• Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP z z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Termin: 12.01.2023 r. godz. 10.00 (grupa1) i 10.45 (grupa 2)
     • Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP z z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Termin: 12.01.2023 r. godz. 10.00 (grupa1) i 10.45 (grupa 2)

     • Zapraszamy na spotkanie online dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych nt.: Bezpieczne ferie

       

      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu w ramach prewencji społecznej oraz w trosce
      o bezpieczeństwo dzieci i ich opiekunów podczas okresu ferii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności aby uniknąć sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.

      Mając powyższe na uwadze w dniu 12.01.2023 o godz. 10:00  oraz o godz.  10:45 zostanie przeprowadzone spotkanie on-line za pośrednictwem platformy komunikacyjnej Livewebinar z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej. Tematem spotkania będzie omówienie zagrożeń w okresie zimy oraz bezpiecznych zachowań podczas zimowego wypoczynku.

      Adresaci: uczniowie klas 1-3 SP

      Miejsce: Platform Livewebinar (CDN w Sosnowcu)

      Termin: 12.01.2023 r. - czwartek

      Grupa 1 – godz. 10.00 – 10. 30
      Grupa 2 – godz. 10.45 – 11.15

      Prowadzący spotkanie:
      asp. Konrad Nalewajka
      Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu

      Ze względów organizacyjnych prosimy o logowanie się nauczycieli wraz
      z uczniami w przypisanej grupie i korzystanie z podanej liczby loginów na szkołę.  Prosimy wpisać w formularzu do logowania w okienku „Witaj, jak masz na imię”  nazwę szkoły i klasę wg wzoru: SP50_klasa1a

      Poniżej link do logowania

      Grupa 1

      Godzina spotkania 10:00-10:30

      Link do logowania:

      https://livewebinar.com/680-026-448/56fdca39d0c5c60cc5054733d0fa5bac

      (Uwaga: jeśli link się nie otwiera, prosimy przekleić go do przeglądarki, najlepiej Chrome, ewentualnie Firefox)

      Nazwa szkoły podstawowej

      Liczba loginów

      Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego - 5

      Szkoła Podstawowa nr 3 im. Elizy Orzeszkowej - 4

      Szkoła Podstawowa nr 4 im. Juliana Tuwima - 5

      Szkoła Podstawowa nr 6 im. Juliusza Słowackiego - 11

      Szkoła Podstawowa nr 8 im. Karola Wojtyły- 8

      Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Konopnickiej - 7

      Szkoła Podstawowa nr 10  im. Orła Białego - 4

      Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana III Sobieskiego - 4

      Szkoła Podstawowa nr 13- 3

      Szkoła Podstawowa nr 15 im. Stefana Żeromskiego- 6

      Szkoła Podstawowa nr 16 im. Jana Matejki- 4

      Sportowa Szkoła Podstawowa nr 17 w Sosnowcu- 5

      Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ignacego Krasickiego- 4

      Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej-Curie- 4

      Szkoła Podstawowa nr 20 im. Mikołaja Kopernika- 4

      Szkoła Podstawowa nr 21 im Władysława Jagiełły- 4

      Szkoła Podstawowa nr 22 im. Agaty Mróz - 4

      Szkoła Podstawowa nr 23 Szkoła Radości- 4

      Szkoła Podstawowa nr 25 im. Juliusza Słowackiego- 5

      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 44 im. Marii Grzegorzewskiej- 2

      Grupa 2

      Godzina spotkania 10:45-11:15

      Link do logowania:

      https://livewebinar.com/311-077-671/eeb4d004fe3eee314f27a07c63d8bdcf

      (Uwaga: jeśli link się nie otwiera, prosimy przekleić go do przeglądarki, najlepiej Chrome, ewentualnie Firefox)

      Nazwa szkoły podstawowej - Liczba loginów

      Szkoła Podstawowa nr 27 im. Stanisława Wyspiańskiego - 5

      Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego- 5

      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 30 im. Stefanii Sempołowskiej - 5

      Szkoła Podstawowa nr 32 im. Leona Kruczkowskiego- 6

      Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Specjalnymi im. Adama Mickiewicza - 5

      Szkoła Podstawowa nr 35 im. Armii Krajowej - 3

      Szkoła Podstawowa nr 36 im. Stanisława Staszica- 6

      Szkoła Podstawowa nr 37 im. Henryka Sienkiewicza- 3

      Szkoła Podstawowa nr 38 im. Tadeusza Kościuszki- 9

      Szkoła Podstawowa nr 39 im. Kornela Makuszyńskiego- 6

      Szkoła Podstawowa nr 40 w Sosnowcu- 7

      Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu- 7

      Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka- 13

      Szkoła Podstawowa nr 46 im. Jana Kiepury - 7

      Szkoła Podstawowa nr 47 im. Jana Brzechwy- 5

      Szkoła Podstawowa nr 48 Mistrzostwa Sportowego- 5

       

      Warunki techniczne udziału:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).

      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści).

      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy podczas spotkania.

      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      W razie trudności technicznych podczas spotkania prosimy o kontakt telefoniczny 32 292 72 50 (CDN w Sosnowcu)

       

      Grupa 1 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP. Termin.12.01.2023 r., godz. 10.00 - 10.30

      https://livewebinar.com/680-026-448/56fdca39d0c5c60cc5054733d0fa5bac

      (Uwaga: jeśli link się nie otwiera, prosimy przekleić go do przeglądarki, najlepiej Chrome, ewentualnie Firefox)

      Grupa 2 - Bezpieczne ferie - spotkanie online dla uczniów klas 1-3 SP. Termin.12.01.2023 r., godz. 10.45 - 11.15

      https://livewebinar.com/311-077-671/eeb4d004fe3eee314f27a07c63d8bdcf

      (Uwaga: jeśli link się nie otwiera, prosimy przekleić go do przeglądarki, najlepiej Chrome, ewentualnie Firefox)

    • Szkolenie ONLINE: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Termin 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.15
     • Szkolenie ONLINE: Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole. Termin 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.15

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole.

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Sabina Müller

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Założenia diagnostyczne autyzmu i zespołu Aspergera.
      •  Obszary trudności u uczniów ze spektrum autyzmu w szkole.
      • Zaburzenia współwystępujące.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.15                                                                                                                

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Empatyczna klasa. Strategie budujące bezpieczne relacje w klasie. Termin 08.11.2022 r. (wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Empatyczna klasa. Strategie budujące bezpieczne relacje w klasie. Termin 08.11.2022 r. (wtorek) godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Empatyczna klasa. Strategie budujące bezpieczne relacje w klasie.

       

      Prowadząca:  Monika Szczepanik

      Program:                                                                                                                                             

      • Empatia - jak ćwiczyć mięsień empatii.
      • Zasady budowania społeczności opartej na współpracy, współzależności i empatii.
      • Narzędzia do wspierania empatii w klasie. Kształtowanie postaw empatycznych w grupie rówieśniczej.

      Adresaci: nauczyciele uczący w klasach 4-8

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 08.11.2022 r. (wtorek) godz. 17.00

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Jak skutecznie wykorzystać technologie informacyjno- komunikacyjne w procesie edukacyjnym? Termin 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak skutecznie wykorzystać technologie informacyjno- komunikacyjne w procesie edukacyjnym? Termin 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak skutecznie wykorzystać technologie informacyjno- komunikacyjne w procesie edukacyjnym?

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele uczący

      w klasach 4-8

      Prowadzący szkolenie: Trener z wieloletnim doświadczeniem

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Nauczanie z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych i tablic interaktywnych jako uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania przez ułatwienie uczniom przyswajania wiedzy i umiejętności przekazywanej podczas zajęć.
      • Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowej chmury oraz nowoczesnych metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
      • Podnoszenie jakości kształcenia ogólnego poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów dzięki zastosowaniu internetowych platform edukacyjnych z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi.
      •  Dydaktyczne wykorzystanie tablic interaktywnych jako narzędzia zaangażowania ucznia             w proces zdobywania wiedzy dzięki obecności interaktywnych zadań, możliwości prezentowania materiałów multimedialnych i korzystania z zasobów cyfrowej chmury.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 15.11.2022 r.(wtorek) godz. 17.00                                                                                                                       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Niekonwencjonalne metody motywowania uczniów do nauki. Termin 16.11.2022 r.(środa) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Niekonwencjonalne metody motywowania uczniów do nauki. Termin 16.11.2022 r.(środa) godz. 17.00


     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Niekonwencjonalne metody motywowania uczniów do nauki.


      Adresaci: nauczyciele- wychowawcy szkół każdego poziomu edukacyjnego.

      Warsztaty odbywają się w podziale na poziomy edukacyjne ze względu

      na zróżnicowanie ćwiczeń w zależności od poziomu

      Prowadzący szkolenie: Michał Sieradzan-Przybyłowicz

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Jak nauczyć w ciągu 10 minut zupełnie nowych treści poprzez zastosowanie gier dydaktycznych na każdym poziomie nauczania?
      • Pomóż mi zrobić to samemu – nauczyciel jako trener i mentor.
      •  Motywowanie uczniów do poszukiwania i odkrywania.
      • Wzmacnianie u uczniów umiejętności uczenia się i chęci do nauki – zaprezentowanie przykładowych metod pracy dydaktycznej.
      • Wypracowanie scenariuszy i konspektów zajęć z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 16.11.2022 r.(środa) godz. 17.00                                                                                                                   

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 


    • Szkolenie ONLINE: Regulamin pracy. Termin 29.11.2022 godz. 9.00
     • Szkolenie ONLINE: Regulamin pracy. Termin 29.11.2022 godz. 9.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Regulamin pracy.

       

      Adresaci: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, organy prowadzące szkoły i placówki

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 2 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      I. Charakterystyka wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy


      II. Współpraca ze związkami zawodowymi

      1. Ustalenie ilości związków zawodowych działających w szkole
      2. Reprezentatywność organizacji związkowych
      3. Uzgadnianie treści regulaminów przy braku związków zawodowych
      4. Orzecznictwo sądowe

      III. Regulamin Pracy

      1. Pracodawcy zobowiązani do wprowadzenia regulaminu
      2. Sankcje za niewprowadzenie regulaminu,
      3. Funkcje regulaminu pracy
      4. Treść regulaminu.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 29.11.2022 r. (wtorek) godz. 9.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na STYCZEŃ 2023
     • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na STYCZEŃ 2023

      • Oferta szkoleń doskonalących proponowanych przez CDN w Sosnowcu na  STYCZEŃ 2023

      • Szanowni Państwo,

       udostępniamy OFERTĘ SZKOLEŃ PROPONOWANYCH PRZEZ CDN W SOSNOWCU

       na STYCZEŃ 2023

      • Oferta jest opracowana na podstawie zgłoszeń głównych przesłanych przez placówki.

      • Zgłoszenia opłacane przez szkołę/placówkę prosimy wysłać z oficjalnej skrzynki e-mailowej  placówki.

      • Przypominamy o możliwości rezygnacji z danego szkolenia poprzez wysłanie formularza rezygnacji do nas na maila na 5 dni roboczych przed szkoleniem.

       W przypadku braku rezygnacji, obciążamy daną szkołę/placówkę kwotą wg ilości zgłoszonych uczestników na dane szkolenie.

      • W razie pytań jesteśmy do dyspozycji:

       cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl  oraz cdn.dyrektor@cdnsosnowiec.edu.pl

    • Szkolenie stacjonarne: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Termin 17.11.2022 godz. 17.00
     • Szkolenie stacjonarne: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu. Termin 17.11.2022 godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

       

      Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
      w przedszkolu.


      SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Joanna Śliwińska-Kocięcka

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

       

      Główne treści szkolenia:

      • Procedury organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu.
      • Dysfunkcje występujące u dzieci w wieku przedszkolnym.
      • Metody pracy terapeutycznej.

       

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • Empatyczne czwartki - cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. ODWOŁANE SPOTKANIE 08.12.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.
     • Empatyczne czwartki - cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. ODWOŁANE SPOTKANIE 08.12.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

     • SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023


      Empatyczne czwartki

       

      Empatyczne czwartki cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • przełamywanie przekonań
      • dbanie o własny dobrostan
      • praktykowanie wdzięczność i uważności

       

      Adresat:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice = mieszkańcy Sosnowca

       

      Liczba miejsc jest ograniczona/ 20 osób

       

      LINK do zapisów dla nauczycieli i dla rodziców: https://forms.gle/CbYrxsmhPTDQAPGw9

       

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu)

       

      Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne każde spotkanie

       

      Forma realizacji: wykład z elementami warsztatu

      Prowadząca: Monika Szczepanik – Certyfikowany trener NVC w Porozumieniu bez Przemocy zakochana od pierwszego wejrzenia, ze wzajemnością. Pomaga ludziom być w kontakcie z sobą i innymi. Towarzyszy im
      w drodze. Pracuje z parami, rodzinami, nauczycielami, liderami organizacji biznesowych, administracyjnych
      i społecznych. W swojej pracy korzysta z narzędzi, które sama wypróbowała i o których sensie jest głęboko przekonana. Czerpie inspirację z wielu źródeł. Korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyki uważności, focusingu i pracy Brene Brown.

       

      1. W świecie uczuć i potrzeb. Relacje oparte na Porozumieniu bez Przemocy.
      Termin: 6 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

      Za każdym zachowaniem kryją się jakieś potrzeby. A o potrzebach mówią nam uczucia. Dobrze jest więc połączyć te trzy elementy, by budowaćw ludźmi relacje oparte na empatii, szacunku i bezpieczeństwie. W trakcie spotkania odkryjemy jakie potrzeby kryją się za trudnymi zachowa-niami dzieci i sprawdzimy jakie strategie najlepiej odpowiadają ukrytym potrzebom.

       

      2. Wyzwania dnia codziennego. Empatia dla siebie


      Termin: 20 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Czym jest empatia i czym różni się o sympatii? Jak wspierać empatięi budować postawę self care, self compassion. Dbanie o siebie to skuteczna droga do dbania o innych dlatego na Na spotkaniu sprawdzisz, którez proponowanych strategii wspierają Twój wewnętrzny dobrostan.

       

      3. Strategie budujące empatyczną wspólnotę (rodziny, klasy, drużyny)

      Termin: 17 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Empatyczna rodzina? Empatyczna klasa? Empatyczna czyli jaka…?Na spotkaniu przejdziemy przez kilka strategi, które pozwalają budować bezpieczne, uwzględniające relacje. Zatrzymamy się na chwilę nad granicami i rodzajami przywództwa, które wspierają empatię.

       

      4. Co stoi za „NIE"

      Termin: 24 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15
       

      „Nie” w naszej kulturze zwykle kończy rozmowę. A jeśli „nie” to zaproszenie do rozmowy? O nie-zrealizowanych potrzebach i niewygodnych uczuciach. Na spotkaniu sprawdzimy czego potrzebu-jemy, by za”nie” usłyszeć „tak”.

       

      5. Oswoić złość - ODWOŁANE SPOTKANIE

      Termin: 8 grudnia 2022 r., godz. 17.00 -19.15

      Złości nie jest mile widziana. Boimy się jej więc uciekamy lub uznajemy, że trzeba jej stawić czoła więc z nią walczymy. A tymczasem złość to emocja, którą można zarządzać. Znając mechanizm jej powstania, jej etapy i ukryte za nią potrzeby łatwiej wyrażać złość w sposób konstruktywny. I o tym właśnie będzie to  spotkanie.

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
      i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
      Kampania „Nikt nie jest doskonały”

       

    • Empatyczne poniedziałki - bezpłatny cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. Kolejne spotkanie 12.12.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.
     • Empatyczne poniedziałki - bezpłatny cykl spotkań dla rodziców i nauczycieli. Kolejne spotkanie 12.12.2022 godz. 17.00 Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

     • SZKOLENIE ZGODNE Z KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEiN 2022/2023

       

      Empatyczne poniedziałki

       

      Empatyczne poniedziałki to już trzeci cykl spotkań dla rodziców
      i nauczycieli poświęcony takim zagadnieniom jak:

      • budowanie empatycznych relacji z dzieckiem i młodym człowiekiem
      • wspieranie motywacji dzieci i młodzieży
      • towarzyszenie im w wyzwaniach i trudnościach
      • rozwiązywanie konfliktów między dziećmi, rodzeństwem
      • rodzinne potrzeby i strategie ich zaspokajania
      • przełamywanie przekonań
      • dbanie dorosłego o własny dobrostan

      Adresat:

      • nauczyciele różnych specjalności na wszystkich etapach edukacyjnych pracujący w sosnowieckich szkołach/przedszkolach/placówkach oświatowych
      • rodzice = mieszkańcy Sosnowca

      Liczba miejsc jest ograniczona/ 20 osób

      LINK do zapisów dla nauczycieli i dla rodziców: https://forms.gle/SzJokgadaD1V3S7K6

       

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,
      ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu)

       

      Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne każde spotkanie

      Forma realizacji: wykład z elementami warsztatu

      Prowadząca: Monika Szczepanik – Certyfikowany trener NVC w Porozumieniu bez Przemocy zakochana od pierwszego wejrzenia, ze wzajemnością. Pomaga ludziom być w kontakcie z sobą i innymi. Towarzyszy im w drodze. Pracuje z parami, rodzinami, nauczycielami, liderami organizacji biznesowych, administracyjnych i społecznych. W swojej pracy korzysta z narzędzi, które sama wypróbowała i o których sensie jest głęboko przekonana. Czerpie inspirację z wielu źródeł. Korzysta z podejścia Jespera Juula (Family Lab), IFS (Internal Family Systems-Systemu Wewnętrznej Rodziny), praktyki uważności, focusingu i pracy Brene Brown.

       

      1. W świecie uczuć i potrzeb. Relacje oparte na Porozumieniu bez Przemocy.
      Termin: 10 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Za każdym zachowaniem kryją się jakieś potrzeby. A o potrzebach mówią nam uczucia. Dobrze jest więc połączyć te trzy elementy, by budować
      w ludźmi relacje oparte na empatii, szacunku i bezpieczeństwie. W trakcie spotkania odkryjemy jakie potrzeby kryją się za trudnymi zachowaniami dzieci i sprawdzimy jakie strategie najlepiej odpowiadają ukrytym potrzebom.

       

      2. Wyzwania dnia codziennego. Empatia dla siebie
      Termin: 24 października 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Czym jest empatia i czym różni się o sympatii? Jak wspierać empatię
      i budować postawę self care, self compassion. Dbanie o siebie to skuteczna droga do dbania o innych dlatego na Na spotkaniu sprawdzisz, które
      z proponowanych strategii wspierają Twój wewnętrzny dobrostan.

       

      3. Strategie budujące empatyczną wspólnotę (rodziny, klasy, drużyny)

      Termin: 28 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      Empatyczna rodzina? Empatyczna klasa? Empatyczna czyli jaka…?
      Na spotkaniu przejdziemy przez kilka strategii, które pozwalają budować bezpieczne, uwzględniające relacje. Zatrzymamy się na chwilę nad granicami i rodzajami przywództwa, które wspierają empatię.

       

      4. Co stoi za „NIE"

      Termin: 21 listopada 2022 r., godz. 17.00 -19.15

       

      „Nie” w naszej kulturze zwykle kończy rozmowę. A jeśli „nie” to zaproszenie do rozmowy? O nie-zrealizowanych potrzebach i niewygodnych uczuciach. Na spotkaniu sprawdzimy czego potrzebu-jemy, by za”nie” usłyszeć „tak”.

       

      5. Oswoić złość

      Termin: 12 grudnia 2022 r., godz. 17.00 -19.15

      Złości nie jest mile widziana. Boimy się jej więc uciekamy lub uznajemy, że trzeba jej stawić czoła więc z nią walczymy. A tymczasem złość to emocja, którą można zarządzać. Znając mechanizm jej powstania, jej etapy i ukryte za nią potrzeby łatwiej wyrażać złość w sposób konstruktywny. I o tym właśnie będzie to  spotkanie.

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.Kampania „Nikt nie jest doskonały”

       

    • Szkolenie stacjonarne: Moje pierwsze kody. Termin 22.11.2022 r. (wtorek) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Moje pierwsze kody. Termin 22.11.2022 r. (wtorek) godz. 16.30

     •  

      Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Moje pierwsze kody

      Prowadząca:  Beata Ślęczka

      Program:                                                                                                                                             

      • Korzyści dla uczniów i nauczycieli.
      • Praktyczne propozycje wykorzystania pomocy.
      • Moje pierwsze kody.
      • Sudoku na macie do kodowania i nie tylko.
      •  Przesuwanka – kodowanka

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 22.11.2022 r. (wtorek) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej . Termin 12.12.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30
     • Szkolenie stacjonarne: Trening umiejętności społecznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej . Termin 12.12.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Trening umiejętności społecznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

       

      Prowadząca:  Tomasz Kuta

      Program:                                                                                                                                             

      • Narzędzia diagnozy kompetencji społecznych.
      • Trening kompetencji komunikacyjnych.
      • Trening radzenia sobie z emocjami.
      •  Metody pracy z grupą.
      • Narzędzia arteterapeutyczne w treningu.
      • Sposoby modelowania umiejętności społecznych.

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, psycholodzy

      Czas trwania szkolenia: 4 godziny dydaktyczne

      Data i godzina realizacji szkolenia: 12.12.2022 r. (poniedziałek) godz. 16.30

      Miejsce – adres realizacji szkolenia:                                                                                           

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku szkoły)

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 80 zł

       

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego
     • Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Przyjaciele Zippiego

     • Szkolenie przygotowujące do realizacji rekomendowanego programu Przyjaciele Zippiego

      Szkolenie dla realizatorów w wymiarze 12 godz. dydaktycznych.

      W programie Przyjaciele Zippiego nauczyciel prowadzi z dziećmi 24 spotkania w trakcie jednego roku szkolnego na podstawie szkolenia i bardzo starannie opracowanych materiałów metodycznych.

      W pakiecie dla nauczyciela znajdują się szczegółowe scenariusze każdego spotkania, ilustracje, arkusze ćwiczeń, informator dla rodziców oraz zestaw ćwiczeń do wykonania w domu, plakaty i wskazówki dla nauczyciela. Pakiet materiałów dla nauczyciela może być wykorzystywany przez wiele lat z kolejnymi grupami dzieci.

      „Przyjaciele Zippiego” to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

      Program składa się z sześciu części:

      • Uczucia
      • Komunikacja
      • Nawiązywanie i zrywanie więzi
      • Rozwiązywanie konfliktów
      • Przeżywanie zmiany i straty
      • Dajemy sobie radę

      Program uczy dzieci:

      • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać
      • Jak mówić to, co chce się powiedzieć
      • Jak słuchać uważnie
      • Jak prosić o pomoc
      • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie
      • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem
      • Jak mówić przepraszam
      • Jak rozwiązywać konflikty
      • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią
      • Jak adaptować się do nowych sytuacji
      • Jak pomagać innym

      Źródło: https://www.pozytywnaedukacja.pl/programy/przyjaciele-zippiego/o-programie

      Przegramy rekomendowane – Przyjaciele Zippiego - https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/przyjaciele-zippiego,3

       

      Miejsce realizacji: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu

      Termin:

      Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe materiały/scenariusze w ramach szkolenia

      Adresaci:

      • nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący w klasie 1
      • nauczyciele edukacji przedszkolnej pracujący w grupie 5 i 6-latków

       

      Czas trwania szkolenia dla realizatorów:  12 godzin

      • 2 dni  w tygodniu (popołudniu) dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich przedszkolach

      Forma warsztatowa

      Koszt:

      • dla nauczycieli pracujących w sosnowieckich szkołach (dofinasowanie ze środków Gminy) – 60 zł
        
      • dla nauczycieli spoza Sosnowca oraz z Sosnowca (bez dofinansowania) - 600 zł

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.Kampania „Nikt nie jest doskonały”

       

       

       

    • Bezpłatne szkolenie stacjonarne: Bezpieczeństwo dziecka. Stosowanie procedury Niebieskiej Karty. Termin: 02.12.2022 r.
     • Bezpłatne szkolenie stacjonarne: Bezpieczeństwo dziecka. Stosowanie procedury Niebieskiej Karty. Termin: 02.12.2022 r.

     • Serdecznie zapraszamy na szkolenie stacjonarne nt.:
      Bezpieczeństwo dziecka. Stosowanie procedury Niebieskiej Karty

       

      Szkolenie finansowane ze środków Gminy Sosnowiec w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Kampania „Nikt nie jest doskonały”

      Adresaci:

      • nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący w sosnowieckich przedszkolach/szkołach/placówkach oświatowych
      • kuratorzy sądowi Sądu Rejonowego w Sosnowcu,
      • dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu;
      • pracownicy socjalni  MOPS w Sosnowcu.

      Program:

      1. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
      2. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie z użyciem przemocy.
      3. Wszczynanie procedury Niebieska Karta; wypełnianie formularza - Niebieska Karta-A.
      4. Procedura Niebieska Karta.
      5. Praca grupy roboczej.
      6. Zakończenie procedury Niebieska Karta.

       

      Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

      Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu - wejście przez szatnię szkoły)

      Terminy:

       

      02.12.2022 (piątek)

      • gr. III godz. 8.30 - 12.00

      Liczba uczestników jest ograniczona. Rejestracja nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają oddzielne potwierdzenie udziału.

       

      Link do zapisów: https://forms.gle/WBRSqVZFJiyw3f7c6

       

       

       

    • Szkolenie ONLINE: Pedagog specjalny. Termin 05.10.2022 r.(środa) godz. 17:00
     • Szkolenie ONLINE: Pedagog specjalny. Termin 05.10.2022 r.(środa) godz. 17:00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

       

      Pedagog specjalny.

       

      Adresaci: zainteresowani nauczyciele pedagodzy, dyrektorzy, wychowawcy pracujący w przedszkolach, poradniach,  szkołach ogólnodostępnych oraz szkołach specjalnych będący na ścieżce awansu zawodowego.

      Prowadzący szkolenie: Zyta Czechowska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Obowiązki pedagoga specjalnego.
      • Liczba specjalistów.
      • Kwalifikacje pedagoga specjalnego.
      • Dokumentacja i materiały pedagoga specjalnego.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 05.10.2022 r.(poniedziałek) godz. 17:00                                                                                                                    

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 70 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Szkolenie ONLINE: Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole? Termin 14.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 17.00
     • Szkolenie ONLINE: Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole? Termin 14.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 17.00

     •  

      Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole?

       

      Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

      Prowadzący szkolenie: Joanna Piećko-Szopińska

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Czym jest innowacja, jakie ma cechy, po co ją realizujemy.
      • Stereotyp i zmiana a innowacja w edukacji.
      • Regulacje prawne dotyczące innowacji, wskazania do realizacji innowacji w treści podstawy programowej.
      • Jak zaplanować i dokumentować realizację innowacji, obszary innowacji w szkole /przedszkolu i ich diagnoza.
      •  Innowacje a kompetencje kluczowe i potrzeby rynku pracy.
      •  Innowacja a metoda projektu.
      • Przykładowy model innowacji.
      • Pomysły na innowacje w naszej szkole/w naszym przedszkolu wypracowane strategią Walta Disneya w odpowiedzi na realne potrzeby.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 14.11.2022 r.(poniedziałek) godz. 17.00                                                                                                            

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące projektu ABC Empatii – Edukacja Włączająca. Termin: 04.01.2023 r., godz. 10:30
     • Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące projektu ABC Empatii – Edukacja Włączająca. Termin: 04.01.2023 r., godz. 10:30

     •  

      Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące projektu
      ABC Empatii – Edukacja Włączająca

       

      Adresaci spotkania: pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, zainteresowani dyrektorzy

      Termin: 04.01.2023 r., godz. 10:30  (ŚRODA)

      Miejsce: CDN w Sosnowcu, ul. Białostocka 17 (wejście przez szatnię Szkoły Podstawowej nr 47)

      Program spotkania:

      10.30

      Przywitanie

      10.40 – 11.40

      ABC Empatii – Edukacja włączająca. Przedstawienie projektu –
      p. Magdalena Michalska. Czepczyński Family Foundation

      11.40 – 11.55

      Przerwa

      11.55 – 12.40

      Jak realizować projekt – dobra praktyka. Przedstawienie przykładowego scenariusza – p. Marta Lipińska - pedagog w Szkole Podstawowej  nr 33
      z Oddziałami Specjalnymi im. A Mickiewicza  w Sosnowcu

      12.40

      Pytania

       

      W wydarzeniu będzie brała udział pani Senator RP Joanna Sekuła

      Spotkanie jest bezpłatne

      Formularz zapisu: https://forms.gle/5J7PZkd6MTwzfmoT9

       

      ABC-Empatii - edukacja włączająca - Projekt

      Założenia projektu:

      pokazanie świata, w którym wszystkie dzieci zasługują na takie samo traktowanie, bez względu na ich stan zdrowia,

      wytłumaczenie językiem dziecka na czym polegają różne niepełnosprawności i schorzenia oraz objaśnienie związanych z nimi różnic w codziennym funkcjonowaniu,

      uwrażliwienie dzieci na inny niż ich własny stan zdrowia,

      kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i ich rodziców,

      wsparcie metodyczne nauczycieli, wychowawców, opiekunów i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne,

      wsparcie rodziców i opiekunów, wyposażenie ich w narzędzie do rozmowy z dziećmi,

      nawiązanie długofalowej współpracy z organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami działających w obszarze niepełnosprawności.

       

      Książka „ABC empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami”  jest kontynuacją przygód Zosi i Maksa znanych już dzieciom z „ABC ekonomii…”. 

       

      ABC-Empatii idealnie wpisuje się w politykę oświatową Ministerstwa Edukacji Narodowej na aktualny rok szkolny (2022/2023), która kładzie nacisk na działania wychowawcze szkoły (wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych). 

      Bohaterowie, o rok starsi, jako pierwszoklasiści doświadczają niecodziennych sytuacji, z których wynoszą ważne życiowe lekcje. Poznają kolegów i koleżanki, mierzących się z niepełnosprawnościami i schorzeniami. Nowe relacje i doświadczenia uczą naszych młodych bohaterów empatii i tolerancji.


      Program kierowany do dzieci w wieku 5-11 lat

       

    • Szkolenie ONLINE: Nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Termin 04.10.2022 r. (wtorek) godz. 13.00
     • Szkolenie ONLINE: Nowe zasady oceny pracy nauczycieli. Termin 04.10.2022 r. (wtorek) godz. 13.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Nowe zasady oceny pracy nauczycieli

       

      Adresaci: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, organy prowadzące szkoły i placówki

      Prowadzący szkolenie: dr Dariusz Dwojewski

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      1. Oceny związane z awansem zawodowym nauczycieli
       1. Oceny cząstkowe przy zmianie miejsca pracy
       2. Oceny w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela
       3. Ocena nauczyciela mianowanego
      2. Zwykły tryb dokonywania oceny pracy
       1. Organy uprawnione do inicjowania procedury oceny pracy
       2. Termin dokonania oceny i skutki jego przekroczenia
       3. Organy wystawiające opinię o pracy nauczyciela
      3. Kryteria oceny pracy nauczycieli
       1. Kryteria obowiązkowe i dodatkowe - analiza
       2. Ustalanie oceny – wymagania punktowe
       3. Procedura oceny pracy – projekt oceny i zapoznanie z nim nauczyciela
       4. Karta oceny pracy
      4. Odwołanie od oceny pracy
       1. Termin i procedura wniesienia odwołania
       2. Obowiązki dyrektora związane z przekazaniem odwołania
       3. Rozpatrzenie odwołania przez zespół oceniający
       4. Możliwe rozstrzygnięcia
      5. Ocena pracy dyrektora
       1. Organy oceniające i zasady współpracy między nimi
       2. Kryteria oceny pracy dyrektora – prowadzącego zajęcia i zwolnionego z obowiązku prowadzenia zajęć
       3. Punktacja
      6. Wniosek o ponowne ustalenie oceny dyrektora
       1. Skład zespołu oceniającego
       2. Procedura i terminy
       3. Rozstrzygnięcia.

       

      Data i godzina realizacji szkolenia: 04.10.2022 r. (wtorek) godz. 13.00

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu. 
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      • Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać  na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl

       

    • szkolenie ONLINE: Matematyka w działaniu – gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne. Termin 07.12.2022 r. (środa) godz. 17.00
     • szkolenie ONLINE: Matematyka w działaniu – gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne. Termin 07.12.2022 r. (środa) godz. 17.00

     • Zapraszamy na szkolenie ONLINE:

      Matematyka w działaniu – gry i zabawy rozwijające myślenie matematyczne

       

      Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

      Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol

      Czas trwania szkolenia: 3 godziny dydaktyczne

      Główne treści szkolenia

      • Cele edukacji matematycznej, czyli podstawa programowa.
      • Dlaczego matematyka jest coraz mniej zrozumiała dla uczniów?
      • Pozwólmy dzieciom działać - dziecięce strategie rozwiązywania zadań, przykłady zadań, gier i zabaw matematycznych.
      • Od bezmyślnego liczenia do rozwoju myślenia abstrakcyjnego - rozwój myślenia matematycznego.

      Data i godzina realizacji szkolenia: 07.12.2022 r. (środa) godz. 17.00                                                                                                                  

      Miejsce – szkolenie ONLINE, na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link do platformy (prosimy o sprawdzenie SPAM-u).

       Warunki techniczne udziału w szkoleniu:

      • Dostęp do internetu (bardzo słabe łącze może spowodować zacinanie się obrazu podczas wydarzenia).
      • Zaleca się korzystanie z komputera (ze względu na komfort odbioru prezentowanych treści), choć możliwe jest również skorzystanie z urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów).
      •  Niezbędne jest włączenie dźwięku w urządzeniu, z którego korzystamy lub użycie słuchawek podłączonych do sprzętu odtwarzającego webinar.
      • Zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarek.

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 60 zł

      Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres e-mail: cdn.sekretariat@cdnsosnowiec.edu.pl 

       

    • OTWARCIE SEZONU TEATRALNEGO DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK w ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru. Moduł I
     • OTWARCIE SEZONU TEATRALNEGO DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK w ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru. Moduł I

     • OTWARCIE SEZONU TEATRALNEGO DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

      w ramach Laboratorium Pedagogiki Teatru. Moduł I

      Wszystkie osoby związane z oświatą zapraszamy na inaugurację kolejnego sezonu współpracy Teatru Zagłębia i szkół.

      Wszystkie osoby związane z oświatą zapraszamy na inaugurację kolejnego sezonu współpracy Teatru Zagłębia i szkół. W tym roku nasz zespół poświęca szczególną uwagę gronu pedagogicznemu oraz uczniom i uczennicom, podejmując inicjatywy rozwijające zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzież. Przy okazji wydarzenia przedstawimy całoroczną ofertę edukacyjną Teatru Zagłębia oraz zaprosimy do udziału w kolejnych inicjatywach związanych z Laboratorium Pedagogiki Teatru, czyli kursem doskonalącym nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury.

      Do zobaczenia w teatrze 24 września 2022!

      Program wydarzenia:

      11:30-14:30 – „ABC pedagogiki teatru – warsztat do spektaklu”

      Warsztaty towarzyszące spektaklowi to jedna z najbardziej charakterystycznych propozycji pedagogiki teatru. Przed spektaklem często służą pobudzeniu uważności, po spektaklu – pomagają zmierzyć się ze swoimi myślami i pogłębić interpretację. Podczas spotkania w Teatrze Zagłębia odbędzie się warsztat przed spektaklem „Edyp”. Zajęcia staną się platformą prezentacji narzędzi służących przygotowaniu tego typu działań w szkole.

      Prowadzenie: Justyna Czarnota

       

      15:00-16:30 – „Nie mam siły”, czyli rozmowa o wypaleniu i jak mu zaradzić

      W sektorach oświaty i kultury, wrzesień to czas powrotu do szkół i rozpoczynania wielu nowych projektów. Wchodzimy – jako nauczyciele, artyści, instruktorzy teatralni – w czas wymagający aktywowania wielu zasobów energetycznych, poznawczych i emocjonalnych. Tę okoliczność potraktujemy jako punkt wyjścia do refleksji nad kondycją pracowników oświaty i kadr kultury, wśród których wypalenie zawodowe to coraz powszechniejszy problem. Podczas dyskusji zastanowimy się, w jaki sposób można korzystać z narzędzi pedagogiki teatru, by odświeżać kreatywność liderów i liderek grup. Porozmawiamy również o tym, jak w swoją codzienną praktykę zawodową wdrażać profilaktykę przeciw wypaleniu zawodowemu.

      Dyskusja z udziałem osób pracujących, współpracujących lub bezpośrednio wywodzących się ze środowiska kultury i oświaty.

      Goście panelu: Justyna Czarnota, Tomasz Wojtasik

      Prowadzenie: Agata Kędzia

       

      16:30-17:00 – prezentacja oferty Teatru Zagłębia dla szkół

      17:00-18:00 – przerwa kawowa, przekąski

      18:00 – spektakl „Król Edyp” w reż. Radosława Rychcika

       

      INFORMACJE ORGANIZACYJNE

      Koszt udziału w całym wydarzeniu: 50 zł (uczestnictwo w warsztatach upoważnia do darmowego udziału w spektaklu).

      Wstęp na dyskusję „Nie mam siły” jest wolny dla wszystkich zainteresowanych, ale wymaga wypełnienia formularza.

      Na spektakl można wybrać się także niezależnie od poprzedzających go wydarzeń, koszt biletu dla nauczycieli i nauczycielek to 30 zł.

      Zapisy odbywają się poprzez formularz: https://forms.gle/xWWcYxUmBJUKvrLw8

      Formularz zostanie aktywowany 1 września. Liczba miejsc ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po otrzymaniu zgłoszeń, ze wszystkimi osobami skontaktujemy się mailowo, podając szczegóły dotyczące wpłat.

       

      Informacji udziela koordynatorka: Agata Kędzia, edukacja@teatrzaglebia.pl, 883500915

       

      Justyna Czarnota – pedagożka teatru, trenerka i menagerka kultury. Od 6 lat kieruje Działem Pedagogiki Teatru w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego. Znawczyni współczesnego teatru dla dzieci, młodzieży i rodzin, interesują ją szczególnie przedstawienia eksperymentujące z pozycją widza. Jako pedagożka teatru regularnie prowadzi warsztaty i projektuje materiały edukacyjne do spektakli.

       Tomasz Wojtasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, członek Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego projekt Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, edukacji zdrowotnej, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (Weź kurs na wielokulturowość II), trener edukacji Hero Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

       

      Wydarzenia zaplanowane na 24 września są elementem modułu I Laboratorium Pedagogiki Teatru. O module II więcej przeczytasz tutaj: www.teatrzaglebia.pl/laboratorium-pedagogiki-teatru/

       

      Organizatorami kursu są Teatr Zagłębia i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu, które przygotuje certyfikaty za udział w warsztacie.

      Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

       

    • Szkolenie stacjonarne: Odpowiedzialność kierowników jednostek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Termin 28 września 2022 r. godz. 8.30-13.00 Miejsce szkolenia: Aula Centrum Usług Wspólnych, ul. S. Staszica 62, Sosnowiec
     • Szkolenie stacjonarne: Odpowiedzialność kierowników jednostek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Termin 28 września 2022 r. godz. 8.30-13.00 Miejsce szkolenia: Aula Centrum Usług Wspólnych, ul. S. Staszica 62, Sosnowiec

     • Zapraszamy na szkolenie stacjonarne:

      Odpowiedzialność kierowników jednostek za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
       

      Adresaci: dyrektorzy, wicedyrektorzy

      Prowadzący szkolenie: dr Andrzej Gorczynski

      Czas trwania szkolenia:  5 godzin dydaktycznych

       

      Główne treści szkolenia:

      1. Zarządzanie finansami publicznymi w oświacie:
       1. plan finansowy jednostki budżetowej (budżetowych jednostek oświatowych),
       2. odpowiedzialność kierownika jednostki oraz innych osób gospodarującymi publicznymi środkami finansowymi.
       3. wydzielony rachunek dochodów, plan dochodów a plan wydatków, procedura WRD.
      2. Ustawa o finansach publicznych:
       1. ustawa o finansach publicznych a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – wybrane zagadnienia.
      3.  Kontrola zarządcza - sygnalnie - czym jest i jak jest wdrażana? 
      4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych:
       1. charakterystyka czynów
       2. umyślność, nieumyślność zachowania, zasady odpowiedzialności kierownika jednostki zaliczanej do sektora  finansów publicznych,
       3. przedawnienie oraz zatarcie ukarania za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
       4.  kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  i dyrektywy ich  wymiaru
      • przebieg postępowania  (procedura),
      • rejestr prawomocnych orzeczeń o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (zakres informacji,  konsekwencje wpisu, tryb zasięgania informacji z rejestru),
      • orzecznictwo Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach  o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych  (wybrane przypadki).
      1. Praktyczne wskazówki dla kierownika jednostki sektora finansów publicznych (dyrektora).
      2. Odpowiedzi na pytania

       

      Miejsce szkolenia: Aula Centrum Usług Wspólnych, ul. S. Staszica 62, Sosnowiec

      Data i godzina realizacji szkolenia: 28 września 2022 r. godz. 8.30-13.00

       

      Koszt szkolenia: 1 osoba – 150 zł


      Zgłoszenia poprzez link: https://forms.gle/j1EKMXtiQW5Nfn5v7

       

    • I Regionalny Konkurs Plastyczno-Literacko-Fotograficzny „Z książką mi zawsze po drodze”.
     • I Regionalny Konkurs Plastyczno-Literacko-Fotograficzny „Z książką mi zawsze po drodze”.

     • II Regionalny Konkurs

      Plastyczno-Literacko-Fotograficzny

      „Z książką mi zawsze po drodze”
       

       

      Organizator:

      Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej

       

      Partnerzy i Patroni:

      Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Dąbrowie Górnicze,

      Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu,

      Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej, Filia nr 5,

      Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach,

      Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Sosnowcu,

      Kino Helios w Dąbrowie Górniczej.


      Cele:
      - Promocja czytelnictwa oraz rozwijanie kultury czytelniczej i wrażliwości dzieci i młodzieży;

      - Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych;

      - Rozwijanie zainteresowań, umiejętności plastycznych i kreatywności;

       

      Adresaci konkursu:

      Uczniowie z zagłębiowskich szkół podstawowych.

      Konkurs jest jednoetapowy.

       

      Zadania konkursowe:

      *dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej: przygotowanie pracy plastycznej - Plakat wykonany dowolną techniką w wymiarze A3 promujący czytanie (hasło roku 2022 – musi być elementem pracy: GDYBYM BYŁA/BYŁ KSIĄŻKĄ).

      *dla uczniów IV-VI szkoły podstawowej: wykonanie zdjęcia techniką dowolną, zdjęcie powinna pokazywać, że czytanie w domu, miejscach publicznych (tj. szkoła, ulica, park, sklep, itp.) to przyjemność i atrakcyjna forma rozrywki wypełniająca wolny czas.

       

      *dla uczniów VII-VIII klas szkoły podstawowej: przygotowanie pracy plastycznej w formie pocztówki zawierającej życzenia do czytelnika od książki/bohatera/autora wykonanej dowolną  techniką w wymiarze A4.

       

      Każdy uczestnik konkursu (w każdej kategorii wiekowej)  może przedstawić maksymalnie
      1 pracę (plakat, pocztówkę, zdjęcie), która nie brała udziału w innych konkursach. Z jednej placówki może wziąć udział 3 uczniów z każdej kategorii wiekowej.

      Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres sp29kp@interia.pl z dopiskiem
      Z KSIĄŻKĄ MI ZAWSZE PO DRODZE. Plakaty oraz pocztówki powinny zostać dostarczone osobiście bądź przesłane pocztą tradycyjną. 

      Każda praca musi być zaopatrzona w następujące dane: imię, nazwisko, klasa, szkoła, kategoria wiekowa, ewentualnie tytuł pracy. Oświadczenie doklejone  do każdej pracy.

      Najlepsze prace zostaną nagrodzone a ich zdjęcia umieszczone na stronie internetowej szkoły
      z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora. Komisja konkursowa powołana przez organizatora, dokona oceny prac, biorąc pod uwagę : pomysłowość, ogólne wrażenie artystyczne, zgodność z tematem oraz wymaganiami dla danej kategorii

      Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw autorskich do prezentowanej pracy oraz uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii (dotyczy klas IV-VI) oraz zgody na umieszczenie danych na stronach internetowych, fb organizatorów, partnerów i patronów konkursu.

      Prace należy dostarczyć/przesłać do MBP Filia nr 5 ul. Al. J. Piłsudskiego 32 w godzinach jej pracy do 21.10.2022 r, wraz z wypełnionymi dołączonymi do Regulaminu Załącznikami.

      Wszystkie zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora.

      Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora głównego, czyli Szkoły Podstawowej nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej  04.11.2022  r., a dyplomy i nagrody otrzymają wyłącznie laureaci pocztą na adres szkoły. Prezentacja nagrodzonych prace w formie wystawy odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filii nr 5 w Dąbrowie Górniczej.

      Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

       

      Koordynator konkurs: Katarzyna Paliga

       

      Zapraszamy do udziału w konkursie!