE (szkolenie bezpłatne):

      Jak pracować z Elementarzem?

      Czyli pierwsze kroki w metodzie sylabowej - szkolenie metodyczne
      dla nauczycieli przedszkolna oraz nauczania początkowego.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

      Prowadzący szkolenie: Beata Szymańska i Radosław Szymański,

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • 30 zasad pracy z wykorzystaniem Elementarza. 
      • Etapy i zasady wprowadzania kolejnych sylab krok po kroku.
      • Zasady wykorzystania gestów artykulacyjnych i korzystania z ilustracji wielofunkcyjnych,
      •  Zasady korzystania z obudowy dydaktycznej oraz tempo pracy w grupie 4, 5 i 6- latków.
      •  Zasady wykorzystania programu słuchowego w grupie przedszkolnej oraz podczas pracy indywidualnej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14.01.2021 r. godz.17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

      Link do zapisu:   https://forms.gle/fbT8GeoRx4MVgSzh7

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      •   Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.
    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Matematyka – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021. Termin: Grupa 1 - 26.01.2021, godz. 17.00 Grupa 2 – 28.01.2021, godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Matematyka – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021. Termin: Grupa 1 - 26.01.2021, godz. 17.00 Grupa 2 – 28.01.2021, godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Matematyka  – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty w roku 2021.

       

      Termin:

      Grupa 1 - 26.01.2021, godz. 17.00 – 20.00

      Grupa 2 – 28.01.2021, godz. 17.00 – 20.00

      Adresat szkolenia: nauczyciele matematyki szkół podstawowych

      Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne online + 2 godz. konsultacji

      Tematyka szkolenia:

      1. Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie ósmoklasisty  w roku 2021 z matematyki.
      2.  Analiza porównawcza.
      3. Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 24.01.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar

       

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/RV6KKVPcCXWAuuxU7

       

    • Ferie 2021 – Adam Wajrak i Grzegorz Kasdepke online!!!
     • Ferie 2021 – Adam Wajrak i Grzegorz Kasdepke online!!!

     • To będą ferie inne niż zwykle – bez dalekich podróży, bez szaleństw na narciarskich stokach. Ale! Zimowa przerwa od nauki spędzona w domu, wcale nie musi być nudna. Nie gdy dzięki internetowym łączom będzie można spotkać się i porozmawiać z jednymi z najpopularniejszych autorów literatury dla dzieci i młodzieży – Adamem Wajrakiem i Grzegorzem Kasdepke. To co – zainteresowani?

       

      Miejska Biblioteka Publiczna w Sosnowcu serdecznie zaprasza na dwa wyjątkowe spotkania online, które umilą dzieciom czas zimowych ferii. W zorganizowanych za pośrednictwem serwisu YouTube rozmowach udział wziąć może każdy – bez względu na wiek czy miejsce zamieszkania, za darmo. Nie trzeba nawet być naszym czytelnikiem – choć wiadomo – polecamy się :) Nie lubicie czytać? Nieważne – nasi Goście z pewnością przekonają Was do sięgania po książki – choćby od czasu do czasu.

       

      Rozmowy z Adamem Wajrakiem i Grzegorzem Kasdepke będą przez nas prowadzone, ale liczymy przede wszystkim na Was! Na Wasze pytania i uwagi. To jedyna taka okazja, by porozmawiać z wybitnymi pisarzami i zadać im kilka ciekawych i podchwytliwych pytań.

       

      Serdecznie zapraszamy!

       

      5 stycznia 2021, godz. 12.00 – Adam Wajrak (prowadzenie: Ala Ludwichowska)

      12 stycznia 2021, godz. 12.00 – Grzegorz Kasdepke (prowadzenie: Bartek Majzel)

       

      Spotkania będą emitowane na żywo na bibliotecznym kanale w serwisie YouTube. Dostęp będzie można uzyskać wchodząc bezpośrednio na www.youtube.com/bibliotekasosnowiec lub poprzez kliknięcie aktywnego linku na stronie www.biblioteka.sosnowiec.pl bądź na Facebooku Biblioteki: www.facebook.com/mbpsosnowiec

       

      Słówko o naszych gościach:

       

      Adam Wajrak  (ur. 1972 r.) - polski działacz na rzecz ochrony przyrody. Wieloletni współpracownik "Gazety Wyborczej". Autor licznych artykułów oraz książek dotyczących szeroko pojętej tematyki przyrody i życia w zgodzie z naturą. Od dzieciństwa poświęcał się leczeniu chorych zwierząt i ptaków, udzielając im niezbędnej pomocy we własnym domu. Z czasem postanowił osiedlić się w Puszczy Białowieskiej w malutkiej wiosce Teremiski, która znajduje się na jej terenie. Wielokrotnie angażował się w akcje związane z ochroną przyrody. W 2006 roku stał się inicjatorem zbierania podpisów pod petycją w sprawie obrony Doliny Rospudy.

      Jego praca na rzecz ochrony przyrody była niejednokrotnie doceniana i nagradzana. W 1993 roku za serię artykułów o dużych drapieżnikach otrzymał tytuł Przyjaciela Przyrody, został również wyróżniony medalem Ligi Ochrony Przyrody i honorowym tytułem Przyjaciela Puszczy Białowieskiej, a także mianem Bohatera Europy, które jest przyznawane każdego roku przez amerykańskie czasopismo "Time" za obronę środowiska naturalnego.

      Wśród dorobku książkowego Adama Wajraka znalazły się takie pozycje, jak: "Przewodnik prawdziwych tropicieli", "Wilki", "To zwierzę mnie bierze" czy "Lolek". Jest również współautorem książek, które napisał wraz ze swoją żoną Nurią Selva Fernandez: „Zwierzaki Wajraka” oraz „Kuna za kaloryferem, czyli nasze przygody ze zwierzętami”.

       

      Grzegorz Kasdepke (ur. 1972 r.) - jest jednym z najchętniej czytanych polskich autorów książek dla dzieci. Posiada rzadki i cenny dar pisania niezwykłych historii, które z zapałem czytają najmłodsi. Większość z ponad kilkudziesięciu jego książek zyskało status bestsellera ("Kacperiada. Opowiadania dla łobuzów i nie tylko”, "Horror, czyli skąd się biorą dzieci", „Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu”, „Detektyw Pozytywka” i wiele innych).

       

      Kawaler Orderu Uśmiechu, Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Sympatię czytelników łączy z uznaniem krytyków, czego dowodem są najważniejsze nagrody jakie zdobył za swoją twórczość dla najmłodszych (w tym: Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego, dwukrotnie Nagrodę Edukacja XXI, Nagrodę BETA, Nagrodę im. Kallimacha, Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i inne). Jego książki weszły na listę lektur szkolnych, a Fundacja "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom" uznała "Detektywa Pozytywkę" za jedną z dziesięciu najlepszych książek dla dzieci pierwszej dekady XXI wieku.

       

      Przez wiele lat był redaktorem naczelnym legendarnego magazynu dla dzieci „Świerszczyk”. Jest także dziennikarzem i autorem scenariuszy filmowych.
       

    • Bezpłatny webinar. Notatki wizualne w edukacji globalnej. Termin 14.12.2020 w godzinach 18:00 – 20:00.
     • Bezpłatny webinar. Notatki wizualne w edukacji globalnej. Termin 14.12.2020 w godzinach 18:00 – 20:00.

     • Notatki wizualne w edukacji globalnej.

      Wprowadzenie do zagadnienia Myślenia wizualnego - nauka rysowania podstawowych ikon, teoria stworzenia plakatu ogłoszeniowego lub notatki na temat Edukacji globalnej.


      Spotkanie odbędzie się 14.12.2020 w godzinach 18:00 – 20:00 – środa, za pomocą platformy LiveWebinar.

      Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/aVVVhNJXgPiskZqUA

       

      Vítězslava Hoffmann - trenerka Myślenia wizualnego, nauczycielka w ZSP nr 8 w Gdańsku, lider centrum kształcenia nauczycieli Kreatywna pedagogika w Gdańsku. Członkini społeczności Superbelfrzy RP, lektor i tłumacz języka czeskiego, admin fanpegów i gru na Facebooku: Miluju&maluju - Vitia Hoffmann, Kocham Czechy, Poznej Polsko, Myślenie wizualne w edukacji.

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Język polski – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2021. Termin: 26.01.2021 godz. 17.00
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Język polski – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2021. Termin: 26.01.2021 godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.: Język polski – zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym w roku 2021.

       

      Termin: 26.01.2021 godz. 17.00 – 20.00

      Adresat szkolenia: nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

      Prowadząca: Barbara Dudzicz  – nauczyciel konsultant w CDN w Sosnowcu

      Czas trwania:  4 godziny dydaktyczne online + 2 godz. konsultacji

      Tematyka szkolenia:

      1. Wprowadzenie do zmian w zakresie wymagań ogólnych i szczegółowych na egzaminie maturalnym w roku 2021 z języka polskiego.
      2.  Analiza porównawcza.
      3. Wdrożenie zmian w pracy z uczniem.

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 24.01.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar

       

      Zapisy na stronie: https://forms.gle/n19YvZeCF4DN3XmT6

       

    • Szkolenie ONLINE: Diagnoza i terapia słuchu fonematycznego. Termin: 15.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Diagnoza i terapia słuchu fonematycznego. Termin: 15.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Diagnoza i terapia słuchu fonematycznego.

       

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-VI)

      Prowadzący szkolenie: Joanna Gwóźdź

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Zapoznanie uczestników szkolenia z technikami diagnozy i terapii słuchu fonematycznego.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.12.2020 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie online na 08.12.2020 godz. 17.00 Wczesna nauka czytania metodą sylabową.
     • Szkolenie online na 08.12.2020 godz. 17.00 Wczesna nauka czytania metodą sylabową.

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Wczesna nauka czytania metodą sylabową.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół/placówek oświatowych

      Prowadzący szkolenie: Radosław Szymański

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktycznych

      Główne treści szkolenia

      • Podstawy naukowe wczesnej nauki czytania metodą sylabową.
      • Wskazania do wczesnej nauki czytania.
      • Kiedy zacząć? Rozmowa o wieku dziecka.
      • Schemat uczenia czytania.
      • Przedstawienie pomocy naukowych, osób, wydawnictw, projektów pomocnych w stosowaniu metody sylabowej.
      • Przedstawienie pseudometody sylabowej i materiałów dostępnych na rynku

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.12.2020 r. godz. 17.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – siła relacji czyli jak inni mogą stać się Twoim kapitałem. Termin: 16.12.2020 r. (środa) godz. 16.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – siła relacji czyli jak inni mogą stać się Twoim kapitałem. Termin: 16.12.2020 r. (środa) godz. 16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Dobrostan psychiczny w pracy nauczyciela – siła relacji czyli jak inni mogą
      stać się Twoim kapitałem.

       

      Adresaci: nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektorzy

      Prowadzący szkolenie: Magdalena Dziedziak-Wawro

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Jak budować zdrowe i wzmacniające relacje z innymi, jak rozpoznać toksyczne relacje i jak zadbać o siebie  w takich relacjach:
      • umiejętności społeczne
      • inteligencja emocjonalna
      • toksyczne relacje

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.12.2020 r.(środa) godz. 16.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatny webinar uWażne Święta, czyli jakie? Termin 16.12.2020 godz. 17.00
     • Bezpłatny webinar uWażne Święta, czyli jakie? Termin 16.12.2020 godz. 17.00

     • uWażne Święta, czyli jakie?


      Zapraszam na spotkanie, na którym doświadczymy uważności, by dzięki niej w tym roku nasze święta mogły zyskać nową jakość. Nie potrzebujemy żadnych akcesoriów, bo wszystkie niezbędne narzędzia są nam dostępne – nauczymy się z nich korzystać.

      Na spotkaniu popraktykujemy uważne bycie i odczuwanie.
      Podaruj sobie najlepszy prezent po choinkę – uWażne Święta.


      Termin 16.12.2020
      Link do zapisu: https://forms.gle/MrYDFgVgUXSC6Lgd9

       

       

    • Szkolenie ONLINE: Diagnoza i terapia zaburzeń percepcji wzrokowej. Termin: 08.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Diagnoza i terapia zaburzeń percepcji wzrokowej. Termin: 08.12.2020 r. (wtorek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Diagnoza i terapia zaburzeń percepcji wzrokowej.

       

      Adresaci: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-VI)

      Prowadzący szkolenie: Joanna Gwóźdź

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Zapoznanie uczestników szkolenia z technikami diagnozy i terapii percepcji wzrokowej.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.12.2020 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Jak nie przeszkadzać dziecku w rozwoju? Wady postawy ciała oraz najczęściej występujące zaburzenia rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich przyczyny. Profilaktyka, zabezpieczenie prawidłowych warunków do rozwoju ruchowego w przedszkolu/ szkole i w domu. Termin: 26.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Jak nie przeszkadzać dziecku w rozwoju? Wady postawy ciała oraz najczęściej występujące zaburzenia rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich przyczyny. Profilaktyka, zabezpieczenie prawidłowych warunków do rozwoju ruchowego w przedszkolu/ szkole i w domu. Termin: 26.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak nie przeszkadzać dziecku w rozwoju? Wady postawy ciała
      oraz najczęściej występujące zaburzenia rozwoju ruchowego dzieci
      w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ich przyczyny.
       Profilaktyka, zabezpieczenie prawidłowych warunków do rozwoju ruchowego
      w przedszkolu/ szkole i w domu.

      Adresaci: nauczyciele przeszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, terapeuci Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, rodzice, studenci

      Prowadzący szkolenie: Agata Hesse-Szymonowicz

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Rozwój sensomotoryczny dziecka- podstawowe wiadomości.
      • Czynniki wpływające na rozwój prawidłowej postawy ciała.
      • Najczęściej występujące wady postawy ciała u dzieci i zaburzenia ich rozwoju ruchowego.
      • Niepokojące objawy.
      • Profilaktyka wad postawy.
      • Tryb życia dziecka (formy aktywności, odpoczynek, prawidłowy sen, sport profesjonalny- od kiedy?).
      • Wpływ urządzeń elektronicznych na rozwój sensomotoryczny dziecka.
      • Zabezpieczenie prawidłowych warunków do rozwoju w domu i przedszkolu (czynności samoobsługowe i higieniczne, dobór krzesła, stolika, właściwego materaca do łóżka, obuwia, wkładek do butów, korzystanie z zabawek, pomocy dydaktycznych, placów zabaw itp.)

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.11.2020 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Bezpłatny webinar „Fake newsy” - warsztat fact-checkingowy. Termin 09.12.2020 w godzinach 18:00 – 20:00.
     • Bezpłatny webinar „Fake newsy” - warsztat fact-checkingowy. Termin 09.12.2020 w godzinach 18:00 – 20:00.

     • „Fake newsy” - warsztat fact-checkingowy.

      Opis spotkania:
      Zaprezentowanie słuchaczom podstawowych metod zwodzących stosowanych w fake-newsach, ćwiczenie wykrywania dezinformacji i manipulacji przy pomocy cyfrowych narzędzi oraz analiza treści przykładowych stron internetowych.


      Spotkanie odbędzie się 9.12.2020 w godzinach 18:00 – 20:00 – środa, za pomocą platformy LiveWebinar.
      Planowany czas trwania spotkania to 2 godziny.


      Zgłoszenie udziału odbywa się drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do 08.12.2020.: https://forms.gle/VXhsJvjnNHK3USmD7


      Link do webinarium zostanie wysłany na Państwa adres e-mail podany formularzu zgłoszeniowym. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa wystawione przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.


      PROWADZĄCY: Joanna Waszkowska - nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. E. Plater w Sosnowcu. Microsoft Innovative Educator Expert oraz ambasadorka i trenerka platformy Edmodo. Entuzjastka gamifikacji, mediów cyfrowych oraz edukacji globalnej w nauczaniu. Pracuje metodą scaffolding autorsko dostosowaną do nauczania literatury, kultury i języka polskiego. Należy do grupy Superbelfrzy RP, autorka blogahttp://uczycielnica.blogspot.com/
       

    • Bezpłatny webinar z Genially i Agnieszką Halicką, czyli gra FAIR TRAIN od kuchni. Termin 11.12.2020 w godzinach 18:00 – 20:00.
     • Bezpłatny webinar z Genially i Agnieszką Halicką, czyli gra FAIR TRAIN od kuchni. Termin 11.12.2020 w godzinach 18:00 – 20:00.

     • Spotkanie z Genially i Agnieszką Halicką, czyli gra FAIR TRAIN od kuchni.

      Opis spotkania:

      Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: jak stworzyć grę edukacyjną w Genially oraz opowiedzieć i pokazać, co można stworzyć, dzięki współpracy, a także zachęcić uczestników spotkania to tworzenia i wykorzystywania takich możliwości. TO JEDNAK NIE JEST TAKIE TRUDNE! Wszystko to w oparciu o ważny temat, jakim jest edukacja globalna na przykładzie Gry (Miejskiej - ta część nazwy pozostała z sentymentu) FAIR TRAIN, która w tym roku skończyła 10 lat.


      Spotkanie odbędzie się 11.12.2020 w godzinach 18:00 – 20:00 (piątek), za pomocą platformy LiveWebinar.

       

      Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/1hYSfRVpba8WtPMR8

       

      Planowany czas trwania spotkania to 2 godziny.
      Link do webinarium zostanie wysłany na Państwa adres e-mail podany formularzu zgłoszeniowym. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa wystawione przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

      PROWADZĄCY: Agnieszka Halicka - nauczycielka, trenerka, adminka, youtuberka, członkini społeczności Superbelfrzy RP, ambasadorka Genially - oficjalna, polska grupa i Wakeleta. Absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat pasjonatka nowoczesnych technologii w edukacji. Pracuje jako nauczycielka bibliotekarka w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 w Konstancinie-Jeziornie i jako trenerka prowadząca szkolenia dla nauczycieli. Publikuje na blogach i w czasopismach. Jest administratorką grup na Facebooku: Genially – oficjalna, polska grupa, Wakelet Polska oraz EduTriki nauczycieli – TIK jakiego nie znasz. Prowadzi kanał eduTriki w serwisie YouTube oraz stronę na Facebooku: EduTriki – Agnieszka Halicka. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Jest Ambasadorką Genially i Ambasadorką Wakeleta w Polsce. Należy do grona Microsoft Innovative Educator Expert. Stara się uczyć innowacyjnie oraz zarażać swoją pasją uczniów i nauczycieli.
      Współtwórczyni X Jubileuszowej Gry Miejskiej Fair Train.
      Dobrosława Egner – trenerka Edukacji Globalnej, dyrektorka MDK 2 w Piekarach Śl. , nauczycielka.

       

    • Szkolenie ONLINE: Matematyka to (nie) sztuka! - realizacja treści matematycznych poprzez aktywności plastyczne, muzyczne, ruchowe. Termin: 25.11.2020 r. (środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Matematyka to (nie) sztuka! - realizacja treści matematycznych poprzez aktywności plastyczne, muzyczne, ruchowe. Termin: 25.11.2020 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyka to (nie) sztuka! - realizacja treści matematycznych

      poprzez aktywności plastyczne, muzyczne, ruchowe.

       

      Adresaci: nauczyciele przedszkola i klas I-III SP

      Prowadzący szkolenie: Magdalena Marekwia

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Rozwój matematycznych umiejętności dziecka w wieku przedszkolnym.
      • Propozycje zabaw plastycznych (prac plastycznych) rozwijających umiejętności matematyczne
      • Propozycje ćwiczeń muzycznych i ruchowych rozwijających umiejętności matematyczne.
      • Zabawy parateatralne w ed. matematycznej.
      • Propozycje gier i zabaw matematycznych w przedszkolu i domu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 25.11.2020 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Praca na platformie TEAMS. Termin: 26.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Praca na platformie TEAMS. Termin: 26.11.2020 r. (czwartek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Praca na platformie TEAMS.

      Adresaci: nauczyciele klas I-VIII SP

      Prowadzący szkolenie: Iwona Broda

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Tworzenie zespołów i planowanie spotkań.
      • Tworzenie zadań, monitorowanie postępów, informacja zwrotna.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.11.2020 r.(czwartek) godz. 17.00                                                                                                             

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Jak prowadzić grupę, aby wzrastała jako wspólnota ucząca się i dawała przestrzeń do indywidulanego rozwoju? – wprowadzenie do świata facylitacji. Termin: 07.12.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00
     • ODWOŁANE Szkolenie ONLINE: Jak prowadzić grupę, aby wzrastała jako wspólnota ucząca się i dawała przestrzeń do indywidulanego rozwoju? – wprowadzenie do świata facylitacji. Termin: 07.12.2020 r. (poniedziałek) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak prowadzić grupę, aby wzrastała jako wspólnota ucząca się i dawała przestrzeń do indywidulanego rozwoju? – wprowadzenie do świata facylitacji.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół

      Prowadzący szkolenie: dr Beata Master

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Wprowadzenie do facylitacji.
      • Facylitator – facylitacja – rozwijanie kompetencji.
      • Proces grupowy – fazy, zrozumienie.
      • Narzędzia pracy Facylitatora – trening praktyczny (praca wybranym sposobem, np. world caffe lub open space).

      Data i godzina realizacji szkolenia: 7.12.2020 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      Formularz zgłoszeniowy dołączony należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Blok III Termin: 27.11.2020 r.(piątek) godz.16.00
     • Szkolenie ONLINE: Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek Blok III Termin: 27.11.2020 r.(piątek) godz.16.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Skuteczna terapia artykulacji spółgłosek i samogłosek

      Blok III

      Adresaci: logopedzi - zwłaszcza rozpoczynający pracę w zawodzie, osoby będące w trakcie studiów logopedycznych.

      Prowadzący szkolenie: Małgorzata Worytko

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia:

      • Wywoływanie i utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski r oraz głosek dźwięcznych.

       Data i godzina realizacji szkolenia: 27.11.2020r. godz. 16.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 100 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl