• Serdecznie zapraszamy na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”. Termin 21 czerwca 2021 r. o godzinie 16.00
     • Serdecznie zapraszamy na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”. Termin 21 czerwca 2021 r. o godzinie 16.00

     • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2
      oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      serdecznie zapraszają na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”.


        Każdy z nas miewa w życiu lepsze i gorsze chwile. Ze względu na sytuację związaną z pandemią ostatnie miesiące dla niektórych mogły być wyjątkowo trudne. Nauczyciele należą do jednej z grup zawodowych szczególnie narażonych na obciążenia z tym związane. Konieczność mierzenia się z nowymi wyzwaniami w pracy, dostosowanie się do ciągłych zmian, niepewność w związku z nową organizacją kształcenia, ale często również sytuacje z życia prywatnego, mogą potęgować stres, napięcie, czy poczucie bezradności.

      Właśnie z myślą o nauczycielach mierzących się z podobnymi wyzwaniami, powstała nasza grupa wsparcia. Zachęcamy do uczestniczenia w niej wszystkich nauczycieli, którzy odczuwają przeciążenie ostatnimi wydarzeniami. Mamy nadzieję stworzyć bezpieczną przestrzeń dającą możliwość wspólnego, bardziej efektywnego radzenia sobie. 
      Udział w grupie mogą wziąć wszyscy nauczyciele placówek oświatowych z naszego rejonu, bez względu na zajmowane w szkole stanowisko


      Termin trzeciego spotkania to 21 czerwca 2021 r. o godzinie 16.00

      Należy podkreślić, że w celu zapewnienia jak najlepszej wzajemnej komunikacji, ale również poczucia bezpieczeństwa poszczególnych uczestników na poprzedniej grupie ustaliliśmy wspólnie zasady uczestnictwa, które osoby uczestniczące w spotkaniach zgadzają się przestrzegać.

      Ustalone zasady obejmują:

      • tajemnicę grupową;
      • zadbanie o prywatność w trakcie spotkań online (aby sytuacje domowe i domownicy nie rozpraszali uczestników);
      • w trakcie trwania grupy mówimy do siebie po imieniu;
      • podczas spotkań mamy włączone kamerki internetowe (grupa wsparcia wymaga aktywnego uczestnictwa i poczucia kontaktu z innymi by mogło wytworzyć się poczucie bezpieczeństwa i zaufanie);
      • uczestniczymy w spotkaniach od początku do końca (jeżeli z przyczyn niezależnych musimy opuścić spotkanie przed końcem informujemy o tym grupę).

      Mamy nadzieję stworzyć przestrzeń, która pozwoli na swobodną wymianę doświadczeń, a także dzielenie się trudnościami powstałymi w ostatnim czasie.

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną grupa odbywać się będzie w formie online

      link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/kWZeGWfhfhKu4Xbv9

       

      Grupę wsparcia prowadzić będą:

      · Magda Jankowska-Migdał

      psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.

      ·  Paulina Stolecka

      psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, psychoterapeutka psychodynamiczna.

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 6 Uważny poniedziałek. Termin 21.06.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 6 Uważny poniedziałek. Termin 21.06.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Empatyczne poniedziałki.

      Cz. 6 Uważny poniedziałek.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Empatyczne poniedziałki

      to cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach
      • rozwiązywanie konfliktów

      Ale to nie wystarczy, by mieć satysfakcjonujące relacje z młodymi ludźmi.
      Bez kontaktu z sobą, swoimi emocjami i potrzebami zawsze czegoś nam będzie brakować w relacji z innymi. Będziemy więc tworzyć przestrzeń do lepszego poznawania siebie jako mamy, taty, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Będziemy przyglądać się swoim przekonaniom, potrzebom i szukać strategii dla swojego dobrostanu

      Prowadzenie: Monika Szczepanik - Certyfikowany trener NVC

       

      Część 6 – temat: Uważny poniedziałek

      Praktykowanie uważności, jak podają badania, podnosi jakość naszego życia, fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Poznasz więc kilka małych i skutecznych praktyk uważności, które nie mają terminu przydatności i ograniczeń wiekowych.

      Termin: 21.06.2021 r., godz. 17.00 (czerwiec)

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne każde szkolenie

      Adresat
       • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      • rodzice uczniów

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

      Link do zapisu:

      DLA RODZICÓW: https://forms.gle/puQZSMF45EDVydYY6

       

      DLA NAUCZYCIELI: https://forms.gle/MSAKRDGCgt2ghWk38

       

    • Szkolenie online.: Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne. Termin 08.06.2021 r., godz. 17.00
     • Szkolenie online.: Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne. Termin 08.06.2021 r., godz. 17.00


     • Zapraszamy na szkolenie online.:
      Diagnoza zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne.

      Główne treści szkolenia:

      1. Analiza wytycznych MEiN dotycząca działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek.
      2. Podstawy formalne oraz propozycje sposobów na przeprowadzenie diagnozy zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne wśród uczniów i rodziców.
      3. Wykorzystanie wyników diagnozy do opracowania modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
      4. Zadania specjalistów pracujących w szkole dotyczących wsparcia nauczycieli
       i wychowawców w zakresie diagnozowania sytuacji wychowawczej w klasie i planowania działań integrujących.


      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.06.2021 r., godz. 17.00 – 19.15 WTOREK

      Prowadząca: Sabina Műller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, LiveWebinar,  na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 07.06.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy do należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl


    • Szkolenie ODWOŁANE. Bezpłatne STACJONARNE szkolenie nt.: Jak edukować poprzez sztukę współczesną? cz. II - warsztatowa. Termin 9 czerwca, godz. 17.00-19.30 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17
     • Szkolenie ODWOŁANE. Bezpłatne STACJONARNE szkolenie nt.: Jak edukować poprzez sztukę współczesną? cz. II - warsztatowa. Termin 9 czerwca, godz. 17.00-19.30 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17

     •  

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu zaprasza na bezpłatne
      STACJONARNE szkolenie nt.:

      Jak edukować poprzez sztukę współczesną?

      cz. II - warsztatowa.

       

      Termin: 9 czerwca, godz. 17.00-19.30

      UDZIAŁ BEZPŁATNY

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17
      (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47).

      Zapisy: https://forms.gle/iYazWeyZ1LdGftVB7

       

      Czy twórczości można się nauczyć? Czy można ją trenować i rozwijać?

       

      Podczas szkolenia, realizowanego w formie warsztatowej, przybliżone zostaną przykłady metod
      i narzędzi, które rozwijają twórcze myślenie (m.in. dokonywanie skojarzeń, analogia, alegoria metaforyzowanie, abstrahowanie, transformowanie), które jest niezbędne do pracy w obrębie recepcji sztuki współczesnej i tworzenia na jej podstawie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą. 

       

      „Od kilkunastu lat pracuję jako edukatorka sztuki, animatorka kultury i arteterapeutka, tworząc autorskie programy edukacyjno-artystyczne oparte na sztuce współczesnej. Opracowuję metody, które mają za zadanie otwierać odbiorców na specyfikę dzieł współczesnych.

      Cykl szkoleniowy o edukowaniu poprzez sztukę współczesną powstał w wyniku licznych rozmów z pedagogami, edukatorami, uczestnikami warsztatów o sztuce współczesnej i edukowaniu poprzez sztukę. Przekonana o tym jak ważna jest wymiana dobrych praktyk, wzajemne uczenie się od siebie nawzajem, inspirowanie do szukania nowych metod, narzędzi i rozwiązań, dzielę się swoimi praktykami z nadzieją, że mogą się one przydać w Państwa twórczej pracy i zainspirują do szukania innych jakości działań edukacyjno-artystycznych oraz doświadczania sztuki.”

      Aneta Zasucha

       

      Aneta Zasucha – edukatorka sztuki, animatorka kultury, arteterapeutka. Absolwentka Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Śląskim (kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) oraz studiów podyplomowych z Arteterapii na Wydziale Etnologi i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim oraz Ajurwedy – holistycznej koncepcji zdrowia na GWSH Katowice. Pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach gdzie opracowuje autorskie działania edukacyjno-artystyczne łączące pracę warsztatową z wykorzystaniem różnych form ekspresji i  kanałów percepcji z działaniami edukacyjnymi otwierającymi na specyfikę odbioru sztuki współczesnej. Poszukuje i bada punkty styczne w obrębie przenikania się różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec, muzyka, sztuka wizualna), pojawiające się w zjawiskach, których wspólnym fundamentem jest praca z wyobraźnią abstrakcyjną. Od 9 lat realizuje na Śląsku interdyscyplinarny projekt "DO SZTUKI GOTOWI START!”, który angażuje lokalną społeczność dzięki wyjściu ze sztuką poza mury galerii, wprost na ulice miasta. Prowadzi również warsztaty i szkolenia dla animatorów kultury i edukatorów sztuki oraz pedagogów. Od kilku lat realizuje również warsztaty twórcze i arteterapeutyczne stymulujące aktywność twórczą, wspomagające i rozwijające twórczy potencjał oraz projekty społeczne (również inkluzyjne, włączające grupy marginalizowane, m.in. seniorów i osoby niepełnosprawne). Inicjatorka, redaktorka i współautorka tekstów książek "Wymiennik. Edukacja artystyczna w obiegu otwartym", która zdobyła główną nagrodę w konkursie Śląska Rzecz 2018 oraz sześciu części publikacji „Sztuka (w) edukacji”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

      Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

       

    • Konkurs na film „Moja dzielnica” w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21
     • Konkurs na film „Moja dzielnica” w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21

     •  

      Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na film „Moja dzielnica”

      w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21.

       

      ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Sosnowcu, Pałac Schoena Muzeum
       w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna (2020/21).

      CELE KONKURSU

      1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej tworzeniu.
      2. Zachęcenie do konstruktywnego wykorzystania nowoczesnych urządzeń multimedialnych, poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.
      3. Pogłębienie wiedzy o własnym regionie.
      4. Budzenie zainteresowania historią i kulturą małej ojczyzny.
      5. Kształtowanie poczucia własnej tożsamości.
      6. Promocja miasta Sosnowca.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych sosnowieckich szkół podstawowych.
      2. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego (maksymalnie dwuminutowego) filmu będącego reklamą swojej dzielnicy oraz przesłanie go mailem wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1) i zgodą rodziców (załącznik nr 2) do CDN w Sosnowcu.
      3. Dozwolona jest dowolna technika wykonania filmu przy użyciu dowolnego urządzenia multimedialnego, np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera.
      4. Plik video można zapisać w formacie mp4, avi, wmv, mov lub innym.
      5. Nazwa pliku to "Film_SP_numerszkoły".
      6. Na konkurs należy przekazywać filmy wykonane indywidualnie lub zespołowo (max. zespoły 3-osobowe). Aktorów w filmie może być więcej, ale autorów max. trzech.
      7. Pracę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (karta zgłoszeniowa - zał. 1).
      8. Każda szkoła może przesłać na konkurs maksymalnie trzy filmy.
      9. Wszystkie materiały wykorzystane w pracy (np. muzyka, zdjęcia) muszą pochodzić
       z legalnego źródła, powinny być udostępnione na licencji Creative Commons.

      ZGŁOSZENIA

      1. Przesłanie filmu wraz z wypełnioną przez opiekuna kartą zgłoszeniową

      (zał. 1) mailem do CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do 14 maja 2021r.

      1. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
      2. Konieczne jest wyrażenie, przez rodziców lub prawnych opiekunów, pisemnej zgody na udział ucznia w konkursie (załącznik nr 2), którą należy zeskanować/ sfotografować i przesłać na adres mailowy CDN w Sosnowcu cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      KRYTERIA OCENY

      1. Przesłane na konkurs filmy oceni powołane przez Organizatorów jury.
      2. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także wyróżnienia.
      3. Przy ocenie filmu będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność przekazu treści, wrażenia artystyczne kreatywność, innowacyjność
       i estetyka wykonania pracy, umiejętność wykorzystania zasobów programów komputerowych.
      4. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się ONLINE w czerwcu 2021r. na Gali podsumowującej projekt Edukacja Regionalna 2020/21.

      TERMINY

      14.05.2021r. - przesłanie filmów na adres cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      Czerwiec 2021r.- Gala online podsumowująca konkurs- ogłoszenie wyników (dyplomy dla uczestników przekazane zostaną do skrzynek szkoły w WED)

       

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
      3. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora (CDN w Sosnowcu) konkursu.

       

    • Konkurs na plakat elektroniczny nt. SPORT I REKREACJA W SOSNOWCU w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21
     • Konkurs na plakat elektroniczny nt. SPORT I REKREACJA W SOSNOWCU w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21

     • Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na plakat elektroniczny

      nt. SPORT I REKREACJA W SOSNOWCU

      w ramach projektu Edukacja Regionalna 2020/21

      ORGANIZATORZY

      1. Organizatorami konkursu są Urząd Miejski w Sosnowcu, Miejski Ośrodek Sportu
       i Rekreacji w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      2. Konkurs zorganizowany jest w ramach projektu edukacyjnego Edukacja Regionalna.

      CELE KONKURSU

      1. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej tworzeniu.
      2. Budzenie zainteresowania sportem.
      3. Promocja miasta Sosnowca.

      ZASADY UCZESTNICTWA

      1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych sosnowieckich szkół podstawowych.
      2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu przedstawiającego miejsca, w których w Sosnowcu można uprawiać sport.
      3. Autorami jednego plakatu może być maksymalnie 3 uczniów.
      4. Pracę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami (na karcie zgłoszeniowa - zał. 1)
      5. Każda szkoła może przesłać na konkurs dowolną liczbę plakatów.

      WARUNKI TECHNICZNE PRAC

      1. Plakat powinien zostać wykonany techniką cyfrową przy użyciu dowolnych graficznych programów komputerowych, zapisany w postaci jednego pliku pdf lub jpg w dowolnym programie komputerowym.
      2. Nazwa pliku to "Plakat_SP_numerszkoły".
      3. Wszystkie materiały wykorzystane w pracy muszą pochodzić z legalnego źródła, powinny być udostępnione na licencji Creative Commons.

      ZGŁOSZENIA

      1. Plakaty zapisane w formacie jpg lub pdf wraz z wypełnioną przez opiekuna kartą zgłoszeniową (zał. 1) należy przesłać mailem do CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl do 14 maja 2021r.
      2. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu, wyrażenie zgody na gromadzenie, przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
      3. Konieczne jest wyrażenie, przez rodziców lub prawnych opiekunów, pisemnej zgody na udział w konkursie (załącznik nr 2), którą należy zeskanować/sfotografować
       i przesłać Organizatorom na adres: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

      KRYTERIA OCENY

      1. Przesłane na konkurs plakaty oceni powołane przez Organizatorów jury.
      2. Najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także wyróżnienia.
      3. Przy ocenie plakatów będą brane pod uwagę: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność, wartość artystyczna.
      4. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatorów telefonicznie.
      5. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie się w czerwcu 2021r. ONLINE na Gali podsumowującej projekt Edukacja Regionalna 2020/21

      UWAGI KOŃCOWE

      1. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące uczestnictwa w konkursie prosimy kierować na adres mailowy CDN w Sosnowcu: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl
      2. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora (CDN w Sosnowcu) konkursu.
      3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
    • LABORATORIUM PEDAGOGIKI TEATRU. Kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej, maj-wrzesień 2021 roku.
     • LABORATORIUM PEDAGOGIKI TEATRU. Kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej, maj-wrzesień 2021 roku.

     • LABORATORIUM PEDAGOGIKI TEATRU

      kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej, maj-wrzesień 2021 roku.

       

      Laboratorium Pedagogiki Teatru to kurs rozwijający umiejętności w zakresie edukacji teatralnej organizowany przez Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu. W 2021 roku do grona partnerów projektu dołączyli Ośrodek Teatralny Kana
      w Szczecinie oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Założeniem kursu jest wyposażenie uczestników i uczestniczek w szereg praktycznych umiejętności z obszaru pedagogiki teatru, możliwych do wykorzystania w codziennej pracy.

       

      Chcemy twórczo aktywizować środowisko osób związanych zarówno ze sferą teatru, jak
      i edukacji! Dlatego zajęcia skierowane są do artystów, pracowniczek teatrów, nauczycieli czy animatorek kultury, którzy i które w swojej działalności zawodowej prowadzą grupy teatralne, zajmują się edukacją w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, tworzą i realizują autorskie programy edukacyjne
      i animacyjne.

       

      Kurs składa się z 8 rozbudowanych warsztatów praktycznych prowadzonych przez ekspertów i ekspertki, a przede wszystkim miłośników i miłośniczki pedagogiki teatru. Część programu warsztatowego tegorocznej edycji odbywa się w ramach  wizyty studyjnej  w szczecińskim Teatrze Kana, gdzie uczestnicy spotkają się z wybitnymi twórcami i twórczyniami teatru, którzy i które w ciągu kilkunastu lat swojej pracy zdobyli umiejętności łączenia teatru
      z problematyką społeczną.

       

      Podsumowaniem całego kursu, we wrześniu 2021 roku, będzie webinar dotyczący edukacji kulturalnej w województwie śląskim. Formułę i przebieg tego spotkania ustaliśmy wspólnie
      z absolwentami i absolwentkami Laboratorium Pedagogiki Teatru. Formuła otwartego spotkania, do którego będzie mógł dołączyć każdy i każda, pozwoli na jeszcze lepsze sieciowanie osób zainteresowanych pedagogiką teatru, arteterapią czy edukacją kulturalną.

       

      Zapraszamy do udziału i nie możemy się doczekać!

      HARMONOGRAM

      Kurs obejmuje 8 warsztatów trwających 7 godzin. Na terenie Sosnowca zajęcia odbywają się w Teatrze Zagłębia lub w Miejskim Klubie im. J. Kiepury (o miejscu odbywania się poszczególnych warsztatów uczestnicy zostaną poinformowani bliżej każdego wydarzenia). Część wyjazdowa odbywa się w Teatrze Kana w Szczecinie.

       

      1. „Oblicza dramy”

      22 maja, godz. 10:00-17:00

      Prowadzący: Marcin Drzazga

      Warsztat poświęcony technice dramy, wykorzystywanej jako metoda edukacyjna w różnych obszarach tematycznych – w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Metoda pracy dramą, poprzez poznawanie cudzych historii i konstruowanie fikcyjnych opowieści, pozwala mierzyć się z konfliktowymi sytuacjami w bezpiecznych warunkach zdarzenia scenicznego. Pogłębia świadomość własnych możliwości, rozwija zdolność rozumienia cudzych zachowań
      i wykształca mechanizmy oporu wobec różnorodnych metod nacisku. Warsztat przybliża znajomość technik dramowych (ćwiczeń i gier) możliwych do wykorzystania podczas prowadzonych przez siebie zajęć czy lekcji.

       

      2. „Pedagogika Teatru”

      23 maja, godz. 10:00-17:00

      Prowadząca: Justyna Czarnota

      Warsztat prezentujący szerokie możliwości, jakie daje praca w nurcie pedagogiki teatru. Wspólnie spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak w pracy twórczej – na przykład nad przedstawieniem – uwzględniać potrzeby i zainteresowania uczestników. Poszukamy sposobów, by zajęcia teatralne były dla nich przygodą i zabawą. Sprawdzimy również, w jaki sposób zadania teatralne można wykorzystywać na lekcjach w szkole.

       

      3. „Doświadczanie teatru, czyli jak w praktyce poznawać sztukę z dziećmi i młodzieżą?”

      29 maja godz. 10:00-17:00

      Prowadząca: Alicja Brudło i Hanna Kłoszewska

      Jak, z wykorzystaniem narzędzi pedagogiczno-teatralnych, rozmawiać z młodymi widzami
      o „trudnych” zagadnieniach? Jak projektować działania i warsztaty poświęcone interpretacji przedstawień tak, żeby nikogo nie zanudzić? Jak wyglądają i są odbierane spektakle
      w budynku teatru, a jak w szkole? I w końcu: jaką rolę odgrywają w tym wszystkim pedagodzy teatru i nauczyciele? Warsztat ma na celu wyposażenie jego uczestników w zestaw praktycznych narzędzi, odpowiednich do wykorzystania w procesie pracy teatralnej i/lub warsztatowej z młodzieżą.

       

      WIZYTA STUDYJNA W TEATRZE KANA

      10-13 czerwca 2021 r.

      Plan wyjazdu:

      10 czerwca, godz. 16:00 – wyjazd autokarem z Sosnowca do Szczecina

      11-12 czerwca – warsztaty w Teatrze Kana w Szczecinie

      13 czerwca – poranne warsztaty, o godz. 14:30 powrót autokarem do Sosnowca 

      Szczegółowy program wyjazdu zostanie ogłoszony wkrótce. Organizator zapewnia uczestnikom transport, noclegi oraz wyżywienie.

       

      Warsztaty w Szczecinie zostaną poświęcone autorskiej metodzie pracy zespołu Teatru Kana. Liderzy i liderki teatru dzielą się z grupą warsztatowiczów wieloletnim doświadczeniem
      w polu pracy artystyczno-społecznej oraz wdrażają ich w swoją filozofię prowadzenia instytucji. A przy okazji poznajemy miasto J

       

      Tematy warsztatów:

      „Ruch w pracy teatralnej”

      Warsztat poświęcony autorskiej metodzie pracy aktora z ciałem. Zajęcia doskonalą umiejętności związane z przygotowaniem uczestnika zajęć teatralnych do pracy m.in.
      w konwencji teatru ruchu. Warsztaty poświęcone różnym metodom pracy z ciałem, które
      z powodzeniem mogą być wykorzystane w działaniach teatralnych i okołoteatralnych
      z różnymi grupami. Warsztat będzie miał formę treningu fizycznego.

       

       „Trening głosu”

      Zajęcia poświęcone przygotowaniu głosu do pracy teatralnej i roli muzyki jako narzędzia kompozycyjnego w spektaklu. Jak sprawić, żeby tworzenie muzyki do spektaklu stało się przygodą? Jak zachęcać uczniów/uczestników warsztatów do większej śmiałości w zakresie korzystania z możliwości własnego głosu? Warsztaty będą poświęcone temu, jak w proces twórczy włączać dzieci, młodzież i dorosłych, jak wspólnie z nimi odkrywać nieznane wcześniej muzyczne przestrzenie.

       

       „Teatr dokumentalny i praca z pamięcią”

      Warsztat poświęcony teatrowi zaangażowanemu społecznie oraz analizie relacji między teatrem a kontekstem społecznym, w którym funkcjonuje. Jakich narzędzi teatralnych użyć, by skutecznie odpowiedzieć na potrzeby grup zagrożonych marginalizacją? W jaki sposób pracować z osobami defaworyzowanymi społecznie, by umożliwić im autorską wypowiedź, bez odgórnego narzucania określonej perspektywy? Warsztat wprowadzi w metody pracy partycypacyjnej i pokaże, jak pracować teatralnie z dokumentami archiwalnymi.

       

      4. „Dobrodziejstwo improwizacji”

      19 czerwca, godz. 10:00-17:00

      Prowadzący: Arti Grabowski

      Technika improwizacji staje się coraz bardziej popularna nie tylko jako jedna z metod pracy nad rolą, ale również jako alternatywna metoda komunikacyjna, umożliwiająca rozwój wyobraźni, empatii, czy doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Pozwala zyskać większą pewność siebie. Warsztat wyposaża uczestników w podstawowe umiejętności pracy metodą impro.

       

      5. „Aktor lub aktorka w teatrze dramatycznym”

      3 lipca, godz. 10:00-17:00

      Prowadzący: Michał Bałaga, Przemysław Kania, Agnieszka Okońska-Bałaga

      Warsztat poświęcony zgłębianiu zagadnienia swobody scenicznej. Praktyczne przygotowanie do pracy w konwencji teatru dramatycznego. Ćwiczenia z zakresu rozluźnienia ciała, dykcji, emisji głosu, redukcji stresu. Podstawy pracy z tekstem, interpretacją wiersza i prozy. Aktorzy Teatru Zagłębia podzielą się wypracowanymi przez siebie, różnorodnymi metodami pracy warsztatowej.

       

      WYDARZENIE ONLINE

      9. Edukacja kulturalna w województwie śląskim – WEBINAR, wrzesień 2021

      Webinar z udziałem absolwentek i absolwentów Laboratorium Pedagogiki Teatru, którzy
      i które, po zakończeniu kursu i uzyskaniu zaświadczeń, występują w roli ekspertów
      i ekspertek dzielących się zdobytą wiedzą z osobami działającymi lub chcącymi zacząć działać w obszarze edukacji kulturalnej w regionie.

       

      Transmisję spotkania przeprowadzimy na Facebooku Teatru Zagłębia, nagranie będzie dostępne także na kanale Teatru w serwisie YouTube.

       

      KOSZT I ZAPISY

      Koszt udziału w całym kursie wynosi 180 zł. Cena obejmuje koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia podczas pobytu w Szczecinie. Oprócz tego organizator zapewnia kawę, herbatę oraz ciepły posiłek w trakcie każdego warsztatu.

      Uwaga! Nie istnieje możliwość zapisu na pojedyncze warsztaty – deklaracja udziału
      w kursie obejmuje chęć uczestniczenia zarówno w spotkaniach odbywających się
      w Sosnowcu, jak i Szczecinie.

       

      KLUCZOWE TERMINY

      Zapisy rozpoczną się 21 kwietnia 2021 r. Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo udziału w kursie mają osoby zamieszkające województwo śląskie.  

      Link odnoszący do formularza zapisów znajduje się na stronie: https://forms.gle/tXuE7LEsCFUon9cX8

      Osoby przyjęte na kurs zostaną o tym poinformowane mailowo do 6 maja 2021 r.

      Osoby zakwalifikowane wpłacają kwotę w wysokości 180 zł do 13 maja 2021 r. na konto bankowe Teatru Zagłębia 03 1020 2313 0000 3802 0579 8105.

       

      Uczestnicy i uczestniczki kursu otrzymają specjalne zaświadczenia udziału w szkoleniu, przygotowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

       

      Kontakt:

      Agata Kędzia

      tel. 883 500 915

      edukacja@teatrzaglebia.pl

       

      Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 4 Zadbaj o siebie w poniedziałek. Termin 31.05.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 4 Zadbaj o siebie w poniedziałek. Termin 31.05.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Empatyczne poniedziałki.

      Cz. 4 Zadbaj o siebie w poniedziałek.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Empatyczne poniedziałki

      to cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach
      • rozwiązywanie konfliktów

      Ale to nie wystarczy, by mieć satysfakcjonujące relacje z młodymi ludźmi.
      Bez kontaktu z sobą, swoimi emocjami i potrzebami zawsze czegoś nam będzie brakować w relacji z innymi. Będziemy więc tworzyć przestrzeń do lepszego poznawania siebie jako mamy, taty, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Będziemy przyglądać się swoim przekonaniom, potrzebom i szukać strategii dla swojego dobrostanu

      Prowadzenie: Monika Szczepanik - Certyfikowany trener NVC

      Część 4- temat: Zadbaj o siebie w poniedziałek

      Wszyscy wiemy, że w razie jakikolwiek kłopotów w samolocie mamy założyć maskę najpierw sobie, a potem dziecku. I wszyscy znamy tego powód.

      W codziennym życiu często jednak wybieramy troszczenie się o dzieci i innych ludzi przed troszczeniem się o siebie. Na spotkaniu sprawdzisz, które

      z proponowanych strategii wspierają Twój wewnętrzny dobrostan.

      Termin: 31.05.2021 r., godz. 17.00 (maj)

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne każde szkolenie

       

      Adresat
       • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      • rodzice uczniów

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

      Link do zapisu:

      DLA RODZICÓW: https://forms.gle/puQZSMF45EDVydYY6

       

      DLA NAUCZYCIELI: https://forms.gle/MSAKRDGCgt2ghWk38

    • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”. Termin drugiego spotkania to 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.00.
     • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2 oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”. Termin drugiego spotkania to 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.00.

     •  

      Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1, Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 2
      oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na
       Grupę wsparcia dla nauczycieli „Cappuccino Belfra”.


         Każdy z nas miewa w życiu lepsze i gorsze chwile. Ze względu na sytuację związaną
      z pandemią ostatnie miesiące dla niektórych mogły być wyjątkowo trudne. Nauczyciele należą do jednej z grup zawodowych szczególnie narażonych na obciążenia z tym związane. Konieczność mierzenia się z nowymi wyzwaniami w pracy, dostosowanie się do ciągłych zmian, niepewność w związku z nową organizacją kształcenia, ale często również sytuacje z życia prywatnego, mogą potęgować stres, napięcie, czy poczucie bezradności. 

         Właśnie z myślą o nauczycielach mierzących się z podobnymi wyzwaniami, powstała nasza grupa wsparcia. Zachęcamy do uczestniczenia w niej wszystkich nauczycieli, którzy odczuwają przeciążenie ostatnimi wydarzeniami. Mamy nadzieję stworzyć bezpieczną przestrzeń dającą możliwość wspólnego, bardziej efektywnego radzenia sobie. 
      Udział w grupie mogą wziąć wszyscy nauczyciele placówek oświatowych z naszego rejonu, bez względu na zajmowane w szkole stanowisko


      Termin drugiego spotkania to 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 16.00.

         Należy podkreślić, że w celu zapewnienia jak najlepszej wzajemnej komunikacji, ale również poczucia bezpieczeństwa poszczególnych uczestników, wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu proszone są o włączenie kamer oraz mikrofonów! Biorąc również pod uwagę idee, jakie stoją za tą formą pomocy, grupa wsparcia zakłada aktywny udział jej uczestników. Mamy nadzieję stworzyć przestrzeń, która pozwoli na swobodną wymianę doświadczeń, a także dzielenie się trudnościami powstałymi w ostatnim czasie. Dlatego też dbając o wzajemny komfort prosimy także, aby na czas spotkania zadbać dla siebie o przestrzeń, dzięki której wszyscy będą mogli poczuć się swobodnie. Z tego względu w danym pomieszczeniu powinni się Państwo znajdować sami - bez udziału osób trzecich.

       

      Ze względu na sytuację epidemiologiczną grupa odbywać się będzie w formie online pod linkiem: 

      https://app.livewebinar.com/106-617-454/851c72c95cbba1fb7fba99b2d0d64ba3

       

      Grupę wsparcia prowadzić będą:

      • Magda Jankowska-Migdał

      psycholożka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna

      • Iwona Natkaniec

      psycholożka z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu,  psychoterapeutka krótkoterminowej terapii Ericksonowskiej

      • Paulina Stoleca

      psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, psychoterapeutka psychodynamiczna

      • Anna Mandat

      psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Sosnowcu, psychoterapeuta psychodynamiczny, seksuolog.

       

    • Szkolenie online pt.: Skup się! Gry i zabawy wzmacniające uwagę u dzieci i młodzieży. Termin 19.05.2021 godz. 17:00
     • Szkolenie online pt.: Skup się! Gry i zabawy wzmacniające uwagę u dzieci i młodzieży. Termin 19.05.2021 godz. 17:00

     • Zapraszamy do udziału:

      Skup się!
      Gry i zabawy wzmacniające uwagę u dzieci i młodzieży

      Prowadząca: dr  Zuzanna Wałach-Biśta 

      Główne treści szkolenia

      • Co to jest koncentracja? Na czym skupiamy swoją uwagę i jakie najczęściej błędy popełniamy.
      • Jak wykorzystać w.f., aby zwiększać świadomość dzieci na temat ich koncentracji.
      • Zastosowanie mindfulness w ćwiczeniu koncentracji - praktyczne wskazówki i ćwiczenia do wykorzystania.
      • Ćwiczenia ruchowe „ćwiczące” nasz mózg - wykorzystanie żonglerki, gier i zabaw wzmacniających koncentrację, jako formy rozgrzewki na zajęciach.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Adresaci: Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 19 maja 2021 r. (czwartek) godz. 17:00

      SZKOLENIE ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie dzień przed szkoleniem wysłany link do platformy zoom.us (prosimy o sprawdzenie SPAM-u). Pokój wirtualny zostanie  otwarty 5 minut przed szkoleniem

      Warunki techniczne udziału:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 5 Ogarnij złość od poniedziałku. Termin 07.06.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 5 Ogarnij złość od poniedziałku. Termin 07.06.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Empatyczne poniedziałki

      Cz. 5 Ogarnij złość od poniedziałku.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Empatyczne poniedziałki

      to cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach
      • rozwiązywanie konfliktów

      Ale to nie wystarczy, by mieć satysfakcjonujące relacje z młodymi ludźmi.
      Bez kontaktu z sobą, swoimi emocjami i potrzebami zawsze czegoś nam będzie brakować w relacji z innymi. Będziemy więc tworzyć przestrzeń do lepszego poznawania siebie jako mamy, taty, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Będziemy przyglądać się swoim przekonaniom, potrzebom i szukać strategii dla swojego dobrostanu

      Prowadzenie: Monika Szczepanik - Certyfikowany trener NVC

       

      Część 5  - temat: Ogarnij złość od poniedziałku

       

      Złości nie jest mile widziana. Boimy się jej więc uciekamy lub uznajemy, że trzeba jej stawić czoła więc z nią walczymy. A tymczasem złość to emocja, którą można zarządzać. Znając mechanizm jej powstania, jej etapy i ukryte za nią potrzeby łatwiej wyrażać złość w sposób konstruktywny. I o tym właśnie będzie to  spotkanie.

       

      Termin: 07.06.2021 r., godz. 17.00 (czerwiec)

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne każde szkolenie

       

      Adresat
       • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      • rodzice uczniów

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

      Link do zapisu:

      DLA RODZICÓW: https://forms.gle/puQZSMF45EDVydYY6

       

      DLA NAUCZYCIELI: https://forms.gle/MSAKRDGCgt2ghWk38

       

    • Spotkanie Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych termin 10.06.2021 godz. 10.00
     • Spotkanie Grupy Wsparcia dla Psychologów i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych termin 10.06.2021 godz. 10.00


     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Sosnowcu
      serdecznie zapraszają
      Pedagogów i Psychologów do uczestniczenia w spotkaniu Grupy Wsparcia dla Psychologów
      i Pedagogów Szkolnych działającej w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów
      i Pedagogów Szkolnych, które odbędzie się online


      10 czerwca 2021r. o godzinie 10:00


      Bezpośredni link do logowania na spotkania:  https://app.livewebinar.com/732-082-081/8cac55ef2db13eca72050da3791817bb

       

      Spotkanie jest interaktywne z użyciem kamer i mikrofonów.

      Warunki techniczne udziału:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

    • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają nauczycieli na bezpłatne szkolenie online. Tematy: 1. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS 3. Emerytura nauczycielska, jak przygotować dokumenty. Termin: 20 maja 2021 r., godz. 17.30 – 19.30
     • Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają nauczycieli na bezpłatne szkolenie online. Tematy: 1. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne 2. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS 3. Emerytura nauczycielska, jak przygotować dokumenty. Termin: 20 maja 2021 r., godz. 17.30 – 19.30

     •  

      Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli
      w Sosnowcu
      serdecznie zapraszają nauczycieli na bezpłatne szkolenie online.

      Tematy:

      1. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
      2. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS
      3. Emerytura nauczycielska, jak przygotować dokumenty

      Prowadzące:

      • dr Małgorzata Męcik – koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji
       ZUS Oddział w Sosnowcu
      • Oliwia Florczyk, starszy inspektor w wydziale obsługi klientów i korespondencji
       ZUS Oddział w Sosnowcu

      Termin: 20 maja 2021 r., godz. 17.30 – 19.30 /CZWARTEK/

       

      Miejsce: Online, na platformie LiveWebinar.  Otrzymają Państwo link do logowania na szkolenia na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. Link zostanie wysłany  (18.05.2021 r.) z adresu cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl, prosimy sprawdzić spam.

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
      lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/pZ9DDYq1cjDhEmi5A

       

       

    • Szkolenie online.: Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów. Co nas może niepokoić. Termin 28.05.2021 godz. 17.00
     • Szkolenie online.: Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów. Co nas może niepokoić. Termin 28.05.2021 godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie online.:
      Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów. Co nas może niepokoić.

       

      Główne treści szkolenia:

      1.         Powrót ucznia do grupy klasowej. Czym jest reintegracja?

      2.         Kondycja psychiczna dziecka/ ucznia. Czy to kryzys?

      3.         Lęki dziecięce i młodzieżowe. Sposoby na eliminację lęków.

      4.         A może to depresja?

      5.         Jak wspierać uczniów w sytuacji pandemicznej. Praca z emocjami. 

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28.05.2021 r., godz. 17.00 – 19.15

      Prowadząca: Joanna Gwóźdź, pedagog, profilaktyk, trener umiejętności miękkich, doświadczenie w pracy poradnianej i szkolnej z młodzieżą i dziećmi w kryzysie.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne


      Miejsce – szkolenie ONLINE, LiveWebinar,  na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany 26.05.2021 r. link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy
       lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Ogólnopolska Konferencja Online „Terapia dzieci i młodzieży” Termin 25.05.2021 godz. 15.00
     • Ogólnopolska Konferencja Online „Terapia dzieci i młodzieży” Termin 25.05.2021 godz. 15.00

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zaprasza na
      Ogólnopolską Konferencję „Terapia dzieci i młodzieży”

      Honorowym patronatem Konferencję objął Prezydent Miasta Sosnowca – Arkadiusz Chęciński

      Program

      15.00 – 15.15 – rozpoczęcie konferencji

      15.15 – 16.00  Dziecko online. Kiedy zaczyna się problem? -  Magdalena Fornal
       

      • Rozróżnienie uzależnienia od szkodliwego używania.
      • Różnice w postrzeganiu problemu.
      • Motywujące podejście do wsparcia dziecka.
        

      16.05– 16.50 Trening uważności w szkole -  Katarzyna Ziółek-Jura

      • Czym jest uważność?
      • Wpływ ma uważność na mózg.
      • Wykorzystanie technik uważności do pracy z grupą uczniów.
      • Praktyka uważności.

       

      17.00 – 17.45 Wysoko Wrażliwe Dzieci w systemie edukacji -  Izabela Zamirska-Rąpała

       

      • Wysoko wrażliwe dziecko - charakterystyka ogólna.
      • Cztery klucze do wychowania radosnego wysoko wrażliwego dziecka.
      • Postępowanie z ”wrażliwcem” na poszczególnych etapach rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego.
      • Wskazówki dla nauczycieli - szkoła przyjazna wysoko wrażliwemu dziecku.

       

       

      17.55 – 18.40 Depresja u dzieci i młodzieży - Tomasz Kuta

       

      • Charakterystyka depresji u dzieci i młodzieży.
      • Wsparcie w depresji.
      • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna dla uczniów z depresją.      18.50 – 19.35 Kreatywne wspomaganie rozwoju ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta

       

      • Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową, która odgrywa istotną rolę
       w komunikowaniu się oraz podczas czytania i pisania (w tym pisania ze słuchu).
      • Bazowe funkcje słuchowe i możliwości ich usprawniania poprzez zabawę.
        

       

      Adresatnauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy, psycholodzy, pedagodzy, terapeuci

       

      Koszt – 50 zł/osoba

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Magdalena Fornal

      psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień (SP/0795/2013), specjalista pracy z rodziną trener/ szkoleniowiec/wykładowca akademicki, streetworker, pedagog resocjalizacji z profilaktyką społeczną i pracy socjalnej/socjolog, studia podyplomowe m.in. mediacje i negocjacje społeczne; organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej.

      Katarzyna Ziółek-Jura

      psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, należy do Polskiego Towarzystwa Psychologii Poznawczej i Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Dialektyczno-Behawioralnej. Studia psychologiczne ukończyła na Uniwersytecie Śląskim, gdzie realizowała ścieżki specjalizacyjne z zakresu psychologii klinicznej człowieka dorosłego oraz psychologii pracy i organizacji. Ukończyła kursy m.in. z Racjonalnej Terapii Zachowania, Treningu Umiejętności Społecznych czy Prowadzenia Grup Wsparcia. Certyfikowana trenerka uważności.

      Izabela Zamirska-Rąpała

      pedagog, psychoterapeuta, mentor, tutor, wykładowca, coach. Prowadzi psychoterapię w oparciu o teorię psychodynamiczną. Pracuje pod superwizją. Aktualnie jest w trakcie uzyskania licencji psychoterapeuty akredytowanej przez PTP.
       

      Tomasz Kuta

      psycholog, pedagog, nauczyciel. Psychoterapeuta w procesie certyfikacji. Wykładowca akademicki, certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji, Certyfikowany Arteterapeuta, a także Trenerem Treningu Umiejętności Społecznych. Absolwent studiów z zakresu psychoterapii w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplomowany i certyfikowany arteterapeuta. Kieruje sekcją arteterapii w podejściu klinicznym SAP Kajros.

      dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta

      pedagog, surdopeadagog, instruktor choreoterapii, provider integracji bilateralnej. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE prowadzi terapię pedagogiczną i  surdopedagogiczną. W działaniach  terapeutycznych rozwija ekspresję dzieci, stymuluje percepcję słuchową, usprawnia komunikację poprzez włączenie języka migowego.  Absolwentka „Studium Terapii przez Sztukę” w Teatrze Ludowym w Krakowie. Terapii tańcem i ruchem uczyła się pod kierunkiem dr Marzeny Śniarowskiej–Tlatlik, Zuzanny Pędzich, Victorii Day Fox, Agnieszki Sokołowskiej, Katarzyny Dańskiej i Izabeli Guzek. Członek Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS.


       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Przed, w trakcie i po pandemii - tutoring szkolny w kontekście covid-19. Termin 26.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Przed, w trakcie i po pandemii - tutoring szkolny w kontekście covid-19. Termin 26.04.2021 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     • Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Przed, w trakcie i po pandemii - tutoring szkolny w kontekście covid-19.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Program:

      1. Tutoring przed pandemią - refleksja nt. modelowych rozwiązań i dobrych praktyk.

      2. Tutoring w czasie pandemii i lockdownów, refleksja nt. utrzymania kontaktu i relacji z uczniem w trybie edukacji zdalnej.

      3. Tutoring jako poduszka powietrzna dla uczniów wracających po lockdownie do szkoły - prognozy, intuicje, przewidywania.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 26.04.2021 r., godz. 17.00 – 19.40

      Prowadzenie: Członkowie Rady Programowej Instytutu Tutoringu Szkolnego.

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne.

      Forma realizacji: wykład interaktywny.

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach).

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne.

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/z2ygYxUPg13dqdMKA

      Liczba miejsc ograniczona.

       

    • Szkolenie online nt.: Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka obcego. Termin: 27.04.2021 r. godz. 14.00 – 16.15
     • Szkolenie online nt.: Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka obcego. Termin: 27.04.2021 r. godz. 14.00 – 16.15

     •  

      Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają na szkolenie online nt.:  Analiza i wykorzystanie próbnych egzaminów ósmoklasisty z języka obcego.


      Termin: 27.04.2021 r. godz. 14.00 – 16.15


      3 h (2h +1h ) praca własna 


      Plan szkolenia:
      1. Analiza arkusza egzaminacyjnego  próbnego  egzaminu ósmoklasisty.
      2. Zasady pracy z aplikacja Excel w celu analizy wyników (opracowanie RODN "WOM" w Katowicach).
      3. Zasady pracy z formatką do analizy wyników próbnych egzaminów ósmoklasisty 2021
      z języka obcego(opracowanie CKE).
      4. Program poprawy efektów kształcenia opracowany na podstawie analizy wyników egzaminu próbnego.
      5. Praca własna z wynikami.

      Prowadzenie: Ewa Chorąży i Cezary Lempa – RODN WOM w Katowicach

      Miejsce online: MS Teams. Link zostanie wysłany 26.04.2021

       

      Link do formularza zapisu:  https://forms.gle/XaVKRSMHivtqaJYa9

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 3 Strategie dla empatycznej klasy w sam raz na poniedziałek. Termin 17.05.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Empatyczne poniedziałki. Cz. 3 Strategie dla empatycznej klasy w sam raz na poniedziałek. Termin 17.05.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     •  

      Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Empatyczne poniedziałki.

      Cz. 3 Strategie dla empatycznej klasy w sam raz na poniedziałek.

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Empatyczne poniedziałki

      to cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach
      • rozwiązywanie konfliktów

      Ale to nie wystarczy, by mieć satysfakcjonujące relacje z młodymi ludźmi.
      Bez kontaktu z sobą, swoimi emocjami i potrzebami zawsze czegoś nam będzie brakować w relacji z innymi. Będziemy więc tworzyć przestrzeń do lepszego poznawania siebie jako mamy, taty, nauczyciela, wychowawcy, pedagoga. Będziemy przyglądać się swoim przekonaniom, potrzebom i szukać strategii dla swojego dobrostanu

      Prowadzenie: Monika Szczepanik - Certyfikowany trener NVC

      Część 3  - temat: Strategie dla empatycznej klasy w sam raz na poniedziałek.

      Empatyczna klasa czyli jaka klasa?

      Na spotkaniu poznasz 5 konkretnych strategii, które wspierają grupę.

       

      Termin: 17.05.2021 r., godz. 17.00 (maj)

       

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne każde szkolenie

       

      Adresat
       • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      • rodzice uczniów

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

      Link do zapisu:

      DLA RODZICÓW: https://forms.gle/puQZSMF45EDVydYY6

       

      DLA NAUCZYCIELI: https://forms.gle/MSAKRDGCgt2ghWk38

       

    • Cykl bezpłatnych szkoleń nt.: Jak edukować poprzez sztukę współczesną. Termin pierwszego spotkania: 24.05.2021 godz. 17.00
     • Cykl bezpłatnych szkoleń nt.: Jak edukować poprzez sztukę współczesną. Termin pierwszego spotkania: 24.05.2021 godz. 17.00

     • Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu
      serdecznie zapraszaja na cykl bezpłatnych szkoleń nt.:

      Jak edukować poprzez sztukę współczesną?

       

      Termin pierwszego spotkania: 24.05.2021 godz. 17.00 PONIEDZIAŁEK

      Miejsce: platforma online,  LiveWebinar

      Prowadzenie:  Aneta Zasucha

       

      Link do zapisu na pierwsze szkolenie online: https://forms.gle/yf5Mg3dNG3W4p65J6

      Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

       

      Podczas pierwszego spotkania online, które odbędzie się 24 maja o godz. 17.00 zostaną przybliżone pokrótce najważniejsze problemy z recepcją sztuki współczesnej i metody, które pomogą wypracować lepsze doświadczanie sztuki współczesnej i odkrywanie zasad rządzących twórczością bez względu na podział na dyscypliny - na porównywanie, dostrzeganie różnic a także odnajdowanie i uświadamiania sobie wspólnych elementów tych doświadczeń. I rozwijanie postawy otwartej na dialog i myślenie poza schematami - na świat współczesnej kreacji artystycznej.

       

      Drugie spotkanie będzie miało charakter warsztatowy i odbędzie się stacjonarnie
       (termin i szczegóły niebawem). Podczas spotkania zostaną przybliżone przykłady metod i narzędzi, które można wykorzystać w pracy w obrębie recepcji sztuki współczesnej i tworzenia na jej podstawie zajęć edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą.

      Można wziąć udział w obu spotkaniach lub tylko w jednym z nich. Udział BEZPŁATNY.

       

                  Cykl szkoleniowy o edukowaniu poprzez sztukę współczesną powstał w wyniku licznych rozmów z pedagogami, edukatorami, uczestnikami warsztatów o sztuce współczesnej i edukowaniu poprzez sztukę. Przekonana o tym jak ważna jest wymiana dobrych praktyk, wzajemne uczenie się od siebie nawzajem, inspirowanie do szukania nowych metod, narzędzi i rozwiązań, dzielę się swoimi praktykami z nadzieją, że mogą się one przydać w Państwa twórczej pracy i zainspirują do szukania innych jakości działań edukacyjno-artystycznych oraz doświadczania sztuki.

      Aneta Zasucha

      Aneta Zasucha – edukatorka sztuki, animatorka kultury, arteterapeutka. Absolwentka Wydziału Artystycznego na Uniwersytecie Śląskim (kierunek: Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych) oraz studiów podyplomowych z Arteterapii na Wydziale Etnologi i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim oraz Ajurwedy – holistycznej koncepcji zdrowia na GWSH Katowice. Pracuje w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach gdzie opracowuje autorskie działania edukacyjno-artystyczne łączące pracę warsztatową z wykorzystaniem różnych form ekspresji i  kanałów percepcji z działaniami edukacyjnymi otwierającymi na specyfikę odbioru sztuki współczesnej. Poszukuje i bada punkty styczne w obrębie przenikania się różnych dziedzin sztuki (teatr, taniec, muzyka, sztuka wizualna), pojawiające się w zjawiskach, których wspólnym fundamentem jest praca z wyobraźnią abstrakcyjną. Od 9 lat realizuje na Śląsku interdyscyplinarny projekt "DO SZTUKI GOTOWI START!”, który angażuje lokalną społeczność dzięki wyjściu ze sztuką poza mury galerii, wprost na ulice miasta. Prowadzi również warsztaty i szkolenia dla animatorów kultury i edukatorów sztuki oraz pedagogów. Od kilku lat realizuje również warsztaty twórcze i arteterapeutyczne stymulujące aktywność twórczą, wspomagające i rozwijające twórczy potencjał oraz projekty społeczne (również inkluzyjne, włączające grupy marginalizowane, m.in. seniorów i osoby niepełnosprawne). Inicjatorka, redaktorka i współautorka tekstów książek "Wymiennik. Edukacja artystyczna w obiegu otwartym", która zdobyła główną nagrodę w konkursie Śląska Rzecz 2018 oraz sześciu części publikacji „Sztuka (w) edukacji”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

       

      Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

       

    • Bezpłatne szkolenie online nt.: Suicydologia dla nauczycieli, czyli co może szkoła w sprawie przeciwdziałania samobójstwom? Termin 18.05.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.
     • Bezpłatne szkolenie online nt.: Suicydologia dla nauczycieli, czyli co może szkoła w sprawie przeciwdziałania samobójstwom? Termin 18.05.2021 godz. 17.00 Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

     •  

      Zapraszamy na bezpłatne szkolenie online nt.:

      Suicydologia dla nauczycieli, czyli co może szkoła

      w sprawie przeciwdziałania samobójstwom?

      Szkolenie online finansowane ze środków Gminy Sosnowiec.

      Główne treści szkolenia

      • Wprowadzenie do suicydologii
      • Profilaktyka samobójstw
      • Procedury postępowania w sprawach samobójstwa
      • Komunikacja z osobą zagrożoną samobójstwem
      • Studium przypadków

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 18.05.2021 r., godz. 17.00

      Prowadzenie: Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy CISM, terapeuta, pedagog, trener umiejętności społecznych

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Adresat:   nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych, wychowawcy (pierwszeństwo mają nauczyciele pracujący w sosnowieckich placówkach)

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: bezpłatne

       

      Link do zapisu: https://forms.gle/2bs88CsfzA5LEvuEA

       

    • Szkolenie online pt.: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.Termin 27.04.2021 godz.17.00
     • Szkolenie online pt.: Zbliża się koniec stażu – co robić?! Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.Termin 27.04.2021 godz.17.00

     • Zapraszamy na szkolenie:

      Zbliża się koniec stażu – co robić?!

      Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego.

      Program:

      • Akty prawne dotyczące awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
      • Analiza wymagań.
      • Dokumentacja.

      Prowadzący : ks. kan. dr Michał Borda – ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli.

       

      Adresaci: Zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek oświatowych.

       

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne (wykład) + konsultacje indywidualne.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 27.04.2021 r. godz. 17:00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na platformie LIVEWEBINAR na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      1. Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      2. Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).

      3. Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.

      4. Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl